Blog ifirma.pl

Wniosek do CEIDG – kompendium wiedzy na temat rejestracji działalności

|
|
11 minut czytania
Zastanawiasz się jakie informacje znajdują się na wniosku do CEIDG? W dzisiejszym artykule odpowiemy na wiele ważnych pytań w tym temacie.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Osoby fizyczne, które rozważają podjęcie działalności gospodarczej mogą mieć wiele pytań, na które szukają odpowiedzi. Jak już zdecydują się na założenie firmy ważna jest wiedza jak dokonać jej rejestracji w CEIDG. Dlatego też przygotowaliśmy kompendium wiedzy na temat rejestracji działalności gospodarczej w CEIDG.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Zanim zarejestrujemy firmę w naszej głowie krążą setki myśli, pytań i wątpliwości. W takich przypadkach każda sugestia na pewno będzie pomocna, poniżej podzielimy się niektórymi z nich:

Jaką firmę założyć?
Chodzi o odpowiedź na pytanie czy to będzie jednoosobowa działalność, czy może spółka cywilna lub spółka z o.o.
Jaką formę opodatkowania wybrać?
Mamy do wyboru:
 • skalę podatkową,
 • podatek liniowy,
 • zryczałtowany podatek dochodowy
Składki ZUS
Rozliczanie z ZUS przysparza również wielu problemów, dlatego warto zapoznać się z informacjami na ten temat w podlinkowanej publikacji
Czy nie muszę posiadać dodatkowych uprawnień?
Niektóre rodzaje prowadzonej działalności wymagają:
 • licencji,
 • zezwoleń,
 • koncesji,
 • uprawnień
Jak prowadzić firmę?
Obecnie wielu przedsiębiorców ma dylemat, czy będzie to firma stacjonarna czy może online. Powinno się rozważyć wszystkie za i przeciw zarówno w jednym, jak i drugim przypadku
Miejsce prowadzenia działalności
Szczególnie na początku, kiedy jeszcze nie ma dochodów każdy przedsiębiorca szuka oszczędności, dlatego prowadzi firmę np. w miejscu zamieszkania, o ile to możliwe. Jednak nie zawsze jest to możliwe a jeśli tak, to trzeba również odpowiednio skalkulować koszty
Jaki kod PKD?
Nie zawsze rodzaj wykonywanych przez nas czynności mieści się wprost w opisie danego kodu PKD lub mamy dylemat, który z kodów będzie właściwy. W takim przypadku można skorzystać z zapytania do Urzędu Statystycznego w Łodzi
Podatek VAT czy zwolnienie?
Jeśli przedsiębiorca może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego do 200.000 zł, to może mieć dylemat czy rejestrować się do podatku VAT, temat wymaga indywidualnego podejścia, jakimi przesłankami się kierować można przeczytać w podlinkowanej publikacji
Konkurencja
Wiadomo, że nie jesteśmy bezludną wyspą i będziemy musieli zrobić wszystko, żeby się wyróżnić na tle innych, pomocne może się okazać badanie rynku i konkurencji

Najważniejsze zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej zostały uregulowane w wielu ustawach. Tak samo jest w przypadku CEIDG, której został dedykowany specjalny akt prawa z najważniejszymi informacjami. Zobaczmy więc co należy do kompetencji CEIDG.

Ustawowe zadania CEIDG:
Ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi
Udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie
Udostępnianie informacji o zmianach wpisów do CEIDG
Udostępnianie informacji o ustanowionym pełnomocniku lub prokurencie

Co powinniśmy wiedzieć przed rejestracją firmy?

Zanim przejdziemy do rejestracji firmy przyszły przedsiębiorca powinien dokonać pewnych ustaleń, które będą niezbędne na etapie składani wniosku w CEIDG. Poniżej wymienimy syntetycznie przykładowe informacje, które należy zgromadzić przed rejestracją firmy.

Jednoosobową działalność gospodarczą może prowadzić osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych, oznacza to że musi to być osoba pełnoletnia
Wybór nazwy firmy
W przypadku osób fizycznych w nazwie musi się znaleźć imię i nazwisko przedsiębiorcy, ale nazwa może zawierać także dodatkowe elementy, które będą wpływały np. na rozpoznawalność firmy. Na wniosku CEIDG pojawia się również miejsce na nazwę skróconą. W przypadku, gdy nazwa firmy zawiera również dodatkowy człon to będzie on stanowił nazwę skróconą firmy. Jeżeli zaś nazwa firmy zawiera tylko imię i nazwisko przedsiębiorcy to powielamy te dane w nazwie skróconej firmy.
Adres firmy
Firma może być prowadzona w jednym miejscu, ale takich miejsc może być także kilka, może to być także wirtualne biuro. Niekiedy przedsiębiorca nie posiada żadnego stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ prowadzi działalności w formie mobilnej, przykładowo wykonywanie usług u klienta. Rejestrując firmę w CEIDG musimy więc zastanowić się, jaki adres podamy jako:
 • adres zamieszkania,
 • adres do doręczeń – jest to miejsce, do którego będzie kierowana cała korespondencja związana z prowadzoną działalnością,
 • stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej*,
 • dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej*.

* w przypadku, gdy takie posiadamy

Obecnie, wymaganymi adresami do podania we wniosku są adres do doręczeń oraz adres zamieszkania.

Wybór kodu PKD
Kod PKD pomimo tego, że spełnia zadanie jedynie statystyczne ma wpływ także na wybór formy opodatkowania czy rejestrację do podatku VAT a także ewidencjonowanie sprzedaży na kasie fiskalnej. We wniosku zawarta jest informacja o przeważającym kodzie PKD, który jest kodem głównym, z tej działalności powinny być generowane najwyższe przychody. Przedsiębiorca może podać dowolną ilość kodów dodatkowych. W tym miejscu należy podkreślić, że kody PKD nie zawsze pokrywają się z kodami PKWiU, są to dwie różne klasyfikacje statystyczne. W ustawach podatkowych podawane są kody PKWiU, których znajomość jest wymagana w zakresie prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej i bardzo często ma wpływ na jego podatkowe rozliczenia
Reglamentacja działalności gospodarczej
Niektóre rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej wymagają koncesji, zezwoleń czy licencji – kompendium wiedzy na ten temat znajduje się w podlinkowanej publikacji
Wybór formy opodatkowania
Jak zaczniemy już wypełniać wniosek musimy wiedzieć jaką formę opodatkowania wybierzemy: podatek według skali podatkowej, podatek liniowy czy zryczałtowany podatek dochodowy.
Podatek VAT
Przyszły przedsiębiorca musi zdecydować czy będzie czynnym podatnikiem VAT, czy może będzie korzystał ze zwolnienia od podatku. Dodatkowo musi sprawdzić czy profil jego działalności gospodarczej nie wymaga rejestracji do VAT od pierwszej sprzedaży
Rejestracja do VAT-UE
Transakcje wewnątrzunijne, takie jak : WNT, WDT czy import czy eksport usług wymagają rejestracji do VAT-UE
Rachunek bankowy
Przedsiębiorca, jako osoba fizyczna może wykorzystywać w prowadzonej działalności gospodarczej prywatny rachunek bankowy (ROR) pod warunkiem, że jest jego jedynym posiadaczem. Dobrze jest jednak posiadać rachunek firmowy, jest to niezbędne w przypadku czynnego podatnika VAT. Rachunki bankowe, które będą wykorzystywane w prowadzonej działalności powinny być zgłoszone w CEIDG. Przypominamy, że transakcje handlowe pomiędzy przedsiębiorcami na kwoty powyżej 15.000 zł muszą być realizowane bezgotówkowo a w przypadku czynnego podatnika VAT, taka wpłata musi być dokonywana na rachunek znajdujący się na białej liście podatników. Nie ma więc możliwości, żeby przedsiębiorca czynny podatnik VAT nie posiadał rachunku firmowego zgłoszonego w CEIDG. Za nieprzestrzeganie przepisów w tym zakresie grozi szereg sankcji
Składki ZUS
Obecnie przedsiębiorca, o ile spełnia wymagania ustawowe, może skorzystać z ulgi na start, z ZUS preferencyjnego, z Małego ZUS (jak już prowadzi działalność) i Dużego ZUS. Przyszły przedsiębiorca powinien ustalić jakie składki społeczne będzie opłacał, czy może zdecyduje się na ulgę na start i przez 6 miesięcy będzie płacił tylko składkę zdrowotną

Jak już dokonamy ustaleń, o których napisaliśmy powyżej można przystąpić do wypełniania wniosku.

Wypełnianie wniosku CEIDG krok po kroku

Wniosek do CEIDG można złożyć w formie papierowej w odpowiednim urzędzie gminy, ale coraz bardziej popularne jest składanie wniosku online. Pamiętajmy jednak, że złożenie wniosku przez Internet wymaga posiadania:

 • Profilu Zaufanego lub
 • podpisu kwalifikowanego.

Zobaczmy więc jak będzie przebiegało wypełnienie wniosku CEIDG.

 
CEIDG-1 wniosek 2023
 

Data złożenia wniosku jest to dzień, w którym wniosek jest składany lub przesyłany online, nie ma możliwości zmiany tej daty:

 
CEIDG-1 data złożenia wniosku
 

Rejestrując działalność gospodarczą w pkt 1 zaznaczamy “Wniosek o wpis do CEIDG”:

 
wniosek o wpis do CEIDG
 

W pkt 2 zostały wymienione niezbędne dane, jakie przyszły przedsiębiorca musi posiadać. W przypadku osób fizycznych niezbędne jest podanie numeru PESEL. Jeśli przedsiębiorca nie posiada jeszcze numeru NIP i REGON, to zaznacza odpowiednio “Nie posiadam”, numery te zostaną mu nadane z urzędu:

 
wniosek CEIDG-1 - dane przedsiębiorcy
 

W pkt 3 niezbędne jest podanie adresu zamieszkania:

 
wniosek CEIDG-1 - adres zamieszkania
 

W pkt 4 “Dane do kontaktu” takie jak: telefon, adres e-mail. Nie są to dane obowiązkowe, jednak znacznie ułatwiają kontakt z urzędami i dobrze jest je podać:

 
wniosek CEIDG-1 - dane kontaktowe
 

W pkt 5 “Dane firmy” podajemy nazwę firmy i nazwę skróconą, jeśli ktoś posiada. W tej części pojawia się również “Data rozpoczęcia działalności”. Wskazanie prawidłowej daty może być niekiedy dość kłopotliwe, co wyjaśniamy w odrębnym punkcie.

 
wniosek CEIDG-1 - dane firmy
 

W pkt 6 pojawia się “Adres do doręczeń”, który będzie znaczący, ponieważ na ten adres będzie kierowana cała korespondencja z ZUS i urzędu skarbowego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 
wniosek CEIDG-1 - adres do doręczeń
 

Jeżeli przedsiębiorca posiada stałe miejsce wykonywania działalności, to powinien je wpisać w pkt 7 wniosku CEIDG. Brak stałego miejsca wykonywania działalności może rodzić pewne niedogodności, o czym można przeczytać w podlinkowanej publikacji.

 
CEIDG-1 - stałe miejsce wykonywania działalności
 

Jeśli przedsiębiorca posiada kilka stałych miejsc wykonywania działalności gospodarczej, takich jak filia, zakład, to powinien je podać w pkt 8 wniosku.

 
CEIDG-1 - dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności
 

W pkt 8.2 przedsiębiorca musi określić kody PKD, przy czym musi wybrać jeden główny kod PKD.

 
CEIDG-1 - przeważający kod PKD
 

Część 9 wniosku przeznaczona jest na informacje o podleganiu pod ubezpieczenia ZUS lub KRUS. W tej części pojawia się również “Data powstania obowiązku opłacania składek ZUS”. Zgodnie z informacją, która się tutaj pojawia jest to dzień, w którym rozpoczynasz działalność w nowej formie lub zmieniasz ubezpieczenie. Jeżeli do wniosku CEIDG są dołączane zgłoszenia do ZUS np.: ZZA, ZUA, ZCNA to należy zaznaczyć odpowiedni checkbox.


Plan opłacanie składek jak i zgłoszenia można dokonać przez serwis iFirma elektronicznie, gdzie w zależności od rodzaju usługi, albo Specjalista ds. kadr i płac pomoże dokonać konfiguracji i zgłoszenia, albo w usłudze biura rachunkowego dedykowana księgowa wykona to za klienta.


 
   
CEIDG-1 - ubezpieczenia ZUS
 

W pkt 14 przedsiębiorca wskazuje urząd skarbowy właściwy zgodnie z miejscem zamieszkania.

 
CEIDG-1 - urząd skarbowy
 

W pozycji 15 należy zaznaczyć wybraną formę opłacania podatku dochodowego, mamy do wyboru 3: na zasadach ogólnych – skala podatkowa, podatek liniowy i ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

 
CEIDG-1 - podatek dochodowy
 

W pkt 17 przedsiębiorca podaje informację na temat prowadzenia dokumentacji rachunkowej, czy będzie ją prowadził samodzielnie czy przez biuro rachunkowe. Jeśli będzie to robiło biuro rachunkowe należy podać nazwę i numer NIP tego biura.

 
CEIDG-1 - prowadzenie dokumentacji rachunkowej
 

Jeżeli adres przechowywania dokumentacji rachunkowej przedsiębiorcy będzie inny niż te, które zostały podane wcześniej, to należy to napisać w pkt 19 oświadczenia.

 
wniosek do CEIDG - adres miejsca przechowywania dokumentacji
 

W pozycji 21 przedsiębiorca przekazuj informacje na temat rachunków firmowych i rachunku osobistego, który jest wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli przedsiębiorca będzie posiadał kilka firmowych rachunków bankowych wskazuję je w załączniku CEIDG-RB.

 
wniosek do CEIDG - informacja o rachunkach bankowych
 

We wniosku CEIDG pojawia się również miejsce na informację o małżeńskiej wspólności majątkowej.

 
wniosek do CEIDG - małżeńska wspólność majątkowa
 

Osoba fizyczna może prowadzić działalność gospodarczą indywidualnie i/lub w formie spółki cywilnej. W pkt 25 należy zaznaczyć odpowiedni checkbox.

 
wniosek do CEIDG - forma prowadzenia działalności
 

Jeśli przedsiębiorca jest wspólnikiem w spółkach cywilnych, to w pkt 25 podaje informacje na ten temat. Jeśli spółek jest kilka, to należy wypełnić załącznik CEIDG-SC.

 
wniosek do CEIDG - wspólnik spółki cywilnej
 

Udzielenie pełnomocnictwa jednej lub kilku osobom wymaga podania informacji w pkt 26, gdzie należy wypełnić wymagane dane i podać zakres udzielonego pełnomocnictwa.

 
wniosek do CEIDG - pełnomocnictwa
 

Jeżeli wniosek jest składany w formie papierowej należy wpisać miejscowość, datę i złożyć własnoręczny podpis.

 
wniosek do CEIDG - miejsce i data złożenia wniosku i podpis
 

Data rozpoczęcia działalności CEIDG

Nie ma przepisów, które by w sposób wystarczająco precyzyjny wyjaśniały jak należy interpretować datę rozpoczęcia działalności gospodarczej. Jedynie w ustawie Prawo przedsiębiorców pojawia się zapis, że działalność gospodarczą można podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i to koniec informacji na ten temat. Z tego przepisu tak naprawdę nic nie wynika, jaka powinna być wskazana tutaj data. Można dodatkowo poszukiwać informacji w innych ustawach. I tak w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych pojawia się informacja, że przedsiębiorcy są objęci obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone. Żadne przepisy nie zabraniają, żeby jako data rozpoczęcia działalności pojawiła się data wsteczna lub przyszła, jednak jeśli te daty są zbyt odległe, to przedsiębiorca może być narażony na polemikę z ZUS czy fiskusem. Dlatego w takich nieoczywistych przypadkach należałoby się kontaktować z ZUS czy urzędem skarbowym. Przepisy pozwalają także na sprostowanie wpisu w CEIDG czy to z urzędu, czy na podstawie wniosku strony. W takich przypadkach wydawane jest postanowienie Ministra właściwego do spraw gospodarki. Taki przypadek został m.in. przedstawiony w Wyroku WSA w Warszawie sygn. akt VI SA/Wa 54/18 z dnia 09.05.2018 r. Oceny czy wpis powinien być sprostowany, czy też nie dokonuje się na podstawie posiadanych materiałów dowodowych w danej sprawie.

Złożenie wniosku CEIDG i co dalej?

Przedsiębiorca, który złożył wniosek powinien wiedzieć, że wpis w CEIDG powinien się pojawić najpóźniej następnego dnia roboczego po złożeniu wniosku. Jeżeli dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej był dzień złożenia wniosku, to przedsiębiorca może już prowadzić działalność gospodarczą. Może się tak zdarzyć, że w momencie składania wniosku przedsiębiorca już prowadzi firmę, w takim przypadku na wniosku powinien podać datę, od której ta działalność jest prowadzona. Od momentu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej należy pamiętać także o obowiązku opłacania składek ZUS. Jeśli przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT nie może zapomnieć o złożeniu zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R do właściwego urzędu skarbowego. Jeżeli przedsiębiorca napotka trudności na etapie rejestracji w CEIDG może się zwrócić z zapytaniem do:

Krajowej Informacji Skarbowej Telefonicznie lub przez chat, tel.: 801 055 055 lub 22 330 03 30
Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS
Telefonicznie: 22 560 16 00

Zespół iFirma służy pomocą przy wypełnianiu wniosków CEIDG i VAT-R bezpłatnie. W tej sprawie można się kontaktować poprzez chat, telefon czy e-mail, niebawem również przez rozmowy wideo z klientami, więcej informacji znajduje się pod linkiem.

Planowane zmiany dokonywania wpisów w CEIDG

Pojawił się projekt ustawy zakładający szerokie zmiany w zakresie składania wniosków w CEIDG. Widoczna jest tendencja automatyzacji wszystkich procesów, jednak ze względu na ograniczenia techniczne niektórych grup przedsiębiorców wprowadzenie projektowanych zmian zostanie rozciągnięte w czasie. Zmiany obejmują m.in. odchodzenie od składania wniosków w formie papierowej. Zasadniczo zostanie zmieniony proces rejestracji spółki cywilnej. Ma dojść do integracji CEIDG z innymi systemami informatycznymi, które posiadają informacje na temat działalności gospodarczej. Szczegółowe informacje na temat projektowanych zmian dostępne są w podlinkowanej publikacji.

Wniosek do CEIDG – podsumowanie

Rejestracja działalności gospodarczej wymaga odpowiednie przygotowania, nie można rozpocząć tego procesu bez pewnych ustaleń, o których napisaliśmy w dzisiejszej publikacji. Na razie wnioski można składać osobiście, w formie papierowej, jak i elektronicznie przez stronę internetową CEIDG, na której znajdziemy również sporo dodatkowych informacji na temat działalności gospodarczej. Większość informacji, które należy podać we wniosku nie powinno sprawić problemów przyszłemu przedsiębiorcy. Wątpliwości mogą się zrodzić w sytuacjach nieoczywistych takich jak przykładowo data rozpoczęcia działalności gospodarczej, na co zwróciliśmy uwagę w artykule. Dopuszczalna jest zmiana wpisu, z tym że w takim przypadku musi być wydane postanowienie przez właściwego Ministra. Przyszłość CEIDG, o jakiej jest mowa w projekcie ustawy zmieniającej, przynosi automatyzację procesu rejestracji, przejście z formy papierowej jedynie na formę elektroniczną.

Autor ifirma.pl

Małgorzata Jagusiak

Księgowa, specjalista do spraw rozliczeń podatkowych z wieloletnim doświadczeniem pracy w organach podatkowych. Przez kilka lat prowadziła własne biuro rachunkowe. Praca w sektorze prywatnym pozwoliła na zmianę perspektywy postrzegania obowiązujących przepisów podatkowych. Zdobyte doświadczenia pozwalają na łączenie wiedzy teoretycznej z wieloletnią praktyką w zawodzie.

Chętnie dzieli się posiadaną wiedzą z innymi, stara się ją przekazywać w dostępnej dla każdego formie. Z pasja poświęca się pisaniu artykułów o tematyce podatkowej. Częste zmiany przepisów wymagają otwartej głowy, kreatywności i dużej elastyczności, co jest dodatkowym atutem tej pracy, nie ma miejsca na nudę. Większość jej publikacji dotyczy rozliczeń z zakresu podatku dochodowego i podatku VAT, ale nie unika wyzwań z obszarów o innej tematyce.

Dodatkowo jest wykładowcą i szkoleniowcem z zakresu zagadnień o tematyce podatkowej. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje, śledzi na bieżąco zmieniające się przepisy podatkowe, żeby przekazywać zawsze aktualne i sprawdzone informacje.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Najważniejsze pytania

  1. Jak złożyć wniosek CEIDG?

   Wniosek do CEIDG można złożyć w formie papierowej w odpowiednim urzędzie gminy, ale coraz bardziej popularne jest składanie wniosku online.
  2. Jak złożyć wniosek CEIDG przez internet?

   Złożenie wniosku przez Internet wymaga posiadania:
   • Profilu Zaufanego lub
   • podpisu kwalifikowanego.
  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie