Wniosek o stwierdzenie nadpłaty – czym jest i jak go złożyć?

wniosek o stwierdzenie nadpłaty

Zastanawiasz się czym jest wniosek o stwierdzenie nadpłaty? W dzisiejszym artykule opiszemy, co to jest i kto może złożyć taki wniosek.

Każda osoba prowadząca, jak i nieprowadząca działalności gospodarczej, ma określone prawa i obowiązki wobec fiskusa. Najczęściej piszemy o obowiązkach, ale dzisiaj dla odmiany zajmiemy się jednym z praw przysługujących szeroko rozumianemu podatnikowi. W publikacji opiszemy czym jest wniosek o stwierdzenie nadpłaty i jak należy go złożyć.

Definicja nadpłaty

Pojęcie nadpłaty zostało zdefiniowane w ustawie Ordynacja podatkowa, enumeratywnie wymieniono przypadki, w których dochodzi do powstania nadpłaty.

To są przypadki, do których odnoszą się przepisy podatkowe i tylko w takich okolicznościach powstaje nadpłata.

Kiedy można złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty?

Informacja na ten temat znajduje się również w Ordynacji podatkowej. Jeżeli podatnik (nie tylko osoba prowadząca działalność gospodarczą):

 1. Kwestionuje zasadność pobrania przez płatnika podatku albo wysokość pobranego podatku.
 2. W zeznaniu (deklaracji) wykazał zobowiązanie podatkowe nienależne lub w wysokości większej od należnej i wpłacił zadeklarowany podatek lub wykazał nadpłatę w wysokości mniejszej od należnej
 3. Dokonał wpłaty podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej to podatnik może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku. Takie uprawnienie przysługuje podatnikom, płatnikom i inkasentom oraz osobom, które były wspólnikami spółki cywilnej w momencie rozwiązania spółki w zakresie zobowiązań spółki. Jeżeli nadpłata wiąże się z obowiązkiem złożenia korekty zeznania (deklaracji), to wraz z wnioskiem należy złożyć taką korektę.

Nadpłata w podatku dochodowym

Nadpłata w podatku dochodowym najczęściej powstaje w momencie złożenia zeznania rocznego. Jeżeli zostanie przesłane prawidłowo przygotowane zeznanie, to nadpłata jest automatycznie zwracana przez urząd skarbowy. Jednak nie zawsze mamy do czynienia z sytuacjami książkowymi, inne przypadki w których dojdzie do powstania nadpłaty będą dotyczyły przypadków:

 • ponownego złożenia rozliczenia rocznego przez podatnika, czyli korekty zeznania. W takim przypadku korekta zeznania jest składana wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty. Jednak jeżeli korekta nie budzi wątpliwości zwrot nadpłaty jest dokonywany bez konieczności wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę,
 • podobnie jak podatnik, również płatnik może pomylić się w obliczeniach i zawnioskować o zwrot nadpłaconych zaliczek na podatek dochodowy,
 • może również dojść do zapłaty zaliczki na podatek, czy podatku w zawyżonej wysokości, np. przez pomyłkę,
 • podatnik może błędnie dokonać wpłaty na rachunek organu podatkowego.

To są najczęściej występujące przypadki, w których jeśli dojdzie do powstania nadpłaty, to wymagane jest złożenie wniosku o stwierdzenia nadpłaty do organu podatkowego. Na tej podstawie rozpocznie się procedura sprawdzania zasadności powstania nadpłaty. Jeżeli nie występują przesłanki negatywne najczęściej zostanie wydana decyzja stwierdzająca nadpłatę i zostanie dokonany zwrot.

Nadpłata w podatku VAT

Podobnie jak w podatku PIT, również w podatku VAT może dojść do powstania nadpłaty, a najczęściej ma to miejsce w sytuacji:

 • złożenia korekty JPK_V7 za dany okres rozliczeniowy,
 • zapłaty podatku VAT w zawyżonej wysokości,
 • omyłkowej wpłaty podatku VAT.

W takich okolicznościach płatnik podatku VAT również będzie zobowiązany do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty a urząd skarbowy podejmie działania podobnie, jak przy podatku PIT.

Kiedy jeszcze powstaje nadpłata?

W Ordynacji podatkowej został jeszcze wymieniony szczególny przypadek powstania nadpłaty. Mianowicie chodzi o powstanie nadpłaty w wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego lub orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W takim przypadku podatnik ma również obowiązek złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty, a we wniosku określić jej wysokość.

Inną okolicznością, w której również mamy do czynienia z powstaniem nadpłaty jest uznanie przez organ odwoławczy lub Sąd racji podatnika, który złożył odwołanie od decyzji organu podatkowego. Jest to jednak inna procedura, podatnik nie ma w takim przypadku obowiązku składania wniosku o stwierdzenie nadpłaty, ponieważ zostanie ona określona w wydanej decyzji lub w wyroku Sądu. Na tej podstawie właściwy urząd skarbowy dokonana zwrotu nadpłaty, wraz z należnymi odsetkami.

Co zawiera wniosek o stwierdzenie nadpłaty?

Nie ma ustawowego wzoru wniosku o stwierdzenia nadpłaty. Ważne, żeby zawierał:

 • dane podmiotu, który składa wniosek,
 • organ podatkowy, do którego wniosek jest kierowany,
 • rodzaj podatku, którego wniosek dotyczy,
 • wysokość nadpłaty,
 • okres, którego nadpłata dotyczy,
 • uzasadnienie powstania nadpłaty,
 • podpis wnioskodawcy.

Jak złożyć wniosek o stwierdzenia nadpłaty?

W ostatnim czasie promowana jest usługa e-Urząd Skarbowy. Jakie sprawy mogą być załatwiane przez e-Urząd Skarbowy zostało szczegółowo opisane w podlinkowanej publikacji. W aplikacji e-Urząd Skarbowy można złożyć dokument wybierając dokument z dostępnej listy, na której znajdziemy również “Wniosek o stwierdzenie nadpłaty”:

 
Wniosek o stwierdzenie nadpłaty - czym jest i jak go złożyć?
 

Wniosek można samodzielnie modyfikować i uzupełniać wszystkie wymagane informacje. Jeżeli dokument będziemy składali we własnym imieniu automatycznie zostaną wpisane wszystkie nasze dane. Natomiast w sytuacji, gdy wraz z wnioskiem będziemy chcieli złożyć załączniki, to można dołączyć maksymalnie 3 załączniki o rozmiarze nieprzekraczającym 6,5 MB. Oczywiście nie jest zabronione złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty osobiście w urzędzie skarbowym lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Jednak jeżeli podatnik ma dostęp do komputera i sieci Internet, to niewątpliwie skorzystanie z usługi e-Urząd Skarbowy będzie wygodniejsze i szybsze. Możemy to zrobić przez 7 dni w tygodniu bez wychodzenia z domu.

Składając korekty rozliczeń w podatku dochodowym, jak i podatku VAT, zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, mogą załączyć wyjaśnienie, w którym opiszą przyczynę składania korekty. Nie jest to obowiązkowe, jednak niekiedy może przyśpieszyć proces rozpatrywania korekty. Dodatkowo w takim wyjaśnieniu można również wnioskować o stwierdzenie nadpłaty.

Kiedy organ podatkowy rozpatrzy wniosek?

Naczelnik urzędu skarbowego, do którego wpłynie wniosek o stwierdzenie nadpłaty rozpatruje wniosek niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Jeżeli sprawa okazałaby się szczególnie skomplikowana, wówczas termin może być przedłużony do 2 miesięcy. Jeżeli sprawa nie zostanie załatwiona w terminie organ podatkowy zawiadamia stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazuje nowy termin załatwienia sprawy.

Zwrot nadpłaty następuje w terminie:

 • 30 dni od dnia wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę lub określającej wysokość nadpłaty,
 • 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wraz ze skorygowanym zeznaniem (deklaracją), jeżeli z przepisów prawa podatkowego wynika obowiązek złożenia zeznania (deklaracji), nie wcześniej jednak niż w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia pierwotnej deklaracji (zeznania),
 • 3 miesięcy od dnia złożenia korekty zeznania rocznego z PIT, jeżeli nie został załączony wniosek o stwierdzenie nadpłaty.

Kiedy nie otrzymamy zwrotu nadpłaty?

Przepisy w sposób szczególny zabezpieczają interesy Skarbu Państwa. Tak też jest w przypadku składania wniosków o stwierdzenie nadpłaty w podatkach. Jeżeli na podatniku ciążą jakiekolwiek zaległości, w szczególności podatkowe, to nadpłata zostanie zaliczona z urzędu na poczet tych zaległości. Zwrot zostanie pomniejszony, a jeżeli kwota zaległości jest wyższa niż kwota nadpłaty, to wnioskodawca nie otrzyma żadnych środków. Podatnik może również wystąpić z wnioskiem o zaliczenie nadpłaty na poczet bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych. Zaliczenie nadpłaty może być zrealizowane na wskazany przez nas podatek. Przykładowo możemy wnioskować o zaliczenie tylko na PIT, tylko na VAT lub i na PIT i na VAT. Przy czym nie ma znaczenia, w jakim podatku powstała nadpłata.

Podsumowanie

W uzasadnionych przypadkach podatnik, płatnik i inkasent mają prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty. Wzór takiego wniosku nie jest skomplikowany, powinien zawierać niezbędne informacje do prawidłowego określenia wysokości powstałej nadpłaty i przyczyn jej powstania. Najszybciej wniosek można złożyć z wykorzystaniem usługi e-Urząd Skarbowy. Urząd skarbowy ma ustawowe terminy na dokonanie zwrotu nadpłaty. W przypadku zaległości nie otrzymamy zwrotu nadpłaty lub będzie on odpowiednio pomniejszony.

Najważniejsze pytania

 1. 🔸Kiedy można złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty?

  Nadpłata w podatku dochodowym najczęściej powstaje w momencie złożenia zeznania rocznego. Jeżeli zostanie przesłane prawidłowo przygotowane zeznanie, to nadpłata jest automatycznie zwracana przez urząd skarbowy.

 2. 🔸Jak złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty?

  W aplikacji e-Urząd Skarbowy można złożyć dokument wybierając dokument z dostępnej listy, na której znajdziemy również “Wniosek o stwierdzenie nadpłaty”.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość