Blog ifirma.pl

Wniosek o stwierdzenie nadpłaty – czym jest i jak go złożyć?

|
|
7 minut czytania
Zastanawiasz się czym jest wniosek o stwierdzenie nadpłaty? W dzisiejszym artykule opiszemy, co to jest i kto może złożyć taki wniosek.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Każda osoba prowadząca, jak i nieprowadząca działalności gospodarczej, ma określone prawa i obowiązki wobec fiskusa. Najczęściej piszemy o obowiązkach, ale dzisiaj dla odmiany zajmiemy się jednym z praw przysługujących szeroko rozumianemu podatnikowi. W publikacji opiszemy czym jest wniosek o stwierdzenie nadpłaty i jak należy go złożyć.

Definicja nadpłaty

Pojęcie nadpłaty zostało zdefiniowane w ustawie Ordynacja podatkowa, enumeratywnie wymieniono przypadki, w których dochodzi do powstania nadpłaty.

To są przypadki, do których odnoszą się przepisy podatkowe i tylko w takich okolicznościach powstaje nadpłata.

Kiedy można złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty?

Informacja na ten temat znajduje się również w Ordynacji podatkowej. Jeżeli podatnik (nie tylko osoba prowadząca działalność gospodarczą):

 1. Kwestionuje zasadność pobrania przez płatnika podatku albo wysokość pobranego podatku.
 2. W zeznaniu (deklaracji) wykazał zobowiązanie podatkowe nienależne lub w wysokości większej od należnej i wpłacił zadeklarowany podatek lub wykazał nadpłatę w wysokości mniejszej od należnej
 3. Dokonał wpłaty podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej to podatnik może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku. Takie uprawnienie przysługuje podatnikom, płatnikom i inkasentom oraz osobom, które były wspólnikami spółki cywilnej w momencie rozwiązania spółki w zakresie zobowiązań spółki. Jeżeli nadpłata wiąże się z obowiązkiem złożenia korekty zeznania (deklaracji), to wraz z wnioskiem należy złożyć taką korektę.

Nadpłata w podatku dochodowym

Nadpłata w podatku dochodowym najczęściej powstaje w momencie złożenia zeznania rocznego. Jeżeli zostanie przesłane prawidłowo przygotowane zeznanie, to nadpłata jest automatycznie zwracana przez urząd skarbowy. Jednak nie zawsze mamy do czynienia z sytuacjami książkowymi, inne przypadki w których dojdzie do powstania nadpłaty będą dotyczyły przypadków:

 • ponownego złożenia rozliczenia rocznego przez podatnika, czyli korekty zeznania. W takim przypadku korekta zeznania jest składana wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty. Jednak jeżeli korekta nie budzi wątpliwości zwrot nadpłaty jest dokonywany bez konieczności wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę,
 • podobnie jak podatnik, również płatnik może pomylić się w obliczeniach i zawnioskować o zwrot nadpłaconych zaliczek na podatek dochodowy,
 • może również dojść do zapłaty zaliczki na podatek, czy podatku w zawyżonej wysokości, np. przez pomyłkę,
 • podatnik może błędnie dokonać wpłaty na rachunek organu podatkowego.

To są najczęściej występujące przypadki, w których jeśli dojdzie do powstania nadpłaty, to wymagane jest złożenie wniosku o stwierdzenia nadpłaty do organu podatkowego. Na tej podstawie rozpocznie się procedura sprawdzania zasadności powstania nadpłaty. Jeżeli nie występują przesłanki negatywne najczęściej zostanie wydana decyzja stwierdzająca nadpłatę i zostanie dokonany zwrot.

Nadpłata w podatku VAT

Podobnie jak w podatku PIT, również w podatku VAT może dojść do powstania nadpłaty, a najczęściej ma to miejsce w sytuacji:

 • złożenia korekty JPK_V7 za dany okres rozliczeniowy,
 • zapłaty podatku VAT w zawyżonej wysokości,
 • omyłkowej wpłaty podatku VAT.

W takich okolicznościach płatnik podatku VAT również będzie zobowiązany do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty a urząd skarbowy podejmie działania podobnie, jak przy podatku PIT.

Kiedy jeszcze powstaje nadpłata?

W Ordynacji podatkowej został jeszcze wymieniony szczególny przypadek powstania nadpłaty. Mianowicie chodzi o powstanie nadpłaty w wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego lub orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W takim przypadku podatnik ma również obowiązek złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty, a we wniosku określić jej wysokość.

Inną okolicznością, w której również mamy do czynienia z powstaniem nadpłaty jest uznanie przez organ odwoławczy lub Sąd racji podatnika, który złożył odwołanie od decyzji organu podatkowego. Jest to jednak inna procedura, podatnik nie ma w takim przypadku obowiązku składania wniosku o stwierdzenie nadpłaty, ponieważ zostanie ona określona w wydanej decyzji lub w wyroku Sądu. Na tej podstawie właściwy urząd skarbowy dokonana zwrotu nadpłaty, wraz z należnymi odsetkami.

Co zawiera wniosek o stwierdzenie nadpłaty?

Nie ma ustawowego wzoru wniosku o stwierdzenia nadpłaty. Ważne, żeby zawierał:

 • dane podmiotu, który składa wniosek,
 • organ podatkowy, do którego wniosek jest kierowany,
 • rodzaj podatku, którego wniosek dotyczy,
 • wysokość nadpłaty,
 • okres, którego nadpłata dotyczy,
 • uzasadnienie powstania nadpłaty,
 • podpis wnioskodawcy.

Jak złożyć wniosek o stwierdzenia nadpłaty?

W ostatnim czasie promowana jest usługa e-Urząd Skarbowy. Jakie sprawy mogą być załatwiane przez e-Urząd Skarbowy zostało szczegółowo opisane w podlinkowanej publikacji. W aplikacji e-Urząd Skarbowy można złożyć dokument wybierając dokument z dostępnej listy, na której znajdziemy również “Wniosek o stwierdzenie nadpłaty”:

 
 

Wniosek można samodzielnie modyfikować i uzupełniać wszystkie wymagane informacje. Jeżeli dokument będziemy składali we własnym imieniu automatycznie zostaną wpisane wszystkie nasze dane. Natomiast w sytuacji, gdy wraz z wnioskiem będziemy chcieli złożyć załączniki, to można dołączyć maksymalnie 3 załączniki o rozmiarze nieprzekraczającym 6,5 MB. Oczywiście nie jest zabronione złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty osobiście w urzędzie skarbowym lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Jednak jeżeli podatnik ma dostęp do komputera i sieci Internet, to niewątpliwie skorzystanie z usługi e-Urząd Skarbowy będzie wygodniejsze i szybsze. Możemy to zrobić przez 7 dni w tygodniu bez wychodzenia z domu.

Składając korekty rozliczeń w podatku dochodowym, jak i podatku VAT, zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, mogą załączyć wyjaśnienie, w którym opiszą przyczynę składania korekty. Nie jest to obowiązkowe, jednak niekiedy może przyśpieszyć proces rozpatrywania korekty. Dodatkowo w takim wyjaśnieniu można również wnioskować o stwierdzenie nadpłaty.

Kiedy organ podatkowy rozpatrzy wniosek?

Naczelnik urzędu skarbowego, do którego wpłynie wniosek o stwierdzenie nadpłaty rozpatruje wniosek niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Jeżeli sprawa okazałaby się szczególnie skomplikowana, wówczas termin może być przedłużony do 2 miesięcy. Jeżeli sprawa nie zostanie załatwiona w terminie organ podatkowy zawiadamia stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazuje nowy termin załatwienia sprawy.

Zwrot nadpłaty następuje w terminie:

 • 30 dni od dnia wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę lub określającej wysokość nadpłaty,
 • 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wraz ze skorygowanym zeznaniem (deklaracją), jeżeli z przepisów prawa podatkowego wynika obowiązek złożenia zeznania (deklaracji), nie wcześniej jednak niż w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia pierwotnej deklaracji (zeznania),
 • 3 miesięcy od dnia złożenia korekty zeznania rocznego z PIT, jeżeli nie został załączony wniosek o stwierdzenie nadpłaty.

Kiedy nie otrzymamy zwrotu nadpłaty?

Przepisy w sposób szczególny zabezpieczają interesy Skarbu Państwa. Tak też jest w przypadku składania wniosków o stwierdzenie nadpłaty w podatkach. Jeżeli na podatniku ciążą jakiekolwiek zaległości, w szczególności podatkowe, to nadpłata zostanie zaliczona z urzędu na poczet tych zaległości. Zwrot zostanie pomniejszony, a jeżeli kwota zaległości jest wyższa niż kwota nadpłaty, to wnioskodawca nie otrzyma żadnych środków. Podatnik może również wystąpić z wnioskiem o zaliczenie nadpłaty na poczet bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych. Zaliczenie nadpłaty może być zrealizowane na wskazany przez nas podatek. Przykładowo możemy wnioskować o zaliczenie tylko na PIT, tylko na VAT lub i na PIT i na VAT. Przy czym nie ma znaczenia, w jakim podatku powstała nadpłata.

Podsumowanie

W uzasadnionych przypadkach podatnik, płatnik i inkasent mają prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty. Wzór takiego wniosku nie jest skomplikowany, powinien zawierać niezbędne informacje do prawidłowego określenia wysokości powstałej nadpłaty i przyczyn jej powstania. Najszybciej wniosek można złożyć z wykorzystaniem usługi e-Urząd Skarbowy. Urząd skarbowy ma ustawowe terminy na dokonanie zwrotu nadpłaty. W przypadku zaległości nie otrzymamy zwrotu nadpłaty lub będzie on odpowiednio pomniejszony.

Autor ifirma.pl

Małgorzata Jagusiak

Księgowa, specjalista do spraw rozliczeń podatkowych z wieloletnim doświadczeniem pracy w organach podatkowych. Przez kilka lat prowadziła własne biuro rachunkowe. Praca w sektorze prywatnym pozwoliła na zmianę perspektywy postrzegania obowiązujących przepisów podatkowych. Zdobyte doświadczenia pozwalają na łączenie wiedzy teoretycznej z wieloletnią praktyką w zawodzie.

Chętnie dzieli się posiadaną wiedzą z innymi, stara się ją przekazywać w dostępnej dla każdego formie. Z pasja poświęca się pisaniu artykułów o tematyce podatkowej. Częste zmiany przepisów wymagają otwartej głowy, kreatywności i dużej elastyczności, co jest dodatkowym atutem tej pracy, nie ma miejsca na nudę. Większość jej publikacji dotyczy rozliczeń z zakresu podatku dochodowego i podatku VAT, ale nie unika wyzwań z obszarów o innej tematyce.

Dodatkowo jest wykładowcą i szkoleniowcem z zakresu zagadnień o tematyce podatkowej. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje, śledzi na bieżąco zmieniające się przepisy podatkowe, żeby przekazywać zawsze aktualne i sprawdzone informacje.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Najważniejsze pytania

  1. Kiedy można złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty?

   Nadpłata w podatku dochodowym najczęściej powstaje w momencie złożenia zeznania rocznego. Jeżeli zostanie przesłane prawidłowo przygotowane zeznanie, to nadpłata jest automatycznie zwracana przez urząd skarbowy.
  2. Jak złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty?

   W aplikacji e-Urząd Skarbowy można złożyć dokument wybierając dokument z dostępnej listy, na której znajdziemy również “Wniosek o stwierdzenie nadpłaty”.
  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie