Blog ifirma.pl

Jaki kod GTU powinien zastosować programista?

|
|
6 minut czytania
Sprawdź, jakich kodów GTU powinien używać programista. Kiedy stosuje się kod GTU 12, a kiedy GTU 06? Czy w przypadku programisty mają zastosowanie inne oznaczenia grup towarowo – usługowych?
Biuro rachunkowe - ifirma.pl
Od 1 października w związku z wejściem w życie nowego JPK_VAT, na podatników zostały nałożone nowe obowiązki sprawozdawcze. Jednym z nich jest oznaczanie plików JPK_VAT7M lub JPK_VAT7K określonymi kodami GTU. Za brak oznaczenia GTU w przypadku takiej konieczności, administracja skarbowa przewiduje kary w wysokości 500 zł za jeden błąd. Kiedy programista musi używać takich oznaczeń, jakie kody GTU stosuje programista wystawiający faktury?

Czym jest GTU?

GTU to grupy towarowo-usługowe, którymi czynni podatnicy VAT powinni oznaczać dostawę wskazanych towarów i usług. Kody GTU odnajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1988), zwanym dalej „Rozporządzeniem” lub w broszurze informacyjnej dotyczącej struktury JPK VAT z deklaracją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Finansów: Struktury JPK. Kod GTU dotyczy faktur sprzedaży, zarówno w transakcjach krajowych, jak i zagranicznych, a także faktur do paragonów oraz faktur zaliczkowych – w zakresie dostaw lub usług wymienionych w katalogu GTU. Kody GTU nie mają zastosowania do faktur zakupowych, importu usług czy WNT, nawet jeśli dana usługa jest wykazana w katalogu grupy towarowo-usługowej, ponieważ są to transakcje zakupu, a nie sprzedaży. Nie ma obowiązku, aby GTU znajdował się na wystawionej fakturze, choć nie jest to zabronione – obowiązkiem jest, aby odpowiedni kod GTU został wskazany w pliku JPK_V7 począwszy od rozliczenia za październik.

Programista kody GTU – jakie oznaczenie GTU dla programisty?

Warto mieć na uwadze, że kod GTU nie dotyczy określonych branż, ale dostawy określonych towarów i świadczenia niektórych usług. A zatem to, czy programista musi zastosować kod GTU zależy od rodzaju usługi, jaką świadczy, czyli za co konkretnie wystawił daną fakturę. Towary i usługi, które należy oznaczyć kodem GTU znajdziemy w poniższej tabelce:
Towar lub usługa
Kod GTU
Dostawa napojów alkoholowych
GTU_01
Dostawa towarów, jak np. benzyna, olej napędowy, olej opałowe,
GTU_02
Dostawa towarów typu oleje opałowe, smarowe
GTU_03
Dostawa wyrobów tytoniowych
GTU_04
Dostawa odpadów
GTU_05
Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich wyłącznie określone w poz. 7–9, 59–63, 65, 66, 69 i 94–96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT
GTU_06
Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701–8708 oraz CN 8708 10
GTU_07
Dostawa metali szlachetnych i nieszlachetnych wyłącznie określony w poz. 1–3 załącznika nr 12 oraz w poz. 12–25, 33–40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy o VAT
GTU_08
Dostawa określonych leków oraz wyrobów medycznych
GTU_09
Dostawa budynków, budowli i gruntów
GTU_10
Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych
GTU_11
Świadczenie usług o charakterze niematerialnym – WYŁĄCZNIE doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head office), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych
GTU_12
Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowe
GTU_13
W przypadku programistów zastosowanie może mieć kod GTU_12 lub czasami GTU_06 – jeśli programiści zajmują się dodatkowo dostawą urządzeń elektronicznych i części do nich określonych we wskazanych pozycjach w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

Kiedy programista powinien wpisać GTU_12?

Kod GTU_ 12 dotyczy m.in. świadczenia usług (tych o charakterze niematerialnym) doradczych, szkoleniowych czy w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (BR). Ministerstwo Finansów wskazuje, że zapis ten (przykładowo usługi doradcze, szkoleniowe) należy rozumieć szeroko. W określeniu, co konkretnie wchodzi w zakres świadczonych usług objętych kodami GTU pomocne może być skorzystanie z klasyfikacji PKWiU. Warto tu odnotować fakt, że pod GTU nie podlega samo świadczenie powyższych usług, ale świadczenie usług doradztwa, czy szkolenia np. w powyższym zakresie. Należy jednak pamiętać, że ten obszar jest szeroki, wyżej podano jedynie przykładowe kategorie, jakie usługi np. doradcze, szkoleniowe mogą być świadczone w branży IT.
Przykład 1.
Marek wystawił fakturę dla swojego kontrahenta z tytułu świadczenia usługi programistycznej polegającej na pisaniu kodu i tworzeniu programów komputerowych za październik 2020. Jaki kod GTU Marek powinien ująć w nowym JPK_VAT? Świadczenie usług programistycznych nie widnieje w katalogu GTU dlatego Marek nie powinien oznaczać tej usługi żadnym kodem. Pole GTU pozostawia puste.
Przykład 2.
Janek podpisał umowę na czas od 1.10.2020 do 31.12.2020, w której jako jego obowiązki wskazano świadczenie usług programistycznych polegających w szczególności na tworzeniu programu i aplikacji, rozwijaniu systemów operacyjnych, wyszukiwaniu i usuwaniu błędów kodowania, testowaniu oprogramowania, kontroli bezpieczeństwa sieci komputerowej, instalacji oprogramowania systemowego oraz aplikacyjnego na komputerach, a także świadczeniu usług doradczych i szkoleniowych m.in. poprzez udział w pracach związanych z zakupami oprogramowania, szkolenia w usuwaniu awarii w posiadanym przez kontrahenta oprogramowaniu. W październiku Janek świadczył wyłącznie usługę programistyczną. Jaki kod GTU Janek powinien zastosować wystawiając fakturę za ten miesiąc? Opis na fakturze “zgodnie z umową” nie rozstrzyga, czy należy zastosować kod GTU, należy popatrzeć na rzeczywiście świadczoną usługę, za którą jest wystawiania faktura. Jeśli nazwa usługi wskazana w fakturze odnosi się do treści danej umowy (brzmi np. „Zgodnie z umową z dnia 1.10.2020”) przy oznaczaniu kodów GTU, należy popatrzeć na rodzaj świadczonej usługi w danym miesiącu. W październiku Janek świadczył tylko usługi programistyczne, które nie są objęte kodem GTU, a więc w tym przypadku nie ma on zastosowania.
Przykład 3.
Mariusz jako architekt IT prowadzi działalność związaną ze szkoleniem w zakresie projektowania systemów komputerowych. Czy Mariusz musi zastosować kod GTU? Tak – z racji, że świadczoną usługą przez Mariusza jest szkolenie – to w plikach JPK_VAT musi wskazać kod GTU_12.

Dochody z IP BOX – czy trzeba wskazać kod GTU?

W zakresie GTU dla rozliczającego ulgę IP BOX nie zostały opublikowane bieżące wytyczne ministerialne. Z indywidualnej interpretacji wydanej dla przedsiębiorcy możemy jedynie przeczytać, iż nie należy dla oznaczania dostarczanych usług, które są wynikiem prac badawczych i rozwojowych stosować GTU 12. Pełny dostęp do interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-3.4012.476.2020.1.PJ jest dostępny tutaj. Warto zwrócić uwagę, iż jest to interpretacja indywidualna chroniąca stronę, która o nią wystąpiła i w zakresie swojego przypadku zadbać o własną interpretację.

Kiedy programista stosuje kod GTU_06?

Kod GTU_06 dotyczy dostawy urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich wyłącznie określonych w poz. 7–9, 59–63, 65, 66, 69 i 94–96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT. W kategoriach tych znajdziemy m.in.: elektroniczne układy scalone – wyłącznie procesory, dyski twarde HDD, SSD, pakiety oprogramowania systemów operacyjnych – dyski SSD, pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego – dyski SSD. Jeżeli programista dodatkowo zajmuje się dostawą m.in. powyższych urządzeń czy części do nich powinien zastosować kod GTU_06. Pełne zestawienie towarów podlegających pod GTU_06 przedstawiono w artykule: GTU_06 – czy tylko towary z grupy elektroniki?

Podsumowanie

Programistów najczęściej będzie dotyczyć kod GTU_12, jednak tylko wtedy, gdy świadczą szeroko rozumiane usługi doradcze lub szkoleniowe. Świadczenie samej usługi programistycznej jest zwolnione z oznaczania jej kodem grupy towarowo-usługowej. Obowiązek oznaczania określonych towarów i usług kodem GTU mają tylko wystawcy faktur. I co ważne, sam kod nie musi widnieć na fakturze. Musi być wskazany w pliku JPK_V7.

Autor ifirma.pl

Zespół IFIRMA

Kreatywny zespół specjalistów tworzony przez osoby wyróżniające się doświadczeniem oraz wiedzą z różnych obszarów.

Świadomi potrzeb naszych czytelników, skupiamy się na tworzeniu zrozumiałych treści, które będą w stanie przybliżyć im często zawiłe zagadnienia z zakresu rachunkowości, marketingu, ekonomii, księgowości czy zarządzania. Ostateczny dobór bieżącej tematyki uzależniany jest od preferencji docelowych odbiorców, zmian zachodzących w biznesowym środowisku, a także samych doświadczeń i umiejętności specjalistów odpowiadających za proces tworzenia tekstów.

W efekcie zespół ekspertów Ifirma bierze czynny udział w rozwoju różnego rodzaju biznesów, pomagając zarówno ich założycielom, jak i pracownikom efektywniej organizować pracę przy wykorzystaniu jak najbardziej dopasowanych do potrzeb rozwiązań.

Rozumiejąc istotę profesjonalnego podejścia do poruszanych zagadnień, każdy tekst tworzony jest w oparciu o wiarygodne dane. Dodatkowo podejmowana tematyka ujmowana jest w logiczny i przejrzysty sposób, zwiększając tak istotną jasność przekazu, co pozytywnie wpływa na podkreślenie najbardziej użytecznych treści. W efekcie podejmowane przez nasz zespół praktyki w szerszej perspektywie można rozpatrywać jako dążenie do zwiększenia świadomości i wyczucia biznesowego osób aktywnie działających na rynku.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Najważniejsze pytania

  1. Jakie oznaczenie GTU dla programisty?

   Warto mieć na uwadze, że kod GTU nie dotyczy określonych branż, ale dostawy określonych towarów i świadczenia niektórych usług. A zatem to, czy programista musi zastosować kod GTU zależy od rodzaju usługi, jaką świadczy, czyli za co konkretnie wystawił daną fakturę.
  Komentarze czytelników
  1. 15 grudnia 2022 o 14:20
   Piotr

   Nie rozumiem jednej rzeczy. Z jednej strony piszą Państwo, że gdy programista dostarcza wyłącznie kod, a nie świadczy usług doradczych, to nie stosuje GTU. Zaraz potem piszą Państwo, że jeśli ma dochody z IP BOX, to nagle musi stosować kod GTU. Z jakiej racji, skoro w ramach IP BOX najczęściej jest dostarczany kod, a prawa majątkowe muszą być przekazane klientowi?

  2. 5 stycznia 2023 o 12:22
   Ifirma

   Dziękujemy za uwagi, odnosząc się do Pana wpisu tekst został przeredagowany. Tekst był pisany kiedy GTU wchodziło w życie i pojawiało się rozbieżne stanowisko w poruszonym temacie. Obecnie czekamy, aż MF wyda zaktualizowane wytyczne odnośnie IP BOX licząc na ich jednoznaczną ocenę sytuacji.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie