Spółka cywilna czy jednoosobowa działalność gospodarcza?

Niezmiernie często przyszli przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z własnym biznesem nie dostrzegają różnicy między prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej a prowadzeniem działalności w formie spółki cywilnej. W miejscu tym postaramy się opisać jedną i drugą formę prowadzenia działalności gospodarczej rozwiązując ewentualne wątpliwości.

Jednoosobowa działalność gospodarcza

To prowadzona przez jedną osobę fizyczną – właściciela firmy. Osoba fizyczna rejestruje się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej składając wniosek CEIDG-1. Numer NIP oraz numer REGON jednoosobowej działalności gospodarczej przypisany jest do nazwiska właściciela firmy. Nawet po ewentualnym wyrejestrowaniu działalności gospodarczej numery NIP i REGON pozostają bez zmian i będą ewentualnie aktywowane po założeniu kolejnej działalności gospodarczej.

Właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej ponosi pełną odpowiedzialność i odpowiada całym swoim majątkiem za należności i zobowiązania wynikające z jej prowadzenia. W miejscu tym warto podkreślić, że majątek firmy stanowi jednocześnie majątek jej właściciela. Odpowiedzialność za zobowiązania i należności wynikające z prowadzenia działalności może objąć również współmałżonka w sytuacji, gdy nie ustanowimy rozdzielności majątkowej przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.

Prowadzenie spraw związanych z jednoosobową działalnością gospodarczą należy do przedsiębiorcy, istnieje jednak możliwość umocowania osób trzecich do zastępowania go w niektórych sprawach. Przekazanie części obowiązków i praw wymaga udzielenia stosownego pełnomocnictwa i złożenia go w odpowiedniej instytucji np.: udzielenie pełnomocnictwa dla księgowej do reprezentowania spraw przedsiębiorcy przed Naczelnikiem Urzędu Skarbowego.

Spółka cywilna

Powstaje na podstawie umowy dwóch lub większej ilości wspólników, którymi mogą być zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna. Po zawarciu umowy spółki, należy udać się do GUS aby uzyskać numer REGON oraz do Urzędu Skarbowego w celu uzyskania numer NIP dla spółki. W miejscu tym warto podkreślić, że spółka cywilna jest osobnym tworem prawnym, po rozwiązaniu spółki jej numery identyfikacyjne NIP, REGON są dezaktywowane i nie będzie można ich ponownie użyć.

W przeciwieństwie do jednoosobowej działalności gospodarczej, w momencie zakładania spółki cywilnej obowiązkowo należy ustalić wkład własny, który wniesiony będzie do majątku spółki przez każdego ze wspólników. Wkład ten nie musi mieć formy gotówkowej, może mieć on postać rzeczy lub prawa do ich użytkowania lub w formie usługi wykonywanej na rzecz spółki przez wspólnika.

Każdy wspólnik spółki, w sytuacji gdy umowa spółki nie stanowi inaczej, ma prawo do równego udziału zarówno w zyskach jak i w zobowiązaniach spółki bez względu na wartość lub rodzaj wniesionego przez nich wkładu. Za ewentualnie powstałe zobowiązania wspólnicy odpowiadają całym majątkiem wspólnym oraz majątkiem osobistym.

Do prowadzenie spraw spółki w ramach zwykłego zarządu upoważniony jest każdy ze wspólników. Podobnie jak w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej wspólnicy spółki mogą ustanowić pełnomocnictwo dla osoby trzeciej, na przykład dla pracownika biura rachunkowego.

 

Autor: Magdalena Szpilka-Drifkowska – ifirma.pl

 

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

Darmowy e-book z poradami księgowymi