Sprzedaż w internecie – z kasą fiskalną czy bez?

Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych ma obowiązek prowadzić ewidencję dokonanej sprzedaży na kasie fiskalnej. Zwolnienia od powyższej zasady przewiduje Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29.11.2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r. poz. 1382 ze zm.).

Ze zwolnień korzystają podatnicy:

  1. którzy nie przekroczyli limitu 20 000 zł obrotu (liczonego proporcjonalnie w roku, w którym była dokonana pierwsza sprzedaż na rzecz osób fizycznych),
  2. wykonują czynności z załącznika do w/w Rozporządzenia,
  3. prowadzą sprzedaż, w której towary lub usługi zwolnione z ewidencji na kasie fiskalnej przekraczają 80% całkowitego obrotu.

Ustawodawca przewidział listę towarów oraz usług, które bezwzględnie podlegają obowiązkowi posiadania kasy fiskalnej, są to m.in.: gaz płynny, części do silników, silniki spalinowe, sprzęt radiowy, telewizyjny, telekomunikacyjny, sprzęt fotograficzny, wyroby z metali szlachetnych, płyty CD, DVD, kraty pamięci, wyroby tytoniowe, przewóz osób taksówkami i inne.

Sprzedając przez Internet przedsiębiorca powinien zatem sprawdzić po pierwsze, czy jego towary nie zostały wyłączone z możliwości skorzystania ze zwolnienia dotyczącego kas fiskalnych a także zajrzeć do załącznika dotyczącego czynności zwolnionych z ewidencjonowania. Do sprzedaży przez Internet można stosować pkt. 36 i 37 załącznika dotyczący dostawy towarów w systemie wysyłkowym i świadczenia usług, dla których warunkiem zasadniczym, do skorzystania ze zwolnienia jest to, iż zapłata zostaje w całości dokonana za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Warto zauważyć, iż pod świadczeniem usług mieszczą się wszelkie usługi elektronicznie świadczone przez przedsiębiorcę, m.in. tworzenie i hosting witryn internetowych, produkty w formie cyfrowej, oprogramowanie, gry, czy e-booki sprzedawana on-line.

Dodatkowo korzystanie ze zwolnienia wymienionego wyżej obliguje podatnika do prowadzenia ewidencji, która wraz z dowodami dokumentującymi zapłatę, jednoznacznie wskazuje, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana zapłata (dane nabywcy, w tym jego adres).

Limit 20 000 zł dotyczy całej wartości sprzedaży dokonywanej przez podatnika na rzecz osób fizycznych, błędnym jest stwierdzenie, iż sprzedaż dokonywana przez Internet nie jest liczona do limitu. Sprzedaż przez Internet jest sumowana z całą wartością sprzedaży na rzecz nie-firm, jednakże nie zawsze obliguje do posiadania kasy.

W momencie przekroczenia limitu 20 000 zł i prowadzenia jedynie sprzedaży przez Internet, podatnik nie jest zobowiązany do zakupu kasy, gdyż dana sprzedaż, mimo przekroczenia limitu, nie obliguje do wykazywania jej na kasie. Jeżeli limit zostanie przekroczony a podatnik dokonuje również sprzedaży w sklepie stacjonarnym, to dla danego sklepu sprzedaż obowiązkowo będzie już nabijana na kasę, choć nadal sprzedaży wysyłkowej ewidencjonowanie nie będzie konieczne.

Minister Finansów w Interpretacji IPPP2/443-1127/13-2/KOM wskazał, że w odniesieniu do płatności poprzez systemy płatnicze on-line typu PayU zostaje zachowana przesłanka, iż zapłata została dokonana za pośrednictwem banku, tak samo jak w wypadku płatności pobraniowych, w przypadku których zapłata trafia na konto przedsiębiorcy za pośrednictwem Poczty Polskiej, czy firmy kurierskiej.

Joanna Łuksza

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI