Blog ifirma.pl

Ważne daty na przełomie roku 2023/2024 i obniżenie podatków

|
|
7 minut czytania
Na przełomie roku, firmy muszą dopilnować odpowiednich terminów. Przedstawiamy istotne daty, które powinien znać każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, związane z końcem starego oraz początkiem nowego roku.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Ważne daty na koniec roku 2023

W grudniu należy pamiętać nie tylko o obowiązkach związanych z zakończeniem roku, ale i dopełnić tych, które wiążą się z danym miesiącem. Będzie to opłacenie podatków, ZUS-ów i wysłanie deklaracji rozliczeniowych oraz plików JPK za listopad. Przypomnijmy terminy związane z rozliczeniem listopada.

Ważne obowiązki, to nie tylko daty! Sprawdź szczegóły w materiale video:

 

Do 20 grudnia

 • wpłata składek ZUS oraz wysłanie odpowiednich comiesięcznych deklaracji zusowskich, jak np.
  • ZUS DRA — główna deklaracja ZUS,
  • ZUS RCA, ZUS RSA — w przypadku firmy zatrudniającej pracowników.
 • zapłata podatku PIT (PIT-5, PIT-5L) lub ryczałtu (PIT-28),
 • odprowadzenie zaliczki na podatek od pobranego wynagrodzenia za pracownika (PIT-4, PIT-8/8A).

Wyczerpująco temat został przedstawiony w instrukcji deklaracje ZUS i PIT pracownicze.

Do 27 grudnia

 • podatnicy czynni VAT, powinni złożyć:
  • deklarację JPK V7M – z częścią ewidencyjną i deklaracyjną (miesięczne rozliczanie VAT) lub JPK V7K – z częścią ewidencyjną (kwartalne rozliczanie VAT) oraz zapłacić podatek z nich wynikający.
  • informację VAT-UE – składana jest tylko jeśli w listopadzie (czyli w miesiącu poprzedzającym) miała miejsce transakcja unijna.
 • podatnicy zwolnieni z VAT powinni przesłać do urzędu skarbowego:
  • informację VAT-UE – tylko jeśli w listopadzie miała miejsce transakcja unijna,
  • deklarację VAT 8 – jeśli nabywają towary w ramach WNT oraz dokonują importu usług – nawet jeśli w listopadzie nie było tych transakcji oraz zapłacić podatek z niej wynikający,
  • deklarację VAT 9M – jeśli w listopadzie odbył się import usług oraz zapłacić podatek z niej wynikający.
Ktoś zrobi to za Ciebie!

 

Przenieś księgowość do Biura rachunkowego IFIRMA. Przydzielimy Ci księgową, która wie, jak dobrze rozliczyć Twoją firmę.


 

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę.


Załóż darmowe konto
 

Szczegółowe omówienie zagadnienia przedstawiliśmy w artykule: Nievatowiec a deklaracje unijne.

Pamiętaj, że jeśli termin na dokonanie odpowiedniej czynności wypada w dzień wolny od pracy, wtedy ulega przedłużeniu do pierwszego dnia roboczego następującego po tym dniu. Dlatego termin na złożenie oraz zapłatę podatku VAT to 27 grudnia, ponieważ 25. jak i 26 grudnia są dniami wolnymi od pracy.

Do 31 grudnia

 • złożenie deklaracji VII-DO za listopad 2023 do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście. Deklarację tę składają osoby, które są zarejestrowane do VAT IOSS
w zakresie importu towarów. Należy ją wysyłać co miesiąc, nawet jeśli w poprzednim miesiącu nie było żadnych transakcji związanych z VAT IOSS.

Termin złożenia deklaracji VII-DO (koniec miesiąca następującego po miesiącu, którego deklaracja dotyczy) obowiązuje również w przypadku, gdy dzień ten przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy. Stąd, mimo że 31.12.2023 wypada w niedzielę, to jest to termin graniczny na wysłanie VII-DO.

Natomiast podatek wynikający z deklaracji VII-DO można zapłacić w pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu, czyli w tym przypadku będzie to 2 stycznia 2024. Podatek należy wpłacić w walucie euro na konto bankowe Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście o numerze: 84 1010 1010 0165 9315 1697 8000 (nie jest to mikrorachunek podatkowy, na który wpłacamy polskie podatki, jak np. PIT, czy VAT).

Do 31 grudnia

 • sporządzenie remanentu końcowego

Obowiązkiem, którego należy dopilnować na koniec roku jest sporządzenie remanentu końcowego, zwanego zamiennie spisem z natury na koniec roku. Zadanie to dotyczy przedsiębiorców prowadzących KPiR, również tych prowadzących działalność usługową, a także przedsiębiorców, którzy mają zawieszoną działalność. Firmy opodatkowane ryczałtem nie muszą sporządzać remanentu końcowego.

W spisie z natury należy ująć towary handlowe, materiały podstawowe i pomocnicze, półwyroby, produkcję w toku, wyroby gotowe, braki i odpady — wraz z podaniem ich wartości. W remanencie nie ujmujemy środków trwałych oraz wyposażenia, jak np. mebli, firmowego telefonu komórkowego itd. Tutaj dowiesz się: co powinno znaleźć się w spisie z natury.

Kwotę wynikającą z remanentu ujmuje się w ostatniej pozycji KPiR. Wartość remanentu początkowego i końcowego dla danego roku ma bezpośredni wpływ na roczne zeznanie podatkowe, ponieważ odpowiednio powiększa lub pomniejsza poniesione w trakcie roku koszty uzyskania przychodu. Koszty uzyskania przychodów oblicza się w następujący sposób:

remanent początkowy

+ wartość zakupu towarów (kolumna 10 i 11 w KPIR)

– remanent końcowy

+ pozostałe wydatki (kolumna 14 KPiR)

-wynagrodzenia (kolumna 12 KPiR)

= koszty uzyskania przychodu.

Tak obliczone koszty uzyskania przychodu należy wykazać w rocznym zeznaniu PIT.

Jak obniżyć podatek na koniec roku?

Chcąc obniżyć dochód do opodatkowania w końcówce roku, warto wiedzieć, że:

 • wartość niesprzedanych towarów handlowych powiększy dochód (gdy remanent końcowy wyjdzie większy niż remanent początkowy, a zatem nie warto robić dużych zakupów towarów pod koniec roku, jeśli nie zdążymy ich sprzedać do 31 grudnia,
 • ulgi podatkowe pomniejszą nasz dochód lub podatek, jak np. ulga na internet, na dziecko, dla krwiodawców, darowizna dla opp, ulga na terminal, itd. A zatem dobrze poszukać wszelkich dokumentów potwierdzających odpowiednie odliczenia, dzięki którym można pomniejszyć podatek, a może oddać krew, czy przekazać darowiznę na koniec roku?
 • składki ZUS podlegają odliczeniu w miesiącu, w którym są faktycznie zapłacone. Czyli płacąc składki za grudzień, jeszcze w grudniu (choć mamy na to czas do 20 stycznia) zmniejszymy dochód grudniowy,
 • wydatki firmowe zwiększą koszty, o ile to nie będą towary handlowe, które nie zostaną wyprzedane do końca grudnia,
 • oprócz znanych nam od dawna ulg (wymienionych w punkcie 2) od stosunkowo niedawna istnieją “młodsze” odliczenia w PIT. Zapoznasz się z nimi z artykułu: Nowe ulgi w PIT – czym jeszcze można obniżyć podatek za 2023

Ważne daty na początku roku 2024

Na początku roku przedsiębiorca powinien pilnować dat, jak każdego miesiąca w odniesieniu do podatków i ZUS. W styczniu i w lutym oprócz standardowych terminów pojawiają się również daty związane z wysyłką PIT 11, czy PIT-4R w przypadku przedsiębiorców zatrudniających pracowników. Przypomnijmy więc istotne daty na początku roku.

Do 16 stycznia

 • wpłata PPK za grudzień poprzedniego roku

Do 22 stycznia

 • wysłanie oraz opłata składek ZUS wynikających z ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA,
 • zapłata podatku PIT od dochodu (PIT-5, PIT-5L, PIT-28),
 • odprowadzenie podatku od wynagrodzenia pracownika (PIT-4, PIT-8/8A),
 • złożenie oświadczenia o rezygnacji z opodatkowania w ramach karty podatkowej – jeśli wybieramy na rok 2024 podatek na zasadach ogólnych,
 • złożenie oświadczenia o wyborze opodatkowania (ryczałt lub podatek liniowy) – jeśli w poprzednim roku była stosowana karta podatkowa,
 • złożenie oświadczenia o opodatkowaniu całości przychodów z prywatnego najmu przez jednego z małżonków lub o rezygnacji z opodatkowania
 • całości przychodu przez jednego z małżonków – jeżeli następuje zmiana w stosunku do roku ubiegłego.

Do 25 stycznia

 • złożenie w urzędzie oraz zapłata podatku wynikająca z JPK V7M lub JPK V7K z częścią ewidencyjną i deklaracyjną (podatnicy czynni VAT),
 • wysyłka do urzędu skarbowego oraz zapłata podatku wynikająca z deklaracji VAT-8 – jeśli nabywamy towary w ramach WNT oraz dokonujemy importu usług nawet jeśli w grudniu nie było tych transakcji (dotyczy tylko podatników zwolnionych z VAT),
 • przesłanie do fiskusa oraz zapłata podatku wynikającego z deklaracji VAT-9M – jeśli w grudniu odbywał się import usług (dotyczy tylko podatników zwolnionych
z VAT),
 • złożenie informacji VAT-UE – jeśli w grudniu miała miejsce transakcja unijna, (dotyczy zarówno podatników czynnych, jak i zwolnionych z VAT).

Do 31 stycznia

 • złożenie deklaracji VIU-DO za czwarty kwartał 2023 oraz zapłata podatku z niej wynikająca. Deklarację tę składają osoby, które są zarejestrowane do VAT OSS w zakresie procedury unijnej, nawet jeśli w poprzednim kwartale nie było żadnej transakcji,
 • złożenie deklaracji VII-DO za grudzień 2023 oraz zapłata podatku z niej wynikająca. Deklarację VII-DO składają osoby, które są zarejestrowane do VAT IOSS w zakresie importu towarów, nawet jeśli w poprzednim miesiącu nie było żadnej transakcji.

Obie deklaracje należy wysłać do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście oraz na konto tego urzędu wpłacić podatek w walucie euro.

Do 31 stycznia:

 • rejestracja do “Małego ZUS Plus” przez osoby, które od nowego roku chcą po raz pierwszy podlegać pod ten plan opłacania składek oraz spełniają odpowiednie warunki.
 • wysyłka:
  • PIT-4R – do urzędu skarbowego przedsiębiorcy;
  • PIT-8AR – do urzędu skarbowego pracownika;
  • PIT-11 – do urzędu skarbowego pracownika.

  Do 29 lutego

  • przekazanie pracownikom PIT-11,
  • dostarczenie pracownikom ZUS IMIR – jeśli informacje o naliczonych składkach społecznych nie były przekazywane pracownikom co miesiąc,
  • złożenie deklaracji PIT-IFT-1/1R:
   • w urzędzie skarbowym właściwym dla rozliczania osób zagranicznych deklaracji PIT-IFT1/1R.
   • pracownikowi – PIT-IFT-1

  Deklaracja PIT-IFT-1/1R dotyczy pracowników nierezydentów, czyli osób niemających miejsca zamieszkania w Polsce

  W związku ze zmianami wprowadzonymi w ubiegłych latach przez Polski Ład, obecny termin na złożenie PIT-28 to koniec kwietnia, a nie koniec lutego – jak to funkcjonowało przez wiele lat.

Autor ifirma.pl

Dorota Łesak

Księgowa i autorka tekstów. Jako księgowa w ifirma.pl każdego dnia zapewnia fachowe wsparcie swoim klientom – małym firmom usługowym i handlowym. Pomiędzy codziennymi obowiązkami dzieli się na blogu ifirma.pl swoim ośmioletnim doświadczeniem i wiedzą dotyczącą tematów księgowo-podatkowych.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie