Blog ifirma.pl

Sprzedaż towarów za granicę przez Internet – co musisz wiedzieć prowadząc sklep online?

|
|
7 minut czytania
Prowadzisz działalność handlową przez internet? Sprawdź, co musisz wiedzieć sprzedając towary za granicę.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Sprzedaż internetowa ma się dobrze i nic nie wskazuje na to, żeby ta tendencja miała się zmienić. Można wręcz stwierdzić, że wszystkie zmiany idą w kierunku tworzenia nowych perspektyw i ułatwiania handlu internetowego. Nic więc dziwnego, że nie chcemy się ograniczać również terytorialnie. Przedsiębiorcy coraz częściej i chętniej wychodzą poza granice swojego kraju. W dzisiejszej publikacji opiszemy najważniejsze informacje na temat tego jak może wyglądać sprzedaż towarów za granicę przez polskiego przedsiębiorcę.

Jakie mamy możliwości sprzedaży towarów za granicę?

Sprzedaż towarów za granicę może być analizowana na podstawowych dwóch płaszczyznach:

Sprzedaż do Unii Europejskiej
Sprzedaż poza Unię Europejską – eksport towarów
Do przedsiębiorcy
WDT
Do konsumenta
WSTO
Do przedsiębiorcy
eksport towarów
Do konsumenta
eksport towarów

W zależności od tego, na którą opcję zdecyduje się przedsiębiorca, to będzie miał różne obowiązki związane z rozliczaniem takich transakcji na gruncie obowiązujących przepisów podatkowych. Na przestrzeni ostatnich lat sporo się zmieniło, szczególnie jeżeli chodzi o rozliczenie sprzedaży na rzecz konsumentów na terenie UE. Poniżej napiszemy kilka słów na temat tego, o czym powinien wiedzieć i pamiętać przedsiębiorca, żeby rozpocząć swoją przygodę ze sprzedażą towarów za granicę.

Sprzedaż towarów za granicę na terenie UE w ramach WDT

Nasze rozważania rozpoczniemy od informacji na temat sprzedaży dokonywanej do innego przedsiębiorcy. W takim przypadku należy spełniać określonego warunki, żeby dokonanie takiej sprzedaży mogło dojść do skutku. Zaczniemy od Wewnątrzwspólnotowej Dostawy Towarów (WDT). Przez WDT należy rozumieć wywóz towarów z terytorium Polski na terytorium innego kraju UE. Przedsiębiorca, żeby mógł rozpocząć sprzedaż w ramach WDT musi:

 1. Być czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT.
 2. Posiadać ważny NIP-UE. Istnieje dostępna aplikacja, w której każdy przedsiębiorca może sprawdzić status swojego kontrahenta.

Jednak zastosowanie 0% stawki VAT jest możliwe pod pewnymi ustawowymi warunkami:

 • dostawa towarów została dokonana na rzecz przedsiębiorcy z innego kraju UE, który posiada ważny numer VAT UE,
 • przed upływem terminu do złożenia JPK_V7 polski przedsiębiorca będzie posiadał dokumenty potwierdzające wywóz towarów z Polski i dostarczenie do nabywcy.

Te dwa warunki muszą być spełnione łącznie. Rodzaje dokumentów potwierdzające wywóz towarów zostały wymienione w ustawie o podatku VAT i rozporządzeniu wykonawczym Rady UE.

W przypadku braku dokumentów wywozu za okres rozliczeniowy, w którym miała miejsce transakcja WDT, rozliczenie należy przeprowadzić w sposób wskazany w ustawie o VAT.

Sprzedaż towarów za granicę poza UE dla przedsiębiorcy – eksport towarów

Eksport towarów polega na wywozie towarów poza terytorium UE transportem dostawcy (eksport bezpośredni) lub nabywcy (eksport pośredni). Eksport towarów rozliczy przedsiębiorca, który posiada nadany numer EORI, który jest niezbędny przy dokonywaniu zgłoszeń celnych.

Również w tym przypadku, jak w przypadku WDT, warunkiem uznania, że towar opuścił terytorium Polski jest posiadanie dokumentów określonych w ustawie o podatku VAT wydanych przez urząd celno-skarbowy. Analogicznie, jak przy WDT przy eksporcie polski przedsiębiorca ma prawo do 0% stawki podatku VAT, ale pod warunkiem posiadania dokumentów potwierdzających wywóz towarów przed terminem do złożenia JPK_V7 za okres, w którym miała miejsce dostawa towarów. Przykładowych katalog dokumentów uprawniających do zastosowania 0% stawki podatku VAT został określony w ustawie o VAT, a znajdą się w nim:

 • dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu teleinformatycznego urzędu celnego lub potwierdzony przez urząd celny wydruk tego dokumentu – komunikat IE-599,
 • dokument w formie elektronicznej pochodzący z systemu teleinformatycznego urzędu celnego otrzymany poza tym systemem, jeżeli zapewniona jest jego autentyczność – kopia IE-599,
 • zgłoszenie wywozowe w formie papierowej złożone poza systemem teleinformatycznym służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych albo jego kopia potwierdzona przez urząd celny – dokument SAD.

Przepisy ustawy o podatku VAT wskazują tryb postępowania w przypadku braku dokumentów potwierdzających wywóz towarów w danym okresie rozliczeniowym. Więcej informacji na temat rozliczenia eksportu w przypadku braku dokumentów wywozu można przeczytać w podlinkowanej publikacji.

Zaliczka w eksporcie i przy WDT

Jeżeli przedsiębiorca otrzyma zaliczkę na poczet przyszłej dostawy, to tryb postępowania jest odmienny jeżeli chodzi o transakcje WDT i eksport towarów:

Zaliczka na poczet przyszłej dostawy
WDT
Eksport towarów
Nie powstaje obowiązek podatkowy w VAT Powstaje obowiązek podatkowy w VAT. Można zastosować 0% stawkę podatku VAT, o ile wywóz towarów nastąpi w ciągu 6 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym otrzymano zaliczkę

Sprzedaż towarów na terytorium UE do konsumenta

Od 1 lipca 2021 roku zmieniła się zasada rozliczania sprzedaży dokonywanej na rzecz niepodatnika na terytorium UE. Niestety ustawa o podatku VAT nie definiuje pojęcia niepodatnika, stąd niekiedy mogą wystąpić wątpliwości, co do właściwej interpretacji.

Wprowadzona zmiana przepisów nazywana jest pakietem VAT e-commerce i dotyczy sprzedaży towarów i niektórych usług na rzecz konsumentów w innych krajach UE. W ustawie o podatku VAT pojawiło się nowe pojęcie Wewnątrzwspólnotowa Sprzedaż Towarów na Odległość (WSTO), które dotyczy transakcji dokonywanych przez polskiego przedsiębiorcę na rzecz niepodatnika, powszechnie określanego konsumentem. Zgodnie z WSTO miejscem opodatkowania sprzedaży towarów jest kraj konsumenta. Jednak przy niewielkich obrotach do 42.000 zł (10.000 euro) taka sprzedaż może być opodatkowana i wykazana w krajowym JPK_V7.

Przykład 1

Pan Krystian jest czynnym podatnikiem VAT i prowadzi sklep internetowy, w którym realizuje dostawy najczęściej na rzecz polskich konsumentów. Jednak sporadycznie otrzymuje zamówienia od konsumentów z innych krajów UE. W takim przypadku dopóki dostawy towarów nie przekroczą kwoty 42.000 zł (10.000 euro) w bieżącym lub poprzednim roku podatkowym pan Krystian może wykazywać takie transakcje w krajowym JPK_V7 oznaczając je symbolem WSTO_EE.

Co jednak jeśli limit sprzedaży zostanie przekroczony? Otóż w takim przypadku przedsiębiorca ma do wyboru dwie opcje:

 1. Dokonać rejestracji do podatku VAT w kraju konsumenta.
 2. Dokonać rejestracji do VAT OSS.

W pierwszym przypadku trzeba się zarejestrować do VAT w każdym kraju unijnym, do którego jest dokonywana sprzedaż. Natomiast druga opcja pozwala rozliczać wszystkie transakcje sprzedaży w Polsce, w ramach tzw. jednego okienka. Temat ten był niejednokrotnie podnoszony i omawiany na łamach naszych publikacji.

Przykład 2

Pani Michalina prowadzi działalność handlową na rzecz przedsiębiorców, jak i konsumentów w Polsce i na terenie UE. W 2021 roku przekroczyła limit sprzedaży 42.000 zł. W związku z powyższym od 1 stycznia 2022 r. dokonała rejestracji do uproszczonej procedury OSS i całą sprzedaż na rzecz konsumentów ze wszystkich krajów UE będzie mogła rozliczać w 2022 roku w tej formie składając niezbędne deklaracje i rozliczenia do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Transakcje WSTO objęte są obowiązkiem posiadania dokumentów potwierdzających wywóz towarów poza Polskę i odbiór ich przez konsumenta w innym kraju UE, na podobnych warunkach, jak przy transakcjach WDT. Więcej informacji na ten temat można przeczytać w podlinkowanej publikacji.

Sprzedaż towarów poza terytorium UE do konsumenta

W przypadku sprzedaży towarów na rzecz konsumentów spoza UE zasada rozliczania takich transakcji jest taka sama, jak przy sprzedaży dla przedsiębiorcy. Mianowicie polski przedsiębiorca ma prawo do zastosowania 0% stawki podatku VAT przy eksporcie, o ile przed terminem do złożenia deklaracji posiada dokumenty z organu celnego potwierdzające wywóz towaru poza terytorium UE. Przykładowy katalog takich dokumentów został opisany w części dotyczącej eksportu dokonywanego pomiędzy przedsiębiorcami. Więcej informacji na temat eksportu na rzecz konsumentów i przedsiębiorców można przeczytać w podlinkowanej publikacji.

Podsumowanie

W publikacji zamieszczono najważniejsze informacje na temat rozliczania sprzedaży towarów za granicę. Opisane zostały podstawowe obowiązki przedsiębiorcy z tym związane. Jednak przed rozpoczęciem takich transakcji należałoby bardziej szczegółowo zapoznać się z tematem w tej części, która będzie dotyczyła naszej firmy. Wiele cennych informacji znajduje się w licznych publikacjach dostępnych na portalu iFirma, zachęcamy do ich czytania. Rozliczanie transakcji zagranicznych w początkowej fazie może rodzić problemy i wątpliwości dlatego warto skorzystać z dostępnych i wiarygodnych źródeł informacji. Jeśli okażą się niewystarczające zawsze można skierować zapytanie do organów podatkowych czy skorzystać z innych kanałów komunikacji z fiskusem.

Autor ifirma.pl

Małgorzata Jagusiak

Księgowa, specjalista do spraw rozliczeń podatkowych z wieloletnim doświadczeniem pracy w organach podatkowych. Przez kilka lat prowadziła własne biuro rachunkowe. Praca w sektorze prywatnym pozwoliła na zmianę perspektywy postrzegania obowiązujących przepisów podatkowych. Zdobyte doświadczenia pozwalają na łączenie wiedzy teoretycznej z wieloletnią praktyką w zawodzie.

Chętnie dzieli się posiadaną wiedzą z innymi, stara się ją przekazywać w dostępnej dla każdego formie. Z pasja poświęca się pisaniu artykułów o tematyce podatkowej. Częste zmiany przepisów wymagają otwartej głowy, kreatywności i dużej elastyczności, co jest dodatkowym atutem tej pracy, nie ma miejsca na nudę. Większość jej publikacji dotyczy rozliczeń z zakresu podatku dochodowego i podatku VAT, ale nie unika wyzwań z obszarów o innej tematyce.

Dodatkowo jest wykładowcą i szkoleniowcem z zakresu zagadnień o tematyce podatkowej. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje, śledzi na bieżąco zmieniające się przepisy podatkowe, żeby przekazywać zawsze aktualne i sprawdzone informacje.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Najważniejsze pytania

  1. Jakie istnieją możliwości sprzedaży towarów za granicę?

   Sprzedaż towarów za granicę może być analizowana na podstawowych dwóch płaszczyznach - sprzedaż do Unii Europejskiej oraz sprzedaż poza Unię Europejską, czyli eksport towarów.
  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie