Spółka cywilna – sprzedaż samochodu wspólnikowi jako osobie fizycznej

Spółka cywilna, choć nie posiada osobowości prawnej, może posiadać majątek odrębny od majątków prywatnych wspólników. Sprzedaż samochodu i transakcja z majątku spółki cywilnej do majątku wspólnika jako osoby fizycznej jest możliwa, również na gruncie przepisów podatkowych. Jeśli jesteś wspólnikiem i chcesz odkupić samochód od własnej spółki cywilnej – koniecznie sprawdź, jaki będzie to miało wpływ na twoje podatki!

Spółka cywilna a sprzedaż samochodu dla wspólnika

Spółka cywilna, zbywając składnik swojego majątku na rzecz wspólnika – osoby fizycznej, powinna udokumentować taką transakcję fakturą sprzedaży (ewentualnie paragonem, jeśli spółka nie korzysta ze zwolnienia z kasy fiskalnej lub ma obowiązek jej posiadania). Cenę sprzedaży należy ustalić w oparciu o wartość rynkową sprzedawanego pojazdu, tak aby organy skarbowe nie powzięły wątpliwości co do transakcji. Generalnie organy skarbowe mają możliwość zakwestionowania transakcji, jeśli jej wartość jej zbyt niska i może narazić budżet państwa na uszczuplenie. Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi z dużym prawdopodobieństwem zostaną sprawdzone pod kątem poprawności rozliczenia.

Sprzedaż samochodu wspólnikowi a PIT

Sprzedaż samochodu w spółce cywilnej na rzecz jednego ze wspólników powoduje powstanie przychodu w spółce na ogólnych zasadach. Oznacza to, że wartość sprzedawanego pojazdu będzie stanowiła przychód spółki, rozliczany przez wspólników na zasadzie ich udziałów. Dla rozliczenia przychodu nie ma znaczenia, że jeden ze wspólników jest jednocześnie nabywcą pojazdu. Jeśli sprzedawany samochód nie został jeszcze zamortyzowany, pozostałą do zamortyzowania wartość można ująć w księdze przychodów i rozchodów jako pozostały koszt. Ten koszt również zostanie rozdzielony proporcjonalnie pomiędzy wspólników.

Z drugiej strony warto pamiętać, że wspólnik-nabywca jako osoba fizyczna nie rozliczy zakupu samochodu jako kosztu uzyskania przychodu.

Sprzedaż samochodu wspólnikowi a VAT

Spółka cywilna będąca czynnym podatnikiem VAT jest zobowiązana do rozliczenia VAT od sprzedaży swoich środków trwałych, jeśli:

  • Przysługiwało jej prawo do odliczenia VAT przy nabyciu, oraz/lub
  • Składnik majątku był wykorzystywany dla celów działalności opodatkowanej.

Co do zasady w spółce będącej czynnym podatnikiem VAT samochody są wykorzystywane dla działalności opodatkowanej – co oznacza, że sprzedaż samochodu wspólnikowi będzie podlegała podatkowi VAT.

Przy sprzedaży auta pamiętaj o korekcie VAT! Planujesz sprzedaż auta wykupionego z leasingu?Sprawdź jak ją rozliczyć krok po kroku!
 

Autor: Anna Kubalka – ifirma.pl

 

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK