Podmioty powiązane – obowiązek wykazywania w nowym JPK

Podmioty powiązane zostały zdefiniowane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powiązania mogą występować zarówno pomiędzy podmiotami krajowymi jak i podmiotami krajowymi i zagranicznymi. Najczęściej występujące powiązaniami dotyczą kapitału bądź osób. Przepisy podatkowe znacząco zmieniły się z początkiem 2019 roku odnośnie definiowania podmiotów powiązanych. W artykule spróbujemy odnieść się do zmian w podatku PIT i zwrócić uwagę na prawidłowe oznaczenia transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi w nowym JPK_VAT.

Podmioty powiązane w ustawie o podatku dochodowym

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych definiuje podmioty powiązane w art. 23m. Przez podmioty powiązane należy rozumieć:

 1. Podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub
 2. Podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:
  1. ten sam inny podmiot lub
  2. małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub
 3. Spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników, lub
 4. Podatnika i jego zagraniczny zakład.

Przez wywieranie znaczącego wpływu należy rozumieć:

 1. Posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%:
  1. udziałów w kapitale lub
  2. praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub
  3. udziałów lub praw do udziału w zyskach lub majątku lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, lub
 2. Faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub
 3. Pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.

Przykłady podmiotów powiązanych

Analizy istnienia powiązań pomiędzy podmiotami gospodarczymi można dokonywać przez pryzmat relacji:

 • kapitałowych,
 • osobowych,
 • rodzinnych.

Przykład 1
Spółka cywilna osób fizycznych X posiada udziały w spółce z o.o. Y w wysokości 30%. Na gruncie ustawy o PIT będą to podmioty powiązane. Jest to przykład powiązania kapitałowego.

Przykład 2
Spółka X posiada 30% udziałów w spółce Y i 26% udziałów w spółce Z. Pomimo, że spółka Y i Z nie są ze sobą powiązane w sposób bezpośredni to z punktu widzenia podatkowego będą uważane za podmioty powiązane w sposób pośredni.

Przykład 3
Pan Jan Kowalski posiada 27% udziału w majątku firmy Pana Adama Nowaka. Tym samym w świetle przepisów te 2 podmioty należy uznać za powiązane.

Przykład 4
Pani Ania i Pan Jan są w związku małżeńskim. Każde z nich prowadzi działalność gospodarczą i dokonują pomiędzy sobą transakcji gospodarczych. Jest to przykład powiązań rodzinnych.

Przykład 5
Pani Magda przeprowadza transakcje handlowe w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z Panią Kasią. Pani Kasia jest siostrą męża Pani Magdy. W tym przypadku mamy również do czynienia z powiązaniami rodzinnymi.

Przykład 6
Pan Stefan prowadzi firmę usługową i wykonuje zlecenia na rzecz swojego syna, który prowadzi działalność gospodarczą. Kolejny przykład powiązań rodzinnych.

Podmioty powiązane w nowym pliku JPK_VAT

Od 1 października zaczną obowiązywać nowe struktury JPK_VAT a w ślad za tym przedsiębiorcy w części ewidencyjnej będą zobowiązani do stosowania dodatkowych oznaczeń. Są to między innymi oznaczenia towarowo-usługowe GTU jak również pozostałe oznaczenia wśród, których znajduje się symbol TP. Będzie on stosowany w odniesieniu do podmiotów gospodarczych, które są ze sobą powiązane na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym.

Ustalanie powiązań pomiędzy podmiotami może być bardzo problematyczne, szczególnie przy powiązaniach rodzinnych i osobowych, ale trzeba pamiętać, że jest to obowiązek a błędy w JPK będą obłożone karami finansowymi.

Dotacja na kapitał obrotowy – wsparcie dla mikro i małych przedsiębiorców.
 

Popularne posty:

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disqus. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disqus zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disqus. O szczegółach przetwarzania danych przez Disqus dowiesz się ze strony.
BezpiecznaKsiegowoscPan

Bezpieczna księgowość bez wychodzenia z domu

jesteś w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z dedykowaną księgową

*zapomnij o papierkowej robocie, wystaw faktury i zaksięguj koszty w aplikacji ifi

IFIRMA nowoczesna rzetelna księgowość #zostanwdomu

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ

Szukasz księgowości?
wybierz ifirma.pl

✅ dedykowana księgowa,


✅ program do faktur,


✅ gotowe rozliczenia i zero zmartwień.

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ

Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań