Blog ifirma.pl

Sprzedaż w internecie – z kasą fiskalną czy bez?

|
Prowadzisz sprzedaż internetową? Sprawdź, czy w Twoim przypadku kasa fiskalna jest niezbędna.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Handel internetowy w ostatnich latach stał się bardzo popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej, od czasów pandemii zyskał jeszcze bardziej na popularności. Każdy przedsiębiorca musi indywidualnie ocenić plusy i minusy działania firmy w takiej formie. Jedno jest pewne, sprzedaż internetowa daje o wiele więcej możliwości dotarcia do potencjalnych klientów. Nas jak zwykle będą interesowały zagadnienia podatkowe. W dzisiejszej publikacji odniesiemy się do tematu kasy fiskalnej i odpowiemy na pytanie czy przy sprzedaży internetowej zawsze jest niezbędna.

Kasa fiskalna kiedy jest obowiązkowa?

Zgodnie z przepisami kasa fiskalna w firmie jest obowiązkowa, jeżeli przedsiębiorca dokonuje sprzedaży na rzecz:

 • osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub
 • rolników ryczałtowych, którzy korzystają ze zwolnienia przedmiotowego w podatku VAT.

Jednak ustawodawca wprowadził szereg wyjątków, kiedy posiadanie kasy fiskalnej nie jest obowiązkowe. Zostało wydane Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, w którym szczegółowo zostały omówione poszczególne przypadki. Nie będziemy analizowali wszystkiego, tylko skupimy się na sprzedaży internetowej.

Kto musi posiadać kasę fiskalną?

Wielu przedsiębiorców, którzy sprzedają przez internet zastawia się, czy musi posiadać kasę fiskalną? Odpowiedź na to pytanie nie jest taka jednoznaczna. W pierwszej kolejności każdy przedsiębiorca obowiązkowo powinien zapoznać się z Rozporządzeniem w sprawie zwolnień od ewidencjonowania. Kluczowy jest paragraf 4, w którym ustawodawca wymienia wprost kategorie towarów i usług, które nie mogą korzystać ze zwolnienia z ewidencjonowania.

 
  Jeżeli przedsiębiorca dokonuje dostawy towarów lub świadczy usługi wymienione w paragrafie 4 rozporządzenia, to nie może korzystać ze zwolnienia od ewidencjonowania na kasie. Nie ma przy tym znaczenia czy jest to sprzedaż lub świadczenie usług internetowa czy stacjonarna. W takich przypadkach ewidencjonowanie rozpoczyna się od pierwszej sprzedaży  
 

Sprzedaż internetowa a kasa fiskalna

Jeżeli chodzi o sprzedaż internetową, nazywaną też sprzedażą na odległość, to rozstrzygające będzie, czy przedsiębiorca spełnia warunki opisane w poz. 36 i 37 załącznika do Rozporządzenia. W pozycji 36 opisane zostały warunki do dostawy towarów w systemie wysyłkowym, natomiast w pozycji 37 w zakresie świadczenia usług.

Pozycja 36 załącznika
Warunki zwolnienia z ewidencjonowania na kasie fiskalnej dostawy towarów w systemie wysyłkowym (sprzedaż internetowa)
 Dostawa towarów odbywa się pocztą lub przesyłkami kurierskimi  
 Przedsiębiorca otrzyma w całości zapłatę za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej  
 Przedsiębiorca prowadzi ewidencje i posiada dowody dokumentujące zapłatę, z których jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana, muszą być podane m.in. dane nabywcym, w tym jego adres  
Pozycja 37 załącznika
Warunki zwolnienia z ewidencjonowania na kasie fiskalnej świadczenia usług
 Przedsiębiorca otrzyma w całości zapłatę za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej  
 Przedsiębiorca prowadzi ewidencje i posiada dowody dokumentujące zapłatę, z których jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła  

Sprzedaż mieszana a kasa fiskalna

Jeśli przedsiębiorca prowadzi zarówno sprzedaż internetową, jak i sprzedaż stacjonarną, to nie ma obowiązku ewidencjonowania całej sprzedaży na kasie fiskalnej.

Przykład 1

Pan Andrzej prowadzi sklep stacjonarny i prowadzi sprzedaż internetową. W sklepie stacjonarnym sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności i rolników ryczałtowych przekroczyła kwotę 20.000 zł a więc została zainstalowana kasa fiskalna. Jeżeli chodzi o sklep internetowy, to jeśli pan Andrzej spełnia wszystkie warunki opisane w Rozporządzeniu w sprawie zwolnień nie musi stosować kasy fiskalnej.

Inna sytuacja może dotyczyć przypadku, kiedy to przedsiębiorca dokonuje dostawy towarów czy świadczy usługi wymienione w paragrafie 4. Nie oznacza to, że całość sprzedaży, czy świadczonych usług musi być w takim przypadku ewidencjonowana na kasie. W takim przypadku sprzedaż z paragrafu 4 musi być ewidencjonowana na kasie, ale pozostała sprzedaż, o ile spełnia warunki do zwolnienia z ewidencji, nie musi być objęta paragonami, przykład poniżej.

Przykład 2

Pani Lucyna świadczy stacjonarnie usługi doradztwa podatkowego, ale specjalizuje się również w tworzeniu kampanii reklamowych. Usługi doradztwa muszą być ewidencjonowane na kasie fiskalnej, są wymienione w paragrafie 4. Natomiast usługi reklamowe świadczone przez Internet, o ile zapłata za nie będzie dokonywane za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej i pani Lucyna będzie posiadała ewidencje i dowody dokumentujące zapłatę, to nie musi tych usług ewidencjonować na kasie fiskalnej. Nie ma też przeszkód, żeby całą sprzedaż ewidencjonować na kasie fiskalnej.

Przykład 3

Pan Adam świadczy usługi elektroniczne przez Internet, sprzedaje cyfrowe kody do gier. Najczęściej jego klientami są osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Nie chce jednak posiadać kasy fiskalnej, więc powinien sprawdzić, czy oferowane usługi zostały wymienione w paragrafie 4 rozporządzenia w sprawie zwolnienia z ewidencji. Po sprawdzeniu okazuje się, że nie ma przeciwwskazań a więc w takim przypadku musi gromadzić dowody wymienione w poz. 37 załącznika nr 2 do rozporządzenia, o których pisaliśmy w przykładzie nr 2.

Sprzedaż internetowa a zapłata kartą płatniczą

W kontekście stosowania zwolnienia z ewidencjonowania na kasie fiskalnej najbardziej dyskusyjne są płatności dokonywane z wykorzystaniem kart płatniczych (kredytowych/debetowych). Organy podatkowe stoją na stanowisku, że transakcje przeprowadzane w ten sposób są gotówkowego, co jest sprzeczne m.in z przepisami ustawy prawo bankowe.

W ustawie Prawo bankowe (art. 63 ust. 3) wskazuje co należy rozumieć pod pojęciem rozliczeń bezgotówkowych w ramach rozliczeń przeprowadzanych za pośrednictwem banków:
 • polecenie przelewu,
 • polecenie zapłaty,
 • czek rozrachunkowy,
 • karta płatnicza

Z uwagi na rozbieżności interpretacyjne wielu przedsiębiorców kieruje zapytania o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych, do których odniesiemy się w dalszej części. W interpretacji nr 0114-KDIP1-3.4012.623.2021.1.KP z dnia 17.11.2021 r, firma opisała jakimi metodami realizowana jest płatność za towar w momencie dokonywania zamówienia:

 • przelewem bankowym,
 • kartą płatniczą, debetową lub kredytową, klient podaje dane do karty w trakcie składania zamówienia , do realizacji płatności nie jest wykorzystywany terminal płatniczy,
 • za pośrednictwem operatora płatności, środki są przekazywane na konto operatora, a w następnej kolejności na rachunek bankowy firmy,
 • “za pobraniem” klient dokonuje zapłaty u kuriera lub innego przewoźnika w momencie dostawy towarów, płatność może być dokonana kartą płatniczą lub gotówką. W następnej kolejności pobrane kwoty są przekazywane przez kuriera/przewoźnika przelewem bankowym na rachunek bankowy firmy.

Ponadto w związku z przekazywanymi zestawieniami od pośredników (operatorów lub przewoźników) o dostarczonych zamówieniach, prowadzona jest we własnym zakresie dodatkowa ewidencja, która zawiera m.in. numer zamówienia, dane klienta oraz jego adres. Pytanie dotyczyło, czy w przedstawionym stanie faktycznym firma może korzystać ze zwolnienia ewidencjonowania na kasie fiskalnej. W świetle przedstawionego stanu faktycznego Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że zostały spełnione łącznie wszystkie warunki umożliwiające zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej.

W innej interpretacji numer 0111-KDIB3-2.4012.548.2021.2.MN z dnia 18.10.2021 r. W tym przypadku firma przeprowadza kontrole techniczne nowych obiektów/mieszkań w stanie deweloperskim a klienci po wykonanej usłudze sprawdzenia technicznego lokalu dokonują płatności. W tym przypadku firma chce przyjmować płatności w 2 formach:

 • przelewem bankowym,
 • przy użyciu terminala.

Pytanie dotyczy możliwości skorzystania z ewidencji na kasie fiskalnej, kluczowa w tym przypadku jest płatność kartą przy użyciu terminala. W ocenie Wnioskodawcy płatność kartą płatniczą, debetową lub kredytową, polega na ściągnięciu środków z karty Klienta przy udziale podmiotu pośredniczącego (Operatora) i przekazaniu ich na rachunek bankowy firmy. Jak można przeczytać w interpretacji płatność kartą płatniczą nie różni się od innych płatności dokonywanych za pośrednictwem jakiekolwiek innego systemu płatniczego on-line. Dyrektor KIS zgodził się ze stanowiskiem Wnioskodawcy i przyznał, że płatność kartą przy użyciu terminala przy spełnieniu pozostałych warunków z poz. 37 załącznika do rozporządzenia uprawnia Wnioskodawcę do korzystania ze zwolnienia z ewidencji na kasie fiskalnej.

Opisana interpretacja jest dość przełomowa, ponieważ diametralnie zmienia stanowisko fiskusa odnośnie płatności z wykorzystaniem kart płatniczych. Pozostaje mieć nadzieję, że ta tendencja zostanie utrzymana. Podobne rozstrzygnięcie zapadło w interpretacji z dnia 20.09.2021 r. numer 0114-KDIP1-3.4012.82.2020.12.KP. We wcześniej wydawanych interpretacjach organ podatkowy stał na stanowisku, że płatność kartą płatniczą z wykorzystaniem terminala nie może korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej. Przykładowa interpretacja numer 0113-KDIPT1-3.4012.608.2018.2.JM z dnia 13.11.2018 r.

Sprzedaż internetowa – płatności PayU/PayPal

Jeżeli chodzi o zapłatę za pośrednictwem PayU, PayPal, Przelewy24 czy innej platformy pośredniczącej w transakcji zapłaty za sprzedaż została już ugruntowana w dotychczasowej linii interpretacyjnej. W każdym przypadku wpłata dokonywana tymi kanałami jest przekazywana na rachunek bankowy przedsiębiorcy. Organy podatkowe potwierdzają w wydawanych interpretacjach, że zapłata w tej formie uprawnia do zwolnienia ze stosowania kasy fiskalnej a oto niektóre z nich:

Podsumowanie

Przedsiębiorcy przebyli długą drogę, jeżeli chodzi o możliwość skorzystania ze zwolnienia z ewidencjonowania na kasie fiskalnej. Rozporządzenie w tej sprawie wydawane jest już od wielu lat jednak zapis, co do sposobu przyjmowania płatności cały czas pozostaje niezmieniony. Trudno nie dostrzec w tym przepisie archaizmu. Kontrowersyjne od lat pozostają płatności kartą debetową/kredytową, którą trudno na logikę nazwać płatnością gotówkową a potwierdza to też Prawo bankowe. Ciągle słyszymy o automatyzacji, przechodzeniu na usługi online, powstał e-Urząd Skarbowy czy obowiązkowy profil na PUE ZUS. Przedsiębiorcy są zachęcani do korzystania z ulg na robotyzację i propaguje się szeroko rozumiany rozwój, a w omawianej problematyce trudno nie odnieść wrażenia, że czas zatrzymał się w miejscu. Pocieszające jest to, że widoczna jest tendencja odwrotu od wcześniej zajmowanego stanowiska przez organy podatkowe. W przywołanych w tej publikacji indywidualnych interpretacjach podatkowych widać zmianę, na którą tak bardzo czekali przedsiębiorcy. Co prawda są to interpretacje w indywidualnych sprawach, ale nie zapominajmy, że kształtują one linię interpretacyjną. Miejmy nadzieję, że wybrany kierunek pozostanie niezmieniony. Odpowiadając na kluczowe pytanie, czy przy sprzedaży internetowej niezbędna jest kasa fiskalna odpowiadamy, że przedsiębiorca nie musi jej posiadać, o ile spełni kilka warunkach wynikających z Rozporządzenia a opisanych w artykule.

Autor ifirma.pl

Małgorzata Jagusiak

Księgowa, specjalista do spraw rozliczeń podatkowych z wieloletnim doświadczeniem pracy w organach podatkowych. Przez kilka lat prowadziła własne biuro rachunkowe. Praca w sektorze prywatnym pozwoliła na zmianę perspektywy postrzegania obowiązujących przepisów podatkowych. Zdobyte doświadczenia pozwalają na łączenie wiedzy teoretycznej z wieloletnią praktyką w zawodzie.

Chętnie dzieli się posiadaną wiedzą z innymi, stara się ją przekazywać w dostępnej dla każdego formie. Z pasja poświęca się pisaniu artykułów o tematyce podatkowej. Częste zmiany przepisów wymagają otwartej głowy, kreatywności i dużej elastyczności, co jest dodatkowym atutem tej pracy, nie ma miejsca na nudę. Większość jej publikacji dotyczy rozliczeń z zakresu podatku dochodowego i podatku VAT, ale nie unika wyzwań z obszarów o innej tematyce.

Dodatkowo jest wykładowcą i szkoleniowcem z zakresu zagadnień o tematyce podatkowej. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje, śledzi na bieżąco zmieniające się przepisy podatkowe, żeby przekazywać zawsze aktualne i sprawdzone informacje.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Najważniejsze pytania

  1. Sprzedaż w internecie i stacjonarnie - co z ewidencjonowaniem na kasie fiskalnej?

   Jeśli przedsiębiorca prowadzi zarówno sprzedaż internetową, jak i sprzedaż stacjonarną, to nie ma obowiązku ewidencjonowania całej sprzedaży na kasie fiskalnej.
  2. Sprzedaż w internecie - czy płatności PayU/PayPal muszą być ewidencjonowane na kasie fiskalnej?

   Organy podatkowe potwierdzają w wydawanych interpretacjach, że zapłata w tej formie uprawnia do zwolnienia ze stosowania kasy fiskalnej.
  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie