Blog ifirma.pl

Polski Ład – ulgi na innowacje

|
|
5 minut czytania
Zastanawiasz się nad unowocześnieniem swojej firmy? Sprawdź, z jakich ulg na innowacje możesz skorzystać.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

W obecnych czasach nie ma możliwości, żeby prowadzić działalność gospodarczą bez wprowadzania ulepszeń, czy modyfikacji, które pozwalają utrzymać się na rynku. Ciągle słyszymy o konkurencji, nowych rynkach zbytu czy automatyzacji procesów zachodzących w firmie. Inwestycje w innowacje są popularne na całym świecie, dlatego rządy wprowadzają systemy zachęt podatkowych do ich wprowadzania. W Polskim Ładzie również pojawiło się kilka takich propozycji, w dzisiejszej publikacji będziemy o nich pisać.

Ulgi na innowacje w Polskim Ładzie

Warunki stosowania ulg na innowacje są opisane w ustawie o PIT. Do tej pory dość często mówiło się na temat ulgi na działalność badawczo-rozwojową (B+R) i uldze IP-Box. Od 2022 roku pojawią się nowe możliwości odliczania ponoszonych wydatków w ramach ulg na szeroko rozumiane innowacje.

Wykaz ulg na innowacje wprowadzonych przez Polski Ład:

 • Ulga na prototyp.
 • Ulga na robotyzację.
 • Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników.
 • Łączne stosowanie ulg B+R i IP Box oraz rozszerzenie ulgi B+R.

Ulga na prototyp

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na wprowadzenie nowego produktu na rynek mają prawo do ulgi na prototyp. Z ulgi będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na opracowanie nowego produktu, który do tej pory nie był wprowadzony i jest nieznany na rynku. W ramach ulgi będzie można odliczyć wydatki na:

 • koszty produkcji próbnej i/lub
 • koszty wprowadzenia na rynek nowego produktu.

Definicje:

Nowy produkt – produkt, który powstał w wyniku prac badawczo-rozwojowych (B+R) prowadzonych przez przedsiębiorcę.

Koszty produkcji próbnej – etap rozruchu technologicznego produkcji nie wymagający dalszych prac projektowo-konstrukcyjnych lub inżynieryjnych. Z założenia na tym etapie powinny być wykonane próby i testy przed uruchomieniem faktycznego procesu produkcji nowego produktu. Etap rozruchu technologicznego obejmuje okres od momentu poniesienia pierwszego kosztu związanego z tym etapem do momentu rozpoczęcia masowej produkcji nowego produktu.

Wprowadzenie na rynek nowego produktu – przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatów i zezwoleń umożliwiających skierowanie produktu do sprzedaży.

Katalog kosztów produkcji próbnej
Katalog kosztów wprowadzenia na rynek nowego produktu
Cena nabycia lub koszt wytworzenia fabrycznie nowych środków trwałych (KŚT 3-6 i 8) Koszty: badań, ekspertyz do przygotowania dokumentacji wymaganej do uzyskania certyfikatu, homologacji, znaku CE, znaku bezpieczeństwa, uzyskania lub utrzymania zezwolenia na obrót lub innych obowiązkowych dokumentów lub oznakowań związanych z dopuszczeniem do obrotu nowego produktu
Wydatki na ulepszenie środka trwałego (KŚT 3-6 i 8) Koszty badania cyklu życia produktu
Koszty nabycia materiałów i surowców nabytych wyłącznie w celu produkcji próbnej nowego produktu Wydatki na system weryfikacji technologii środowiskowych

Ulgę odlicza się w składanym zeznaniu rocznym odpowiednio w PIT-36 lub PIT-36L, w zależności od wybranej formy opodatkowania dochodów. W przypadku straty lub zbyt niskiej kwoty dochodów ulgę na prototyp przedsiębiorca może odliczać w zeznaniach za kolejnych 6 lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym skorzystał lub miał prawo do skorzystania z ulgi. Przedsiębiorca, który wybierze, jako formę opodatkowania ryczałt ewidencjonowany nie skorzysta z ulgi na prototyp.

Ulga na robotyzację

Z ulgi na robotyzację będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy chcą zastosować roboty przemysłowe, żeby usprawnić produkcję. Robotyzacja ma pomagać firmom w zwiększaniu produktywności i konkurencyjności na rynkach krajowym i międzynarodowym. Katalog kosztów, które mogą być odliczone w uldze na robotyzację jest dość obszerny i został szczegółowo wyartykułowany w ustawie o PIT (art. 52jb), przykładowe koszty:

 • nabycia fabrycznie nowych robotów przemysłowych, maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy, funkcjonalnie związanych z robotami
 • przemysłowymi,
 • usług szkoleniowych,
 • uruchomienia i dopuszczenia do użytkowania,
 • umów leasingowych.

Odliczenia w ramach ulgi na robotyzację będzie można dokonywać od wydatków ponoszonych w latach 2022-2026.

Z odliczenia można skorzystać w składanym zeznaniu rocznym PIT-36 lub PIT-36L. Wraz z zeznaniem składa się informację według ustalonego wzoru, zawierającą wykaz poniesionych kosztów podlegających odliczeniu. Jeżeli przedsiębiorca poniesie stratę lub dochód jest niższy od kwoty przysługującego odliczenia ulgę można rozliczyć w kolejnych 6 latach podatkowych. Przedsiębiorcy rozliczający podatek ryczałtem nie skorzystają z ulgi na robotyzację.

Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników

Rozszerzona została możliwość rozliczenia ulgi na działalność badawczo-rozwojową (B+R), w sytuacji, gdy przedsiębiorca w danym roku podatkowym poniesie stratę lub wysokość osiągniętych dochodów jest niższa niż przysługująca kwota ulgi. W takiej sytuacji przedsiębiorca ma możliwość odliczenia kwoty ulgi B+R od zaliczek na podatek odprowadzanych od wynagrodzeń pracowników, pod pewnymi warunkami:

 • dotyczy przychodów pracowników, których czas pracy przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej wynosi co najmniej 50% ogólnego czasu pracy,
 • pracodawca prowadzi dodatkową ewidencję czasu pracy takich pracowników,
 • pracownicy mogą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, umowy-zlecenia, umowy dzieło lub z tytułu praw autorskich.

Wysokość odliczenia wynosi:

 • kwota nieodliczonej ulgi B+R pomnożona przez najniższą stawkę podatkową 17% przy skali podatkowej, nie można stosować stawki 32%,
 • kwota nieodliczonej ulgi B+R pomnożona przez stawkę podatkową 19% przy podatku liniowym.

Prawo do odliczenia ulgi na innowacyjnych pracowników przysługuje przedsiębiorcy, począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym złożył swoje zeznanie podatkowe, a odliczenie stosuje do końca roku podatkowego.

Łączne stosowanie ulg B+R i IP-Box oraz rozszerzenie ulgi B+R

Z ulg B+R i IP Box mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej lub podatkiem liniowym. Pod pojęciem komercjalizacji wyników prac B+R należy rozumieć takie wykorzystanie tych wyników, żeby osiągnąć korzyści finansowe. Może to być na przykładowo sprzedaż wyników B+R, uruchomienie produkcji produktów opartych na danym prawie ochronnym, czy udzielenie licencji.

Podsumowanie

Przedsiębiorcy, którzy noszą się z zamiarem skorzystania z którejkolwiek z opisanych tutaj ulg na innowacje powinni bardzo dokładnie zapoznać się z przepisami, żeby w sposób prawidłowy w zeznaniu rocznym wykazać koszty podlegające odliczeniu w ramach ulgi. Skorzystanie z ulgi B+R wymaga jeszcze dodatkowych zapisów w PKPiR w kol. 16. Ustawodawca zamieścił sporo wymogów, które należy spełnić, aby skorzystać z ulg. Nie można o tym zapominać, ponieważ ich zaniechanie może pozbawić prawa do ulgi.

Autor ifirma.pl

Małgorzata Jagusiak

Księgowa, specjalista do spraw rozliczeń podatkowych z wieloletnim doświadczeniem pracy w organach podatkowych. Przez kilka lat prowadziła własne biuro rachunkowe. Praca w sektorze prywatnym pozwoliła na zmianę perspektywy postrzegania obowiązujących przepisów podatkowych. Zdobyte doświadczenia pozwalają na łączenie wiedzy teoretycznej z wieloletnią praktyką w zawodzie.

Chętnie dzieli się posiadaną wiedzą z innymi, stara się ją przekazywać w dostępnej dla każdego formie. Z pasja poświęca się pisaniu artykułów o tematyce podatkowej. Częste zmiany przepisów wymagają otwartej głowy, kreatywności i dużej elastyczności, co jest dodatkowym atutem tej pracy, nie ma miejsca na nudę. Większość jej publikacji dotyczy rozliczeń z zakresu podatku dochodowego i podatku VAT, ale nie unika wyzwań z obszarów o innej tematyce.

Dodatkowo jest wykładowcą i szkoleniowcem z zakresu zagadnień o tematyce podatkowej. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje, śledzi na bieżąco zmieniające się przepisy podatkowe, żeby przekazywać zawsze aktualne i sprawdzone informacje.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie