Wpisy oznaczone jako:

przychód z nieodpłatnych świadczeń