Wspólne rozliczenie roczne z małżonkiem, lub dzieckiem

jak wygląda wspólne rozliczenie małżonków

Wspólne rozliczenie podatników może występować w trzech sytuacjach. Możliwe jest wspólne rozliczenie: małżonków, podatnika ze zmarłym małżonkiem, podatnika z dzieckiem. Jakie warunki należy spełnić? Jak wyglądają szczegóły każdego z tych rodzajów rozliczeń? Sprawdźmy.

Wspólne rozliczenie podatników może występować w trzech sytuacjach. Możliwe jest wspólne rozliczenie:
 • małżonków
 • podatnika ze zmarłym małżonkiem
 • podatnika z dzieckiem
Jakie warunki należy spełnić? Jak wyglądają szczegóły każdego z tych rodzajów rozliczeń? Sprawdźmy.

Wspólne rozliczenie małżonków

Małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu mogą rozliczać się wspólnie. Jeśli między nimi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa i pozostają w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy. Wspólne rozliczenie jest niemożliwe, gdy  jedno z małżonków prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza ją liniowo, ryczałtem lub kartą podatkową.

Wspólne rozliczenie ze zmarłym małżonkiem

Podatnik może się rozliczyć wspólnie ze zmarłym małżonkiem, jeśli:
 • zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego,
 • pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a jego małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego.
Jeśli jedno z małżonków prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza ją liniowo, ryczałtem lub kartą podatkową nie może rozliczać się wspólnie z małżonkiem.

Wspólne rozliczenie z dzieckiem

Osoba samotnie wychowująca dzieci ma prawo do ulgowego rozliczenia podatku. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której sąd orzekł separację w rozumieniu odrębnych przepisów. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. Informację o wyborze wspólnego rozliczenia wprowadza się do formularza PIT-36, lub PIT-37. O obliczenie podatku w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dzieci może wystąpić osoba, która w roku podatkowym łącznie spełniała niżej wymienione warunki:

1. samotnie wychowywała dzieci:

 • małoletnie,
 • bez względu na ich wiek, na które zgodnie z odrębnymi przepisami, otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • do ukończenia 25 lat, uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku (dochód ten w 2009 r. Wynosi 3091 zł) oraz

2. ani do tej osoby, ani do jej dziecka w roku podatkowym nie mają zastosowania przepisy:

 • art. 30c ustawy, (dotyczące opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z działów specjalnych produkcji rolnej 19% stawką podatku)
 • ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, regulujące opodatkowanie niektórych przychodów (dochodów) osób fizycznych w formie karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych. Warunek ten nie dotyczy podatników, o których mowa w art. 1 pkt 2 w związku z art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, tj. podatników osiągających przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • ustawy o podatku tonażowym
3. wniosek o opodatkowanie dochodów w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci został przez tę osobę złożony nie później niż w terminie określonym dla złożenia zeznania za rok podatkowy. Dochody pełnoletniego dziecka Pełnoletnie dziecko, które w roku podatkowym uzyskało dochody podlegające opodatkowaniu jest obowiązane do samodzielnego złożenia zeznania podatkowego o wysokości dochodów osiągniętych od dnia uzyskania pełnoletności (również w sytuacji, gdy dochód uzyskany od tego dnia nie przekroczył w 2009 r. Kwoty 3091 zł).

Wspólne rozliczenie – korzyści

Korzyścią ze wspólnego opodatkowania może być zmniejszenie kwoty podatku. Tak się dzieje w szczególności gdy jedno z małżonków nie uzyskuje dochodu i przy wspólnym opodatkowaniu razem z dzieckiem a jest to wynikiem uwzględnienia przy wyliczaniu podatku dwóch kwot dochodu zwolnionego z podatku. Korzyści ze wspólnego rozliczania czerpią również pary,  w których dochody jednego z podatników w trakcie roku przekroczyły  próg skali podatkowej  i płacą od nadwyżki 32% podatek. Wspólne rozliczenie pozwala „na powrót” do stawki podstawowej 18% przynajmniej dla części dochodu. podwójna kwota wolna od podatku, 3091 * 2 = 6182 spłaszczenie skali, jeżeli jedno z małżonków osiągnie dochód większy niż 85 528 zł

Wspólne rozliczenie = wyższy podatek

Taka sytuacja też może wystąpić. Ma ona miejsce wówczas, gdy jedno z małżonków uzyskiwało za granicą dochody zwolnione w Polsce z podatku dochodowego na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.  Mimo, że dochód zagraniczny nie jest w Polsce opodatkowany to przy jego udziale wylicza się indywidualną skalę podatkową (wyższą) dla dochodów w Polsce opodatkowanych i tym samym współmałżonek zapłaci wyższy podatek od swoich dochodów.
Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość