Blog ifirma.pl

Jeste艣 sprzedawc膮 internetowym? Przygotuj si臋 na VAT OSS!

|
|
6 minut czytania
Unijny pakiet VAT dla e-commerce przynosi pewne zmiany dla sprzedawc贸w internetowych, w tym dla operator贸w interfejs贸w elektronicznych. Co oznacza VAT OSS, od kiedy b臋dzie obowi膮zywa艂? Przeczytaj, jak si臋 przygotowa膰 do nowych przepis贸w.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Od 1 lipca 2021 roku szykuj膮 si臋 zmiany w zakresie VAT dla sprzedawc贸w internetowych (w tym operator贸w interfejs贸w elektronicznych). Jedn膮 z nich jest VAT OSS. Czy wiesz, na czym polega i kt贸rych przedsi臋biorc贸w b臋dzie dotyczy艂?

Co to jest VAT OSS?

VAT OSS to rozszerzenie istniej膮cego obecnie VAT-MOSS na grup臋 sprzedawc贸w internetowych, w tym operator贸w interfejs贸w elektronicznych.

Szczeg贸艂owe informacje na temat VAT MOSS przedstawili艣my w artykule: Zmiany w rozliczaniu sprzeda偶y us艂ug elektronicznych (MOSS)

VAT OSS (one stop shop), kt贸ry zacznie funkcjonowa膰 od 1 lipca 2021 roku, obejmie ju偶 nie tylko podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne (TNE/TBE), ale r贸wnie偶 tych przedsi臋biorc贸w, kt贸rzy sprzedaj膮 towary przez internet dla os贸b fizycznych z kraj贸w unijnych. Tym samym VAT OSS zast膮pi dotychczasowy VAT MOSS.

Powy偶sza zmiana wprowadza r贸wnie偶 do polskiej ustawy VAT nowe poj臋cie, jakim jest wewn膮trzwsp贸lnotowa sprzeda偶 towar贸w na odleg艂o艣膰 (WSTO) zast臋puj膮c dotychczasow膮 sprzeda偶 wysy艂kow膮 (z i na terytorium kraju).

Dostawa w ramach WSTO dotyczy towar贸w, kt贸re znajduj膮 si臋 na terytorium UE (mog膮 by膰 to towary wyprodukowane w UE lub towary, kt贸re zosta艂y ju偶 dopuszczone do swobodnego obrotu w UE.

Przypomnijmy, 偶e obecnie przedsi臋biorcy, kt贸rzy sprzedaj膮 towary na odleg艂o艣膰 do os贸b fizycznych z innych kraj贸w Unii Europejskiej powy偶ej okre艣lonego progu (25 000 – 100 000 euro, w zale偶no艣ci od pa艅stwa cz艂onkowskiego) musz膮 zarejestrowa膰 si臋 i zap艂aci膰 VAT w pa艅stwie cz艂onkowskim kupuj膮cego.

Od 1 lipca 2021 r. limity te zostan膮 zniesione i zast膮pione nowym og贸lnounijnym progiem w wysoko艣ci 10 000 euro netto lub jego r贸wnowarto艣ci wyra偶onej w walucie krajowej pa艅stwa cz艂onkowskiego. Dla przedsi臋biorc贸w posiadaj膮cych siedzib臋 dzia艂alno艣ci gospodarczej tylko w Polsce r贸wnowarto艣膰 10 000 euro zosta艂a ustanowiona na 42 000 z艂.

Poni偶ej tego progu, przedsi臋biorcy dokonuj膮cy sprzeda偶y towar贸w na odleg艂o艣膰 dla os贸b fizycznych w UE mog膮 nadal podlega膰 VAT w pa艅stwie cz艂onkowskim, w kt贸rym posiadaj膮 siedzib臋 (w swoim pa艅stwie), czyli stosowa膰 krajowe zasady.

Je艣li natomiast sprzeda偶 na rzecz powy偶szych podmiot贸w przekroczy 10 000 euro, przedsi臋biorca b臋dzie zobowi膮zany do zap艂aty podatku VAT w pa艅stwie cz艂onkowskim kupuj膮cego. B臋dzie m贸g艂 jednak zarejestrowa膰 si臋 do VAT OSS na terenie tzw. pa艅stwa identyfikacji, czyli tego, w kt贸rym ma zarejestrowan膮 dzia艂alno艣膰. W ten spos贸b b臋dzie m贸g艂 sk艂ada膰 kwartalnie jedn膮 deklaracj臋 VAT i op艂aca膰 nale偶ny podatek w innych pa艅stwach cz艂onkowskich za po艣rednictwem pa艅stwa identyfikacji.

Jakiego rodzaju sprzeda偶y dotyczy VAT OSS?

VAT OSS jest przeznaczony dla:

 1. firm maj膮cych siedzib臋 w Unii Europejskiej dokonuj膮cych:
  • transgranicznych dostaw us艂ug dla os贸b fizycznych, na terytorium innego pa艅stwa unijnego, ni偶 to, w kt贸rym sprzedawca ma siedzib臋,
  • sprzeda偶y towar贸w na odleg艂o艣膰 do kraj贸w unijnych.
 2. firm niemaj膮cych siedziby w UE dokonuj膮cych sprzeda偶y towar贸w na odleg艂o艣膰 nabywcom z UE,
 3. operator贸w elektronicznych interfejs贸w (maj膮cych siedzib臋 w UE lub poza UE) u艂atwiaj膮cych dostaw臋 towar贸w (tzw. uznani dostawcy) dokonuj膮cych:
  • sprzeda偶y towar贸w na odleg艂o艣膰 w UE,
  • niekt贸rych krajowych dostawy towar贸w.

Jak zarejestrowa膰 si臋 do VAT OSS?

Ka偶de pa艅stwo cz艂onkowskie UE b臋dzie mia艂o internetowy portal OSS, w kt贸rym sprzedawcy internetowi (w tym interfejsy elektroniczne) mog膮 zarejestrowa膰 si臋 od 1 kwietnia 2021 r. Dokona膰 rejestracji b臋dzie mo偶na w dowolnym momencie, tak偶e po 1 kwietnia.

Czy VAT IOSS ma co艣 wsp贸lnego z VAT OSS?

VAT OSS jest dedykowany dla sprzedawc贸w dokonuj膮cych dostawy towar贸w na odleg艂o艣膰 wewn膮trz UE, natomiast VAT IOSS dotyczy sprzeda偶y na odleg艂o艣膰 towar贸w importowanych z kraj贸w pozaunijnych.

Powy偶sze zmiany wprowadzaj膮 kolejne nowe poj臋cie do ustawy o VAT, jakim jest SOTI (sprzeda偶 na odleg艂o艣膰 towar贸w importowanych). SOTI ma zastosowanie do towar贸w importowanych (z wyj膮tkiem nowych pojazd贸w lub towar贸w zmontowanych i zainstalowanych), kt贸re s膮 wysy艂ane z pa艅stwa spoza UE do pa艅stwa unijnego, na rzecz os贸b fizycznych (B2C).

Sprzedawcy internetowi i platformy elektroniczne prowadz膮ce sprzeda偶 na odleg艂o艣膰 towar贸w importowanych z kraj贸w trzecich (np. Chin, czy USA) klientom w UE o warto艣ci nieprzekraczaj膮cej w jednej przesy艂ce 150 euro b臋d膮 mogli skorzysta膰 z punktu kompleksowej obs艂ugi importu, czyli w艂a艣nie IOSS (import one stop shop) do deklarowania i p艂acenia podatku VAT. W tej sytuacji odpowiedzialno艣膰 za pob贸r VAT nie spadnie na operator贸w pocztowych i kurier贸w.

W przypadku sprzedawc贸w lub platform handlowych, kt贸rzy nie zarejestruj膮 si臋 w IOSS, w艂a艣ciwe organy b臋d膮 pobiera膰 podatek VAT od importu towar贸w o niskiej warto艣ci, tak samo jak podatek VAT jest pobierany teraz od towar贸w o wy偶szej warto艣ci w urz臋dzie celnym. Klienci w UE otrzymaj膮 zakupiony towar dopiero po zap艂aceniu podatku VAT.

Sprzedawcy zarejestrowani w IOSS b臋d膮 zobowi膮zani nalicza膰 podatek VAT przy sprzeda偶y towar贸w importowanych przeznaczonych dla kupuj膮cego w pa艅stwie cz艂onkowskim UE. Stawka VAT to stawka obowi膮zuj膮ca w pa艅stwie cz艂onkowskim UE, do kt贸rego maj膮 zosta膰 dostarczone towary.

Powy偶sze oznacza, 偶e od 1 lipca 2021 r. zniesione zostanie zwolnienie z podatku VAT w przypadku importu towar贸w o warto艣ci nieprzekraczaj膮cej 22 euro. W rezultacie wszystkie towary importowane do UE z kraj贸w pozaunijnych b臋d膮 podlega膰 podatkowi VAT.

Internetowe platformy handlowe/interfejsy elektroniczne w obliczu VAT OSS

Zmiany dotkn膮 r贸wnie偶 przedsi臋biorc贸w dokonuj膮cych sprzeda偶y za pomoc膮 interfejs贸w elektronicznych/internetowych platform handlowych. Je偶eli sprzeda偶 towar贸w nabywcom w UE jest u艂atwiana za po艣rednictwem interfejsu elektronicznego, uznaje si臋, 偶e w艂a艣ciciel interfejsu dokona艂 sprzeda偶y i co do zasady to na nim ci膮偶y膰 b臋dzie odpowiedzialno艣膰 za odprowadzenie podatku VAT.

Transakcje dokonywane poprzez interfejs elektroniczny b臋d膮 podlega膰 opodatkowaniu VAT w przypadku po艣redniczenia portalu mi臋dzy dostawc膮 towar贸w niemaj膮cym siedziby w UE na rzecz kupuj膮cych w UE. Zasada ta obejmie wewn膮trzunijn膮 sprzeda偶 towar贸w na odleg艂o艣膰 (WSTO) oraz krajowe dostawy towar贸w.

Wprowadzaj膮c odpowiedzialno艣膰 za podatek na platformy handlowe online, organy podatkowe b臋d膮 teraz mog艂y 偶膮da膰 podatku VAT nale偶nego z tytu艂u sprzeda偶y od takich dom贸w realizacji zam贸wie艅 z tych platform handlowych, kt贸re u艂atwi艂y transakcj臋.

Przez interfejsy elektroniczne nale偶y rozumie膰 dowolne urz膮dzenie lub oprogramowanie pozwalaj膮ce na nawi膮zanie kontaktu pomi臋dzy u偶ytkownikiem b臋d膮cym sprzedawc膮 a u偶ytkownikiem dokonuj膮cym zakupu. Poj臋cie to ma szeroki zakres i obejmuje m.in. strony internetowe, portale, portale elektroniczne, platformy, platformy handlowe, interfejsy oprogramowania aplikacji (API).

Informacje unijne dotycz膮ce zmian wskazuj膮, 偶e przepis dotycz膮cy internetowych platform handlowych ma w za艂o偶eniu obj膮膰 swoim zakresem przysz艂e zmiany technologiczne w rozwijaj膮cym si臋 dynamicznie obszarze handlu elektronicznego (e-handlu /e-commerce) st膮d powy偶sze wyliczenie – co nale偶y rozumie膰 przez interfejsy – ma tylko charakter przyk艂adowy i nie jest to katalog zamkni臋ty.

Odpowiedzialno艣膰 za rozliczenie podatku VAT b臋dzie przerzucona na te podmioty, je艣li bazowy dostawca spoza Unii nie dope艂ni swojego obowi膮zku wobec VAT.

W obliczu nowych regulacji internetowe platformy handlowe u艂atwiaj膮ce dostawy towar贸w b臋d膮 uznawane za dostawc贸w.

Kiedy platforma elektroniczna b臋dzie uznana za dostawc臋 odpowiedzialnego za VAT?

Jako uznanego dostawc臋 odpowiedzialnego za rozliczenie VAT nale偶y rozumie膰 przedsi臋biorc贸w dokonuj膮cych:

 • sprzeda偶y na odleg艂o艣膰 towar贸w importowanych do UE o warto艣ci nieprzekraczaj膮cej 150 euro,
 • dostawy towar贸w do klient贸w w UE, niezale偶nie od ich warto艣ci importowanych od sprzedawc贸w niemaj膮cych siedziby w UE (obejmuje to zar贸wno dostawy krajowe, jak i sprzeda偶 na odleg艂o艣膰 w UE).

Kiedy platforma elektroniczna nie b臋dzie uznanym dostawc膮 odpowiedzialnym za VAT?

Elektroniczny interfejs u艂atwiaj膮cy sprzeda偶 nie zostanie uznanym dostawc膮, a tym samym nie b臋dzie odpowiedzialny za VAT dla nast臋puj膮cych transakcji:

 • dostawy towar贸w w przesy艂kach, kt贸rych warto艣膰 przekracza 150 euro, importowanych do UE, niezale偶nie od tego, gdzie bazowy dostawca ma siedzib臋;
 • dostawy towar贸w dostarczanych klientom w UE, niezale偶nie od ich warto艣ci, w przypadku gdy bazowy dostawca ma siedzib臋 w UE.

Autor ifirma.pl

Zesp贸艂 IFIRMA

Kreatywny zesp贸艂 specjalist贸w tworzony przez osoby wyr贸偶niaj膮ce si臋 do艣wiadczeniem oraz wiedz膮 z r贸偶nych obszar贸w.

艢wiadomi potrzeb naszych czytelnik贸w, skupiamy si臋 na tworzeniu zrozumia艂ych tre艣ci, kt贸re b臋d膮 w stanie przybli偶y膰 im cz臋sto zawi艂e zagadnienia z zakresu rachunkowo艣ci, marketingu, ekonomii, ksi臋gowo艣ci czy zarz膮dzania. Ostateczny dob贸r bie偶膮cej tematyki uzale偶niany jest od preferencji docelowych odbiorc贸w, zmian zachodz膮cych w biznesowym 艣rodowisku, a tak偶e samych do艣wiadcze艅 i umiej臋tno艣ci specjalist贸w odpowiadaj膮cych za proces tworzenia tekst贸w.

W efekcie zesp贸艂 ekspert贸w Ifirma bierze czynny udzia艂 w rozwoju r贸偶nego rodzaju biznes贸w, pomagaj膮c zar贸wno ich za艂o偶ycielom, jak i pracownikom efektywniej organizowa膰 prac臋 przy wykorzystaniu jak najbardziej dopasowanych do potrzeb rozwi膮za艅.

Rozumiej膮c istot臋 profesjonalnego podej艣cia do poruszanych zagadnie艅, ka偶dy tekst tworzony jest w oparciu o wiarygodne dane. Dodatkowo podejmowana tematyka ujmowana jest w logiczny i przejrzysty spos贸b, zwi臋kszaj膮c tak istotn膮 jasno艣膰 przekazu, co pozytywnie wp艂ywa na podkre艣lenie najbardziej u偶ytecznych tre艣ci. W efekcie podejmowane przez nasz zesp贸艂 praktyki w szerszej perspektywie mo偶na rozpatrywa膰 jako d膮偶enie do zwi臋kszenia 艣wiadomo艣ci i wyczucia biznesowego os贸b aktywnie dzia艂aj膮cych na rynku.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firm臋

Ju偶 za 149 z艂

miesi臋cznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokument贸w i formalno艣ciach
 • Przydzielamy dedykowan膮 ksi臋gow膮
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,鈥╝ ksi臋gowa rozlicza miesi膮c i wysy艂a deklaracje
Zle膰 ksi臋gowo艣膰
My艣lisz o zmianie ksi臋gowego?

Zostaw sw贸j numer telefonu, a my znajdziemy ksi臋gowego dla Ciebie.

  Najwa偶niejsze pytania

  1. VAT OSS - co to jest?

   To rozszerzenie VAT MOSS na sprzedawc贸w internetowych i operator贸w interfejs贸w elektronicznych.
  2. VAT OSS od kiedy wchodzi w 偶ycie?

   Od 1 lipca 2021 r.
  3. Czym jest wewn膮trzwsp贸lnotowa sprzeda偶 towar贸w?

   Dostawa w ramach WSTO dotyczy towar贸w, kt贸re znajduj膮 si臋 na terytorium UE (mog膮 by膰 to towary wyprodukowane w UE lub towary, kt贸re zosta艂y ju偶 dopuszczone do swobodnego obrotu w UE.
  4. Kogo dotyczy VAT OSS?

   Firm maj膮cych siedzib臋 w UE, kt贸re dokonuj膮 transgranicznych dostaw us艂ug dla os贸b fizycznych, na terytorium innego pa艅stwa unijnego, ni偶 to, w kt贸rym sprzedawca ma siedzib臋 i sprzeda偶y towar贸w na odleg艂o艣膰 do kraj贸w unijnych, a tak偶e firm, kt贸re nie maj膮 siedziby w UE dokonuj膮cych sprzeda偶y towar贸w na odleg艂o艣膰 nabywcom z UE, operator贸w elektronicznych interfejs贸w u艂atwiaj膮cych dostaw臋 towar贸w.
  Komentarze czytelnik贸w
  1. 12 maja 2021 o 22:19
   dmtrade

   Takie pytanie problem>?.
   Mamy polski NIP i dodatkowo nr niemiecki vat dlatego 偶e wysy艂amy towary na FBA Amazona – magazyny w Niemczech ca艂a sprzeda偶 niemiecka jest roliczana na tym nr i vat p艂acony do DE
   SPrzedajemy tak偶e towary do odbiorc贸w B2C sporadycznie o innych kraj贸w UE np wlochy, francja, hiszpania itp w tych krajach nie mamy zarejestrowanych numer贸w vat sprzeda偶 ma艂a wysy艂ka jest z Polski za du偶e koszty ksi臋gowe – w tym przypadku logiczne jest zarejstrowanie si臋 i op艂acanie vatu za pomoc膮 kwartalnej deklaracji vat oss – maj膮c w tym przypadku nr niemiecki nie mo偶emy tego dokona膰 ??? i stosowa膰 dla tych kraj贸w procedury OSS to generalnie blokuje na sprzeda偶 na te kraje i stawrza nier贸wne szanase gospodarcze. Chyba 偶e 藕le to rozumiem 偶e tylko dla jednego kraju nie mo偶na stosowa膰 dwojakiego podej艣cia ?? czy maj膮c nr vatu niemiecki blokuje sobie sprzeda偶 do w艂och w procesie vat oss?

  2. 22 czerwca 2021 o 11:44
   Dorota 艁esak | ifirma.pl

   VAT OSS nie obejmuje swoimi regulacjami sprzeda偶y w modelu FBA. Tu nale偶y post臋powa膰 na takich samych zasadach jak do tej pory.

   W przypadku sprzeda偶y do odbiorc贸w B2C – mo偶na zarejestrowa膰 si臋 do VAT OSS. Taki rodzaj sprzeda偶y (FBM) jest traktowany oddzielnie od FBA.

   A zatem, w przypadku r贸wnoleg艂ej sprzeda偶y FBA, jak i sprzeda偶y wysy艂kowej do odbiorc贸w prywatnych:
   a) w zakresie sprzeda偶y FBA 鈥 nic si臋 nie zmienia, wci膮偶 trzeba b臋dzie stosowa膰 obecne regu艂y,
   b) w zakresie sprzeda偶y dla os贸b indywidualnych w innych pa艅stwach UE 鈥 mo偶na zastosowa膰 procedur臋 OSS.

   Szczeg贸艂owe informacje w danym temacie mo偶na odnale藕膰 w artykule: https://www.ifirma.pl/blog/e-commerce/vat-oss-rozliczenie-na-amazonie.html

  3. 1 lipca 2021 o 16:03
   Pawe艂

   Witam
   Mam pytanie.
   Jestem rezydentem sta艂ym w UK tam mam siedzib臋 firmy. Towary sprzedaj臋 po przez allegro do klient贸w w Polsce. Wysy艂am je bezpo艣rednio z UK. Z tego artyku艂u wynika 偶e za towary do 150 euro b臋dzie pobiera艂o vat allegro a za towary powy偶ej tej kwoty b臋dzie pobiera艂 vat i c艂o kurier przy dostarczeniu przesy艂ki do Polski tak jak do tej pory to by艂o robione. Czy mam wobec tego obowi膮zek rejestrowa膰 si臋 do IOSS
   Pozdrawiam
   Pawe艂

  4. 2 lipca 2021 o 17:34
   Dmitry

   Towar magazynowany w Niemczech, ale sprzedawany/wysy艂any jako B2C do W艂och lub Francji podlega OSS. Towar magazynowany w Niemczech i wysy艂any do Niemc贸w nie podlega OSS.

  5. 28 wrze艣nia 2021 o 13:48
   MARIUSZ

   Czy z tego opisu mog臋 uzna膰, 偶e musz臋 zaznaczy膰 w deklaracji VIU-R kwadracik o tym, 偶e “Podatnik u艂atwia dostawy towar贸w poprzez u偶ycie interfejsu elektronicznego”, je偶eli mam stron臋 www na niej sklep online i z niego kupuj膮 klienci z UE?

   Oczywi艣cie dodatkowo sprzedaj臋 poprzez Amazon, Ebay.

  6. 29 wrze艣nia 2021 o 12:09
   MARIUSZ

   Witam,
   Czy moja strona www posiadaj膮ca sklep internetowy i obs艂uguj膮ca sprzeda偶 do innych kraj贸w UE jest interfejsem elektronicznym odpowiedzialnym za VAT?

  7. 27 listopada 2021 o 14:24
   Sebastian

   Pytanie: sprzedaj臋 towar podmiotowi z USA (p艂atnik, nie jest zarejestrowany do VAT EU), ale wysy艂am go do W艂och, dla osoby kt贸ra ma firm臋 w GB z VAT EU (rejestracja do VAT EU przed Brexit). Osoba ta ma podpisan膮 umow臋 o wsp贸艂prac臋 z firm膮 z USA. Czy mog臋 wystawi膰 faktur臋 WNT z 0 VAT czy mam doliczy膰 23% VAT? Kr贸tko m贸wi膮c: USA p艂aci, Brytyjczyk z VAT GB odbiera towar we W艂oszech.

  Dodaj komentarz

  Zach臋camy do komentowania naszych artyku艂贸w. Wyra藕 swoje zdanie i w艂膮cz si臋 w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatk贸w i ksi臋gowo艣ci) u偶ytkownik贸w ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon 鈥 skontaktuj si臋 z nami.

  Tw贸j adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola s膮 oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzib膮 we Wroc艂awiu. Dodaj膮c komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imi臋 i nazwisko, adres e-mail oraz tre艣膰 komentarza. W systemie odnotowywany jest tak偶e adres IP, z wykorzystaniem kt贸rego doda艂e艣 komentarz. Dane zostaj膮 zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane s膮 przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikaj膮cej z dodania komentarza. Dane s膮 przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak r贸wnie偶 w celu obrony lub dochodzenia roszcze艅. Dane w bazie systemu WordPress s膮 w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczeg贸艂ach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz si臋 ze strony polityki prywatno艣ci serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Tw贸j znajomy zak艂ada firm臋 Blog banner

  Mobilnie. Wsz臋dzie

  Z ifirma.pl masz ksi臋gowo艣膰 w swoim telefonie. Wysy艂aj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jeste艣. Aplikacj臋 znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie