Blog ifirma.pl

Jak strategie polityki pieniężnej wpływają na gospodarkę?

|
|
4 minut czytania
Inflacja to zjawisko, którego prawdopodobnie nie sposób wyeliminować, lecz możliwe jest kontrolowanie jej poziomu. Służą do tego określone działania i strategie polityki pieniężnej, stosowane przez bank centralny. W tym artykule dowiesz się, jakie ich rodzaje możemy wyróżnić i jaki mają wpływ na gospodarkę.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Polityka pieniężna – co to takiego?

Polityka pieniężna jest elementem prowadzenia gospodarki w kraju. W Polsce jej nadrzędnym celem jest utrzymanie poziomu cen na stabilnym poziomie, przeciwdziałanie zbyt wysokiej inflacji, zapewnienie zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Podmiotem działającym na rzecz tego celu jest NBP (Narodowy Bank Polski), a dokładniej Rada Polityki Pieniężnej (zgodnie z art. 227 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej).

Stabilnością cen określa się wskaźnik cen konsumpcyjnych dla strefy euro, który nie przekracza w średnim okresie 2,5% (z możliwością odchyleń o 1 punkt procentowy). Oczywistymi zjawiskami, które są zaprzeczeniem tego stanu, mogą być np. inflacja lub deflacja. Zatem stabilny poziom cen oznacza, iż przeciętne ceny towarów ani usług utrzymują się na stałym poziomie w wybranej perspektywie czasowej. Jednakże ze względu na dynamikę zjawisk gospodarczych, zachowanie równowagi jest niemalże niemożliwe. Dlatego też polityka pieniężna kraju powinna być prowadzona w taki sposób, aby dążyć do osiągnięcia względnej stabilności. Bank Centralny realizuje to zadanie poprzez kontrolę podaży pieniądza (ilość pieniędzy będących w obiegu). W zależności od sytuacji może ją zmniejszać (sprzedaż rządowych papierów wartościowych, podwyższenie stóp procentowych) lub zwiększać (zakup papierów wartościowych, obniżenie stóp procentowych).

Narzędzia polityki pieniężnej

Wykorzystywane są do tego określone narzędzia (działania), którymi są:

 • Regulowanie wysokości stopy rezerw obowiązkowych – jej wzrost powoduje zmniejszenie podaży pieniądza w obiegu, z kolei obniżenie – wzrost podaży kredytów, co zwiększa ilość pieniądza w obrocie rynkowym. Banki, instytucje kredytowe czy oddziały banków zagranicznych w Polsce, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe mają obowiązek utrzymywania takowych rezerw. Zarządzanie wysokością rezerw obowiązkowych ma na celu łagodzić nadpłynność systemu bankowego, która wiąże się z zadłużeniem banku centralnego w bankach prywatnych;
 • Regulowanie poziomu stóp procentowych – np. ich wzrost wpływa na obniżenie inflacji, natomiast obniżenie – pobudzenie gospodarki;
 • Dokonywanie operacji otwartego rynku, czyli np. sprzedaż lub kupno papierów wartościowych – ma na celu regulowanie ilości pieniądza w obrocie rynkowym oraz poziomu stóp procentowych.
 • Prowadzenie operacji kredytowo-depozytowych pozwala na ograniczenie wahań stóp procentowych na rynku pieniężnym

Strategie polityki pieniężnej a gospodarka

W jaki sposób może postępować NBP, aby zapewnić stabilność cen i przeciwdziałać negatywnym skutkom wahań cyklu koniunkturalnego?

Strategia celu inflacyjnego

Jej podstawą jest wyznaczenie i ogłoszenie do opinii publicznej konkretnego celu inflacyjnego, który na ten moment wynosi ok. 2,5%. W ten sposób możliwe jest utrzymanie cen towarów i usług na stabilnym poziomie oraz ustanowienie określonych oczekiwań inflacyjnych, które wpływają na przyszłe działania konsumentów. Ponadto wymusza ona na danym kraju funkcjonowanie systemu płynnego kursu walutowego, który uzależniony jest od zmian w podaży i popycie. Wyróżnia się 2 podejścia do tej strategii celu inflacyjnego – sztywne i elastyczne. Pierwsza z nich skupia się na osiągnięciu stabilizacji, nie mając bardzo wąski przedział odchyleń wskaźnika inflacji. Wymaga to zatem częstego wprowadzania poprawek i zmian w polityce pieniężnej państwa. Natomiast druga wspomniana opcja pozwala na większą swobodę w odniesieniu do odchyleń inflacji. Umożliwia to rzetelniejszą obserwację sytuacji na rynku i wyciąganie wniosków, aby opracowywać długoterminowy plan działania na przyszłe lata. Strategia celu inflacyjnego jest stosowana w Polsce od 1998 roku. Pozwala ona bowiem na elastyczne podejście do zarządzania gospodarką państwa, stabilny rozwój i płynne kształtowanie się kursu walutowego.

Strategia restrykcyjna

Jej celem jest ograniczenie podaży pieniądza w obrocie rynkowym, które jest efektem rosnącego długu publicznego. Rada Polityki Pieniężnej decyduje się więc na sprzedaż papierów wartościowych, aby sfinansować owo zadłużenie. Podnoszenie stóp procentowych ma zniechęcić konsumentów i ograniczyć dostępność do kredytów i konsumpcji, aby w ten sposób przeciwdziałać zbyt wysokiej inflacji.

Strategia ekspansywna

Przeciwieństwem do powyższej strategii jest ekspansywna polityka pieniężna, która skupia się na wzroście podaży pieniądza. W związku z tym, działania Banku Centralnego będą obejmować zakup papierów wartościowych oraz obniżanie stóp procentowych. W założeniu ma to spowodować spadek bezrobocia, spowolnienie wzrostu cen i inflacji.

Podsumowanie

Nadrzędną misją wspomnianych strategii polityki pieniężnej jest zapewnienie optymalnej siły nabywczej pieniądza. Niewątpliwie nie jest to łatwe zadanie i zazwyczaj wymaga wielu analiz gospodarczych, a jej efekty mogą być widoczne ze znaczącym opóźnieniem.

Autor ifirma.pl

Zespół IFIRMA

Kreatywny zespół specjalistów tworzony przez osoby wyróżniające się doświadczeniem oraz wiedzą z różnych obszarów.

Świadomi potrzeb naszych czytelników, skupiamy się na tworzeniu zrozumiałych treści, które będą w stanie przybliżyć im często zawiłe zagadnienia z zakresu rachunkowości, marketingu, ekonomii, księgowości czy zarządzania. Ostateczny dobór bieżącej tematyki uzależniany jest od preferencji docelowych odbiorców, zmian zachodzących w biznesowym środowisku, a także samych doświadczeń i umiejętności specjalistów odpowiadających za proces tworzenia tekstów.

W efekcie zespół ekspertów Ifirma bierze czynny udział w rozwoju różnego rodzaju biznesów, pomagając zarówno ich założycielom, jak i pracownikom efektywniej organizować pracę przy wykorzystaniu jak najbardziej dopasowanych do potrzeb rozwiązań.

Rozumiejąc istotę profesjonalnego podejścia do poruszanych zagadnień, każdy tekst tworzony jest w oparciu o wiarygodne dane. Dodatkowo podejmowana tematyka ujmowana jest w logiczny i przejrzysty sposób, zwiększając tak istotną jasność przekazu, co pozytywnie wpływa na podkreślenie najbardziej użytecznych treści. W efekcie podejmowane przez nasz zespół praktyki w szerszej perspektywie można rozpatrywać jako dążenie do zwiększenia świadomości i wyczucia biznesowego osób aktywnie działających na rynku.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie