Reglamentacja działalności gospodarczej – koncesje, licencje i zezwolenia – kompendium wiedzy

reglamentacja działalności gospodarczej

Zastanawiasz się czym są koncesje a czym są licencje i w jakiego rodzaju działalności należy je uzyskać? Zachęcamy do przeczytania artykułu.

Wielu z nas ma często problem z właściwym zdefiniowaniem koncesji, licencji czy zezwoleń. Niejednokrotnie przy prowadzeniu działalności gospodarczej niewystarczający jest jedynie wpis do CEIDG. Dlatego w dzisiejszej publikacji postaramy się przybliżyć informacje na temat koncesji, licencji i zezwoleń.

Reglamentacja działalności gospodarczej – jak należy ją rozumieć?

Pojęcie reglamentacji działalności gospodarczej jest umowne. Pod tym określeniem należy rozumieć pewne dodatkowe obowiązki dla firm, które prowadzą działalność gospodarczą. Mieści się tutaj uzyskanie:

 1. Koncesji.
 2. Zezwolenia.
 3. Wpisu do działalności regulowanej.
 4. Licencji.

Przepisy szczególne regulują przypadki, w których przedsiębiorca musi uzyskać wspomniane powyżej dodatkowe uprawnienia.

Kto musi posiadać koncesję?

Jest szereg działalności gospodarczych, które wymagają posiadania koncesji. Koncesje wydaje odpowiedni organ koncesyjny umocowany w obowiązujących przepisach.

Przedmiot koncesji
Organ koncesyjny
 • Działalność górnicza,
 • Wydobycie kopalin ze złóż
 • Minister właściwy do spraw środowiska lub starosta lub marszałek województwa
  Obrót bronią i materiałami wybuchowymi Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Wytwarzanie, dystrybucja i obrót energią elektryczną, gazową, cieplną,
 • Wytwarzanie paliw ciekłych
 • Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
  Ochrona osób i mienia Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
  Kasyna gry Minister właściwy do spraw finansów
  Dystrybucja programów radiowych i telewizyjnych Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
  Usługi przewozu lotniczego Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego

  Jak uzyskać koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej?

  Koncesje są udzielane na wniosek przedsiębiorcy zawsze na czas określony:

  • nie krótszy niż 5 lat,
  • nie dłuższy niż 50 lat,
  • na wniosek koncesja może być udzielona na krótszy okres.

  Wniosek o udzielenie koncesji może złożyć każdy przedsiębiorca do organu koncesyjnego i musi zawierać co najmniej następujące dane:

  1. Dane identyfikacyjne firmy przedsiębiorcy.
  2. Siedziba firmy albo miejsca zamieszkania.
  3. Numer identyfikacji podatkowej (NIP).
  4. Określenie rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja.

  Dodatkowe dokumenty określone w odrębnych przepisach, które są wymagane do uzyskania koncesji.

  Koncesja jest wydawana w formie decyzji administracyjnej. Organ uprawniony do wydania koncesji może:

  1. Wydać koncesję.
  2. Odmówić wydania koncesji.
  3. Ograniczyć zakres wniosku o wydanie koncesji.

  Przedsiębiorcy, którzy uzyskali koncesje mogą być kontrolowani pod kątem spełniania warunków otrzymanej koncesji. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości koncesja może zostać ograniczona, wstrzymana na określony czas a w skrajnych przypadkach cofnięta. W przypadku cofnięcia koncesji przedsiębiorca może ponownie starać się o jej uzyskanie dopiero po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o cofnięciu koncesji.

  Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej

  Przedsiębiorcy, którzy prowadzą określone rodzaje działalności gospodarczej mają obowiązek uzyskania zezwoleń. Podobnie jak w przypadku koncesji wskazane zostały w przepisach odrębnych organy uprawnione do wydawania zezwoleń.

  Przedmiot działalności
  Organ wydający zezwolenie
 • Obrót alkoholem
 • Sprzedaż alkoholu
 • Sprzedaż detaliczna – wójt, burmistrz lub prezydent miasta,
  Sprzedaż hurtowa – marszałek województwa lub minister właściwy do spraw gospodarki
  Prowadzenie aptek Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny
 • Prowadzenie składu podatkowego,
 • Wykonywanie zadań przedstawiciela podatkowego,
 • Jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych
 • Naczelnik urzędu skarbowego
  Zbieranie i przetwarzanie odpadów Marszałek województwa, starosta lub regionalny dyrektor ochrony środowiska

  Żeby uzyskać zezwolenie przedsiębiorca musi spełniać warunki określone w odrębnych przepisach. Organ wydający zezwolenie musi sprawdzić, czy przedsiębiorca posiada odpowiednie warunki do prowadzenia działalności objętej zezwoleniem. Wydanie zezwolenia ma formę decyzji administracyjnej. Zasady i okresy na jaki wydawane są zezwolenia zostały określone w odrębnych przepisach i z uwagi na zbyt wiele zmiennych, które o tym decydują trudno wskazać konkretne informacje na ten temat.

  Wpis do działalności regulowanej

  Obowiązek dokonania wpisu do rejestru działalności regulowanej mają podmioty gospodarcze, które prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wymienionym poniżej:

  Przedmiot działalności
  Organ prowadzący rejestr
  Wyrób i rozlew napojów spirytusowych, winiarskich Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Przechowywanie dokumentacji osobowej i płacowej Marszałek województwa
  Obrót środkami ochrony roślin Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa
  Usługi detektywistyczne Minister właściwy do spraw wewnętrznych
  Indywidualna praktyka lekarska Okręgowa Rada Lekarska
  Indywidualna praktyka pielęgniarska Naczelna Rada Pielęgniarek
  Ośrodki szkolenia kierowców Starosta właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności
  Organizowanie imprez turystycznych Marszałek województwa
  Świadczenie usług telekomunikacyjnych Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

  Dokonanie wpisu do działalności regulowanej ma formę zaświadczenia wydawanego przez organ prowadzący rejestr. W ustawie Prawo przedsiębiorców wskazano, że wykonywanie działalności regulowanej zostało szczegółowo określone w odrębnych przepisach, w tym tryb uzyskiwania wpisu do rejestru działalności regulowanej, okres uzyskania wpisu i wykreślenia z tego rejestru.

  Kto musi posiadać licencję?

  Wymóg posiadania licencji dotyczy przedsiębiorców, którzy wykonują określone kategorie zawodów, przykładowo:

  • rzeczoznawcy majątkowi,
  • architekci,
  • adwokaci,
  • doradcy podatkowi,
  • przewoźnicy.

  W zależności od rodzaju posiadanej licencji po nabyciu uprawnień zostanie dokonany wpis do właściwego rejestru przykładowo:

  Przedmiot działalności
  Rejestr
  Rzeczoznawca majątkowy Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych
  Architekt Izby Architektów
  Adwokat Izba Adwokacka
  Doradca podatkowy Krajowa Izba Doradców Podatkowych
  Przewoźnik Główny Inspektorat Transportu Drogowego

  Otrzymanie określonej licencji oznacza posiadanie właściwych uprawnień i zgodę na wykonywanie działalności gospodarczej w danej dziedzinie. Szczegółowe zasady zdobycia licencji będą wynikały z odrębnych przepisów. Czas na jaki będzie wydana licencja zależy od przedmiotu prowadzonej działalności. Wydanie licencji wiąże się z dokonaniem stosownej opłaty, której wysokość jest uzależniona od wielu czynników.

  Podsumowanie

  Jak widać prowadzenie działalności gospodarczej nie zawsze oznacza tylko wpis do CEIDG. W artykule opisano, jakie rodzaje działalności gospodarczej, wymagają dodatkowych zezwoleń, koncesji i licencji na prowadzenie firmy. Brak odpowiednich uprawnień i dokumentów w takich przypadkach może nieść przykre konsekwencje począwszy od finansowych a skończywszy na zakazie prowadzenia działalności gospodarczej, o czym nie należy zapominać.

  Najważniejsze pytania

  1. 🔸Jak należy rozumieć reglamentację działalności gospodarczej?

   Pojęcie reglamentacji działalności gospodarczej jest umowne. Pod tym określeniem należy rozumieć pewne dodatkowe obowiązki dla firm, które prowadzą działalność gospodarczą.

  Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
  Księgowość Internetowa Księgowość Internetowa Księgowość Internetowa

  O księgowości wiemy wszystko,
  żebyś Ty nie musiał

  Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

  Romek

  z ifirma.pl

  Masz pytania?
  Skontaktuj się z nami

  Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

  Nowoczesna

  Rzetelna

  Księgowość