Jednoosobowa działalność i spółka cywilna a podatek dochodowy

Przepisy nie zabraniają przystąpienia do spółki cywilnej, gdy prowadzimy już jednoosobową działalność gospodarczą. Mogą natomiast ograniczyć możliwości rozliczania się z podatku dochodowego.

 

JDG i spółka cywilna a PIT

Zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych przedsiębiorcy mają możliwość rozliczania się w swojej działalności według skali podatkowej albo liniowo. Opcje są zasadniczo dostępne zarówno w jednoosobowej działalności gospodarczej, jak i w spółce cywilnej.

Jeśli do spółki cywilnej przystępuje wspólnik, który prowadzi już swoją działalność, może on wybrać jedynie taką formę opodatkowania, na jaką zdecydował się w swojej jednoosobowej firmie. Dlaczego?

Spółka cywilna nie jest podmiotem prawa – nie posiada ona osobowości prawnej, a co za tym idzie – nie może być samodzielnym podatnikiem. Dlatego podatnikami w tym przypadku są wspólnicy spółki, którzy – mimo że prowadzą jedną firmę – rozliczają się z podatku dochodowego osobno, we własnych zeznaniach podatkowych.

Uwaga! Wspólnicy rozliczający się na podstawie ustawy o PIT mogą wybrać skalę podatkową lub podatek liniowy niezależnie od siebie. Konieczność rozliczania się na dokładnie takich samych zasadach powstaje tylko w przypadku ryczałtu ewidencjonowanego.

Tym samym przedsiębiorca uzyskujący dochody z dwóch działalności nie powinien rozliczać się z nich oddzielnie. Dlatego też metoda rozliczenia PIT w działalności jednoosobowej będzie rzutowała na rozliczenie w spółce cywilnej(co potwierdza także art. 9a ust. 5 ustawy o PIT).

 

JDG i spółka cywilna a zryczałtowane formy opodatkowania

Obok podstawowych form rozliczania podatku dochodowego przewidzianych ustawą o PIT, przepisy uwzględniają także rozliczenia ryczałtowe. Generalnie fakt, że przystępujemy do spółki cywilnej, nie wyklucza możliwości korzystania z ryczałtu ewidencjonowanego, nawet jeśli mamy już firmę opodatkowaną na innych zasadach.

Należy jednak pamiętać, że wspólnicy spółki skorzystają z ryczałtu ewidencjonowanego tylko wtedy, kiedy na taką opcję zgodzi się każdy wspólnik.

Uwaga! Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej i spółki cywilnej zasadniczo wyklucza możliwość rozliczania się na zasadzie karty podatkowej – jednym z warunków jej zastosowania jest bowiem brak innej działalności gospodarczej.

Podsumowując – prowadząc jednocześnie jednoosobową działalność gospodarczą i spółkę cywilną, można generalnie stosować następujące kombinacje form opodatkowania:

 

 
SC – skala podatkowa
SC – podatek liniowy
SC – ryczałt ewidencjonowany
SC – karta podatkowa
JDG – skala podatkowa
TAK
NIE
TAK
NIE
JDG – podatek liniowy
NIE
TAK
TAK
NIE
JDG – ryczałt ewidencjonowany
TAK
TAK
TAK
NIE
JDG – karta podatkowa
NIE
NIE
NIE
NIE

 

Prowadząc dwie firmy także możesz zmienić formę opodatkowania! Sprawdź, jak i kiedy to zrobić!
 

Autor: Anna Kubalka – ifirma.pl

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

Darmowy e-book z poradami księgowymi