Jednoosobowa działalność i spółka cywilna a podatek dochodowy

Przepisy nie zabraniają przystąpienia do spółki cywilnej, gdy prowadzimy już jednoosobową działalność gospodarczą. Mogą natomiast ograniczyć możliwości rozliczania się z podatku dochodowego.

Jednoosobowa działalność i spółka cywilna a PIT

Zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych przedsiębiorcy mają możliwość rozliczania się w swojej działalności według skali podatkowej albo liniowo (zobacz porównanie). Opcje są zasadniczo dostępne zarówno w jednoosobowej działalności gospodarczej, jak i w spółce cywilnej. Jeśli do spółki cywilnej przystępuje wspólnik, który prowadzi już swoją działalność, może on wybrać jedynie taką formę opodatkowania, na jaką zdecydował się w swojej jednoosobowej firmie. Dlaczego? Spółka cywilna nie jest podmiotem prawa – nie posiada ona osobowości prawnej, a co za tym idzie – nie może być samodzielnym podatnikiem. Dlatego podatnikami w tym przypadku są wspólnicy spółki, którzy – mimo że prowadzą jedną firmę – rozliczają się z podatku dochodowego osobno, we własnych zeznaniach podatkowych.
Uwaga!
Wspólnicy rozliczający się na podstawie ustawy o PIT mogą wybrać skalę podatkową lub podatek liniowy niezależnie od siebie. Konieczność rozliczania się na dokładnie takich samych zasadach powstaje tylko w przypadku ryczałtu ewidencjonowanego (szczegóły). Tym samym przedsiębiorca uzyskujący dochody z dwóch działalności nie powinien rozliczać się z nich oddzielnie. Dlatego też metoda rozliczenia PIT w działalności jednoosobowej będzie rzutowała na rozliczenie w spółce cywilnej(co potwierdza także art. 9a ust. 5 ustawy o PIT).

JDG i spółka cywilna a zryczałtowane formy opodatkowania

Obok podstawowych form rozliczania podatku dochodowego przewidzianych ustawą o PIT, przepisy uwzględniają także rozliczenia ryczałtowe. Generalnie fakt, że przystępujemy do spółki cywilnej, nie wyklucza możliwości korzystania z ryczałtu ewidencjonowanego, nawet jeśli mamy już firmę opodatkowaną na innych zasadach. Należy jednak pamiętać, że wspólnicy spółki skorzystają z ryczałtu ewidencjonowanego tylko wtedy, kiedy na taką opcję zgodzi się każdy wspólnik.
Uwaga!
Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej i spółki cywilnej zasadniczo wyklucza możliwość rozliczania się na zasadzie karty podatkowej – jednym z warunków jej zastosowania jest bowiem brak innej działalności gospodarczej. Podsumowując:

Prowadząc jednocześnie jednoosobową działalność gospodarczą i spółkę cywilną, można generalnie stosować następujące kombinacje form opodatkowania:

 
 
 skala podatkowa – SC
 podatek liniowy – SC
ryczałt ewidencjonowany – SC
karta podatkowa – SC
skala podatkowa – JDG
TAK
NIE
TAK
NIE
podatek liniowy – JDG
NIE
TAK
TAK
NIE
ryczałt ewidencjonowany – JDG
TAK
TAK
TAK
NIE
karta podatkowa – JDG
NIE
NIE
NIE
NIE
 
Prowadząc dwie firmy także możesz zmienić formę opodatkowania! Sprawdź, jak i kiedy to zrobić!
 
Autor: Anna Kubalka – ifirma.pl

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

kawaDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguksiazka

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI