Blog ifirma.pl

Jaką formę opodatkowania powinien wybrać programista? Zasady ogólne skala podatkowa, podatek liniowy czy ryczałt

|
|
9 minut czytania
Jesteś programista i zastanawiasz się, jaką formę opodatkowania wybrać? W dzisiejszej publikacji opiszemy dostępne opcje.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Obecnie przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą, mają do wyboru trzy formy opodatkowania: skalę podatkową, podatek liniowy i zryczałtowany podatek dochodowy. Od kiedy wprowadzono ustawę Polski Ład przy wyborze formy opodatkowania nie można zapominać o zasadach zapłaty składki zdrowotnej. W dzisiejszej publikacji opiszemy, jak będzie wyglądało rozliczenie dochodów programisty, w zależności od tego, którą z tych form opodatkowania wybierze.

Zasady ogólne skala podatkowa – opodatkowanie dochodów

Opodatkowanie według skali podatkowej jest podstawową formą opodatkowania dochodów. Ta forma rozliczania jest obowiązkowa przy obliczaniu zaliczek od wynagrodzeń pracowników. Natomiast przedsiębiorca najczęściej sam może wybrać tę formę w prowadzonej działalności gospodarczej. Oczywiście z tej opcji mogą również skorzystać programiści, tylko przed podjęciem takiej decyzji powinni się zapoznać z głównymi założeniami co do jej stosowania.

O czym powinien pamiętać programista wybierając podatek według skali podatkowej:
1. Dwa progi podatkowe:
 • 12% podatku do 120.000 zł,
 • 32% podatku powyżej 120.000 zł
2. Kwota wolna od podatku – 30.000 zł, możliwość odliczenia od podatku kwoty 3.600 zł (30.000 zł x 12%) bez względu na kwotę osiągniętych dochodów
3. Opodatkowany jest dochód, a więc przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodów, czynny podatnik VAT uwzględnia kwotę netto w przychodach
4. Składka zdrowotna jest opłacana w wysokości 9% od faktycznie osiągniętego dochodu, nie ma możliwości odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej ani od dochodu ani od podatku
5. Możliwość złożenia wspólnego rozliczenia rocznego przez małżonków lub osoby samotnie wychowujące dzieci
6. Możliwość odliczenia m.in. ulgi na dzieci i całego szeregu ulg, w szczególności ulgi IP BOX

Programista, który wybierze opodatkowanie dochodów według skali podatkowej ma obowiązek prowadzenia PKPiR, w której ujmuje wszystkie przychody i koszty. Na tej podstawie obliczane są zaliczki na podatek dochodowy w trakcie roku a po jego zakończeniu składa się zeznanie PIT-36.

Zasady ogólne podatek liniowy – opodatkowanie dochodów

Nieco inaczej będzie wyglądało rozliczenie na zasadach ogólnych podatkiem liniowym. Poniżej opiszemy podstawowe założenia, o których należy pamiętaj wybierając tę formę opodatkowania dochodów.

O czym powinien pamiętać programista wybierając podatek liniowy:
1. Bez względu na wysokość osiągniętego dochodu podatek wynosi 19% podstawy opodatkowania, nie ma progów podatkowych
2. Nie ma kwoty wolnej od podatku
3. Opodatkowany jest dochód, a więc przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodów, czynny podatnik VAT uwzględnia kwotę netto w przychodach
4. Składka zdrowotna jest opłacana w wysokości 4,9% od faktycznie osiągniętego dochodu. Programista może odliczyć od dochodu maksymalnie kwotę 8.700 zł zapłaconej składki zdrowotnej w skali roku
5. Brak możliwości złożenia wspólnego rozliczenia rocznego przez małżonków lub osoby samotnie wychowujące dzieci
6. Brak możliwość odliczenia m.in. ulgi na dzieci.
7. Można odliczać szereg ulg dedykowanych dla przedsiębiorców, m.in. ulgę IP BOX

Rozliczanie podatku liniowego wiąże się z obowiązkiem prowadzenia PKPiR i wpisywaniem kwot przychodów i kosztów podatkowych. W trakcie roku są wpłacane zaliczki na podatek dochodowy, a po zakończeniu roku programista składa zeznanie roczne PIT-36L. Wybierając tę formę opodatkowania dochodów należy pamiętać, że nie mogą wybrać podatku liniowego osoby, które będą wykonywały usługi na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy, u którego były zatrudnione na umowę o pracę, w bieżącym lub poprzednim roku podatkowym.

Zryczałtowany podatek dochodowy – opodatkowanie przychodów

W przypadku ryczałtu programista zapłaci podatek od przychodów a nie dochodów. Najczęściej dla programisty będzie to stawka ryczałtu w wysokości 12%, jednak niektóre usługi mogą być również opodatkowane stawką 8,5%. Zobaczmy, jakie są podstawowe założenia do zryczałtowanego podatku dochodowego.

O czym powinien pamiętać programista wybierając ryczałt:
1. Podatek płaci się od kwoty przychodu, mamy 2 stawki ryczałtu:
 • 12%
 • 8,5%
2. Nie ma kwoty wolnej od podatku
3. Opodatkowany jest przychód, czynny podatnik VAT uwzględnia kwotę netto w przychodach, nie ma kosztów uzyskania przychodów
4. Składka zdrowotna jest opłacana w progach osiąganych przychodów, wysokość składki w 2022 roku:
 • do 60.000 zł – 335,94 zł,
 • od 60.000 zł do 300.000 zł – 559,89 zł,
 • powyżej 300.000 zł – 1.007,81 zł
Na ryczałcie programista będzie mógł pomniejszyć przychód o 50% zapłaconej składki zdrowotnej, dzięki czemu obniży podstawę do opodatkowania ryczałtem.
Brak możliwości złożenia wspólnego rozliczenia rocznego przez małżonków lub osoby samotnie wychowujące dzieci
5. Brak możliwości złożenia wspólnego rozliczenia rocznego przez małżonków lub osoby samotnie wychowujące dzieci
6. Brak możliwość odliczenia m.in. ulgi na dzieci.
7. Można odliczać niektóre ulgi dedykowane dla przedsiębiorców, nie można odliczyć ulgi IP BOX

Wybierając ryczałt mamy obowiązek prowadzenia ewidencji przychodów, w której wpisywane są nasze przychody i na tej podstawie obliczana jest zaliczka na ryczałt. Po zakończonym roku podatkowym programista składa zeznanie roczne PIT-28. W przypadku ryczałtu również obowiązuje taka sama zasada, jak na podatku liniowym, że osoby, które będą wykonywały usługi na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy, u którego były zatrudnione na umowę o pracę, w bieżącym lub poprzednim roku podatkowym, nie mogą opłacać ryczałtu.

Porównanie opodatkowania w poszczególnych formach opodatkowania

Poniżej na przykładach opiszemy, w jaki sposób będzie wyglądało wyliczenie podatku w skali całego roku w zależności od tego, którą formę opodatkowania wybierzemy. Dla uproszczenia w wyliczeniach przyjęto, że podstawa opodatkowania nie będzie pomniejszana o zapłacone składki społeczne.

Przykład 1

Przyjmijmy, że programista za cały 2022 rok uzyska następujące kwoty w działalności gospodarczej:

 • 250.000 zł – przychody,
 • 50.000 zł – koszty uzyskania przychodów,
 • 200.000 zł – dochód.

Zobaczmy jakie będą wyglądały jego obciążenia fiskalne, w zależności od tego, którą formę opodatkowania wybierze.

Podatek według skali

Wyliczenie podatku według skali podatkowej:
10.800 zł – podatek według stawki 12% – 120.000 zł x 12% = 14.400 – 3.600 zł
25.600 zł – podatek według stawki 32% – (200.000 zł – 120.000 zł = 80.000 zł) x 32%
36.400 zł – łączny podatek dochodowy (10.800 zł + 25.600 zł)

Kwota dochodu
Podatek za rok 2022
Składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9%
Podatek dochodowy i składka zdrowotna
200.000 zł
36.400 zł – łączny podatek dochodowy
18.000 zł – składka na ubezpieczenie zdrowotne
54.400 zł

Podatek liniowy

W podatku liniowym programista odliczy sobie od dochodu 8.700 zł zapłaconej składki zdrowotnej. Przy dochodach 200.000 zł składka zdrowotna wyniosła 9.800 zł i została zapłacona a więc można odliczyć pełną kwotę 8.700 zł. Podstawa opodatkowania podatkiem liniowym wyniesie 191.300 zł (200.000 zł – 8.700 zł).

191.300 zł x 19% = 36.347 zł

Kwota dochodu
Podatek za rok 2022
Składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 4,9%
Podatek dochodowy i składka zdrowotna
200.000 zł
36.347 zł – łączny podatek dochodowy
9.800 zł – składka na ubezpieczenie zdrowotne
46.147 zł

Zryczałtowany podatek dochodowy

Założenia do wyliczenia ryczałtu:

 • 12% – stawka ryczałtu wynosi,
 • 6.718,68 zł – roczna wysokość składki zdrowotnej przy przychodach pomiędzy 60.000 zł a 300.000 zł (559,89 zł x 12),
 • 3.359,34 zł – kwota zmniejszająca przychody do opodatkowania (6.718,68 zł x 50%), wynika to z faktu, że na ryczałcie można zmniejszyć przychód o 50% zapłaconej składki zdrowotnej,
 • 246.640,66 zł – podstawa do opodatkowania ryczałtem (250.000 zł – 3.359,34 zł),
 • 29.596,88 zł – kwota ryczałtu za 2022 rok

Kwota przychodu
Podatek za rok 2022
Składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości
Podatek dochodowy i składka zdrowotna
250.000 zł
29.597 zł – łączny podatek dochodowy
6.718,68 zł – składka na ubezpieczenie zdrowotne
36.315,68 zł

Łączna wysokość podatku dochodowego i składki zdrowotnej w poszczególnych formach opodatkowania dochodów:

Podatek według skali podatkowej
Podatek liniowy
Zryczałtowany podatek dochodowy
54.400 zł (66,76% ryczałt)
46.147 zł (78,69% ryczałt)
36.315,68 zł

Przy tak przyjętych założeniach do wyliczeń ryczałt wypada najbardziej obiecująco. W nawiasach podano, jaki jest stosunek procentowy obciążeń fiskalnych z tytułu ryczałtu w porównaniu do innych form opodatkowania.

Zobaczmy jeszcze jedno wyliczenie, w którym do obliczeń przyjmiemy wyższe koszty uzyskania przychodów.

Przykład 2

Przyjmijmy, że programista za cały 2022 rok uzyska następujące kwoty w działalności gospodarczej:

 • 350.000 zł – przychody,
 • 100.000 zł – koszty uzyskania przychodów,
 • 250.000 zł – dochód.

Podatek według skali

Wyliczenie podatku według skali podatkowej:
10.800 zł – podatek według stawki 12% – 120.000 zł x 12% = 14.400 – 3.600 zł
41.600 zł – podatek według stawki 32% – (250.000 zł – 120.000 zł = 130.000 zł) x 32%
52.400 zł łączny podatek dochodowy (10.800 zł + 41.600 zł)

Kwota dochodu
Podatek za rok 2022
Składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9%
Podatek dochodowy i składka zdrowotna
250.000 zł
52.400 zł – łączny podatek dochodowy
22.500 zł – składka na ubezpieczenie zdrowotne
74.900 zł

Podatek liniowy

Pamiętamy, że programista odliczy sobie od dochodu 8.700 zł zapłaconej składki zdrowotnej. Przy dochodach 250.000 zł składka zdrowotna wyniosła 12.250 zł i została zapłacona a więc można odliczyć pełną kwotę 8.700 zł. Podstawa opodatkowania podatkiem liniowym wyniesie 241.300 zł (250.000 zł – 8.700 zł).

241.300 zł x 19% = 45.847 zł

Kwota dochodu
Podatek za rok 2022
Składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 4,9%
Podatek dochodowy i składka zdrowotna
250.000 zł
45.847 zł – łączny podatek dochodowy
12.250 zł – składka na ubezpieczenie zdrowotne
58.097 zł

Zryczałtowany podatek dochodowy

Założenia do wyliczenia ryczałtu:

 • 12% – stawka ryczałtu wynosi,
 • 12.093,72 zł – roczna wysokość składki zdrowotnej (1.007,81 zł x 12), przy przychodach powyżej 300.000 zł,
 • 6.046,86 zł – kwota zmniejszająca przychody do opodatkowania (12.093,72 zł x 50%), prawo do odliczenia 50% zapłaconej składki zdrowotnej,
 • 343.953,14 zł – podstawa do opodatkowania ryczałtem (350.000 zł – 6.046,86 zł),
 • 41.274,38 zł – kwota ryczałtu za 2022 rok.

Kwota przychodu
Podatek za rok 2022
Składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości
Podatek dochodowy i składka zdrowotna
350.000 zł
41.274 zł – łączny podatek dochodowy
12.093,72 zł – składka na ubezpieczenie zdrowotne
53.367,72 zł

Łączna kwota podatku dochodowego i składki zdrowotnej w poszczególnych formach opodatkowania dochodów wynosi:

Podatek według skali podatkowej
Podatek liniowy
Zryczałtowany podatek dochodowy
74.900 zł (71,25% ryczałt)
58.097 zł (91,85% ryczałt)
53.367,72 zł

Widzimy, że im wyższa kwota przychodów, ale i kosztów uzyskania przychodów, to proporcja pomiędzy ryczałtem a pozostałymi formami opodatkowania zaczyna się zmniejszać, szczególnie w relacji do podatku liniowego. Jednak często kluczowa do wyboru formy opodatkowania będzie możliwość skorzystania z ulg na podatku według skali podatkowej, w szczególności chodzi o wspólne rozliczenie z małżonkiem czy jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacjami na temat rozliczania podatku w działalności gospodarczej według skali podatkowej w trakcie roku i po jego zakończeniu. Dowiemy się z nich, jak się zmienia wysokość podatku, jeżeli skorzystamy z ulg podatkowych czy też ze wspólnego rozliczenia rocznego.

Forma opodatkowania programisty – podsumowanie

W naszych rozważaniach i wyliczeniach nie uwzględniono ulg, z których może skorzystać programista opłacający podatek według skali podatkowej. Chodzi przede wszystkim o możliwość złożenia wspólnego rozliczenia rocznego ze współmałżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Wówczas może się okazać, że całość podatku będzie rozliczana tylko według stawki 12% i dodatkowo można skorzystać z 2 kwot wolnych od podatku. Takich konfiguracji może być znacznie więcej, nie da się wszystkiego zamknąć w jednej publikacji. Jak widać od początku 2022 roku, od kiedy została wprowadzona nowa danina w postaci składki zdrowotnej, często obciążenia fiskalne z tego tytułu determinują wybór takiej a nie innej formy opodatkowania. Naszym zadaniem nie jest przekonywanie programistów do wyboru konkretnej formy opodatkowania. Zawsze przy liczeniu podatku finalnie mamy do czynienia z czystą matematyką i liczbami, które najlepiej przemawiają do naszej wyobraźni. Wydaje się, że zakres informacji zawartych w niniejszej publikacji pozwoli na przeprowadzenie spokojnej analizy na własnym przykładzie. Punktem wyjścia dla każdego może być jego obecna sytuacja w prowadzonej działalności gospodarczej. Na tej podstawie programista może sobie wyliczyć wysokość swoich łącznych obciążeń fiskalnych.

Autor ifirma.pl

Małgorzata Jagusiak

Księgowa, specjalista do spraw rozliczeń podatkowych z wieloletnim doświadczeniem pracy w organach podatkowych. Przez kilka lat prowadziła własne biuro rachunkowe. Praca w sektorze prywatnym pozwoliła na zmianę perspektywy postrzegania obowiązujących przepisów podatkowych. Zdobyte doświadczenia pozwalają na łączenie wiedzy teoretycznej z wieloletnią praktyką w zawodzie.

Chętnie dzieli się posiadaną wiedzą z innymi, stara się ją przekazywać w dostępnej dla każdego formie. Z pasja poświęca się pisaniu artykułów o tematyce podatkowej. Częste zmiany przepisów wymagają otwartej głowy, kreatywności i dużej elastyczności, co jest dodatkowym atutem tej pracy, nie ma miejsca na nudę. Większość jej publikacji dotyczy rozliczeń z zakresu podatku dochodowego i podatku VAT, ale nie unika wyzwań z obszarów o innej tematyce.

Dodatkowo jest wykładowcą i szkoleniowcem z zakresu zagadnień o tematyce podatkowej. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje, śledzi na bieżąco zmieniające się przepisy podatkowe, żeby przekazywać zawsze aktualne i sprawdzone informacje.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie