Zmiany w zeznaniach rocznych za rok 2020 | ifirma.pl

Zmiany w zeznaniach rocznych za rok 2020

zmiany w zeznaniach rocznych za 2020

Zastanawiasz się, czy zmieniły się druki zeznań rocznych za 2020 rok? Przeczytaj artykuł, z którego dowiesz się o najistotniejszych zmianach.

Z początkiem każdego roku omawiamy wprowadzone zmiany w różnych obszarach podatkowych. Taką cykliczną zmianą jest aktualizacja druków zeznań rocznych i załączników. Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów zeznań podatkowych za 2020 rok zostały już opublikowane w grudniu 2020 r. W dzisiejszej publikacji wskażemy, na jakie zmiany przedsiębiorcy powinni zwrócić swoją uwagę.

Zeznania roczne w działalności gospodarczej

Przedsiębiorcy, którzy wybrali opodatkowania swoich dochodów za 2020 rok na zasadach ogólnych będą zobowiązani do złożenia zeznania:

 • PIT-36 (PIT-36S) – skala podatkowa,
 • PIT-36L (PIT-36LS) – podatek liniowy.
Z kolei przedsiębiorcy, którzy wybrali zryczałtowany podatek dochodowy składają zeznanie roczne na formularzu PIT-28 (PIT-28S). Każdorazowa zmiana przepisów podatkowych wymusza na ustawodawcy dostosowania formularzy rozliczeniowych jeżeli jest taka potrzeba.
 1. Po raz pierwszy rozliczanie ulgi na złe długi w podatku dochodowym w zeznaniach rocznych z działalności gospodarczej: PIT-36, PIT-36L i PIT-28.

  W 2020 roku wprowadzona została możliwość rozliczenia ulgi na złe długi również w podatku dochodowym dla rozliczających się na zasadach ogólnych według skali podatkowej, podatkiem liniowym jak i na ryczałcie. Po raz pierwszy ulga będzie wykazywana w składanym zeznaniu za 2020 rok.

  W związku z powyższym pojawił się nowy wzór załącznika PIT-WZ (PIT-WZR) “Informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę) wynikających z transakcji handlowych”. Dane wykazane w załączniku zostaną przeniesione do zeznań rocznych.

 2. Zmiana na formularzach zeznań rocznych: PIT-36 i PIT-36L – zasady ogólne według skali i podatek liniowy.

  W części C “Informacje dodatkowe” dodano:

  Informację o rezygnacji z wpłacania zaliczek w formie uproszczonej na podstawie art. 52r ustawy w trakcie roku podatkowego. Ta opcja dotyczy przedsiębiorców, którzy na 2020 rok wybrali opłacanie zaliczek w formie uproszczonej, ale z powodu COVID-19 znaleźli się w trudnej sytuacji, która ich zmusiła do rezygnacji z tej formy rozliczania.

  Informację o złożeniu sprawozdanie o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego APA-P.

   
  pasted image 0 (23)
   
  pasted image 0 (24)
   
 3. Możliwość odliczenia darowizn na przeciwdziałanie COVID-19 – dotyczy podatku rozliczanego według skali podatkowej, podatku liniowego i ryczałtu.

  W związku z pandemią w 2020 roku wprowadzona została możliwość dodatkowego odliczenia darowizn przekazanych np. jednoimiennym szpitalom, Agencji Rezerw Materiałowych czy Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.

  Ustawa rozszerzyła również katalog odliczanych darowizn o darowizny przekazane domom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowniom, schroniskom dla osób bezdomnych, ośrodkom wsparcia, rodzinnym domom pomocy oraz domom pomocy społecznej, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej.

  Zmiany znalazły się w załączniku PIT-O:

  pasted image 0 (25)
   
 4. Skala podatkowa w 2020 roku.

  Stawki podatku dochodowego dla skali podatkowej wynoszą dla całego roku podatkowego:

  • 17% – podstawa obliczenia podatku do 85.528 zł,
  • 32% – powyżej kwoty 85.528 zł.

  Rok 2020 był również rokiem, w którym podatek 32% w drugim progu podatkowym należało naliczyć i pobrać w rozliczeniu za miesiąc, w którym to przekroczenie nastąpiło. W latach poprzednich podatek 32% był pobierany od następnego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie progu.

Terminy rozliczania zeznań rocznych za 2020 rok

Termin składania zeznań rocznych z działalności gospodarczej z podatku dochodowego rozliczanego na zasadach ogólnych skala podatkowa PIT-36 (PIT-36S) i podatek liniowy PIT-36L (PIT-36LS) przypada na okres od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W 2021 roku zarówno 15 luty jak i 30 kwietnia są dniami roboczymi a więc nie ma przesunięcia obowiązujących terminów.

Zryczałtowany podatek dochodowy rozliczany jest w zeznaniu rocznym PIT-28 (PIT-28S) w terminie od 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. W 2021 roku 28 lutego przypada w niedzielę, a więc ostateczny termin za 2020 rok przypada na 1 marca 2021 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość