Jaki kod GTU powinien zastosować programista?

usługi programistyczne gtu

Sprawdź, jakich kodów GTU powinien używać programista. Kiedy stosuje się kod GTU 12, a kiedy GTU 06? Czy w przypadku programisty mają zastosowanie inne oznaczenia grup towarowo – usługowych?

Od 1 października w związku z wejściem w życie nowego JPK_VAT, na podatników zostały nałożone nowe obowiązki sprawozdawcze. Jednym z nich jest oznaczanie plików JPK_VAT7M lub JPK_VAT7K określonymi kodami GTU. Za brak oznaczenia GTU w przypadku takiej konieczności, administracja skarbowa przewiduje kary w wysokości 500 zł za jeden błąd. Kiedy programista musi używać takich oznaczeń, jakie kody GTU stosuje programista wystawiający faktury?

Czym jest GTU?

GTU to grupy towarowo-usługowe, którymi czynni podatnicy VAT powinni oznaczać dostawę wskazanych towarów i usług. Kody GTU odnajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1988), zwanym dalej „Rozporządzeniem” lub w broszurze informacyjnej dotyczącej struktury JPK VAT z deklaracją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Finansów: Struktury JPK. Kod GTU dotyczy faktur sprzedaży, zarówno w transakcjach krajowych, jak i zagranicznych, a także faktur do paragonów oraz faktur zaliczkowych – w zakresie dostaw lub usług wymienionych w katalogu GTU. Kody GTU nie mają zastosowania do faktur zakupowych, importu usług czy WNT, nawet jeśli dana usługa jest wykazana w katalogu grupy towarowo-usługowej, ponieważ są to transakcje zakupu, a nie sprzedaży. Nie ma obowiązku, aby GTU znajdował się na wystawionej fakturze, choć nie jest to zabronione – obowiązkiem jest, aby odpowiedni kod GTU został wskazany w pliku JPK_V7 począwszy od rozliczenia za październik.

Programista kody GTU – jakie oznaczenie GTU dla programisty?

Warto mieć na uwadze, że kod GTU nie dotyczy określonych branż, ale dostawy określonych towarów i świadczenia niektórych usług. A zatem to, czy programista musi zastosować kod GTU zależy od rodzaju usługi, jaką świadczy, czyli za co konkretnie wystawił daną fakturę. Towary i usługi, które należy oznaczyć kodem GTU znajdziemy w poniższej tabelce:
Towar lub usługa
Kod GTU
Dostawa napojów alkoholowych
GTU_01
Dostawa towarów, jak np. benzyna, olej napędowy, olej opałowe,
GTU_02
Dostawa towarów typu oleje opałowe, smarowe
GTU_03
Dostawa wyrobów tytoniowych
GTU_04
Dostawa odpadów
GTU_05
Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich wyłącznie określone w poz. 7–9, 59–63, 65, 66, 69 i 94–96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT
GTU_06
Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701–8708 oraz CN 8708 10
GTU_07
Dostawa metali szlachetnych i nieszlachetnych wyłącznie określony w poz. 1–3 załącznika nr 12 oraz w poz. 12–25, 33–40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy o VAT
GTU_08
Dostawa określonych leków oraz wyrobów medycznych
GTU_09
Dostawa budynków, budowli i gruntów
GTU_10
Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych
GTU_11
Świadczenie usług o charakterze niematerialnym – WYŁĄCZNIE doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head office), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych
GTU_12
Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowe
GTU_13
W przypadku programistów zastosowanie może mieć kod GTU_12 lub czasami GTU_06 – jeśli programiści zajmują się dodatkowo dostawą urządzeń elektronicznych i części do nich określonych we wskazanych pozycjach w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

Kiedy programista powinien wpisać GTU_12?

Kod GTU_ 12 dotyczy m.in. świadczenia usług (tych o charakterze niematerialnym) doradczych, szkoleniowych czy w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (BR). Ministerstwo Finansów wskazuje, że zapis ten (przykładowo usługi doradcze, szkoleniowe) należy rozumieć szeroko. W określeniu, co konkretnie wchodzi w zakres świadczonych usług objętych kodami GTU pomocne może być skorzystanie z klasyfikacji PKWiU. Warto tu odnotować fakt, że pod GTU nie podlega samo świadczenie powyższych usług, ale świadczenie usług doradztwa, czy szkolenia np. w powyższym zakresie. Należy jednak pamiętać, że ten obszar jest szeroki, wyżej podano jedynie przykładowe kategorie, jakie usługi np. doradcze, szkoleniowe mogą być świadczone w branży IT.
Przykład 1.
Marek wystawił fakturę dla swojego kontrahenta z tytułu świadczenia usługi programistycznej polegającej na pisaniu kodu i tworzeniu programów komputerowych za październik 2020. Jaki kod GTU Marek powinien ująć w nowym JPK_VAT? Świadczenie usług programistycznych nie widnieje w katalogu GTU dlatego Marek nie powinien oznaczać tej usługi żadnym kodem. Pole GTU pozostawia puste.
Przykład 2.
Janek podpisał umowę na czas od 1.10.2020 do 31.12.2020, w której jako jego obowiązki wskazano świadczenie usług programistycznych polegających w szczególności na tworzeniu programu i aplikacji, rozwijaniu systemów operacyjnych, wyszukiwaniu i usuwaniu błędów kodowania, testowaniu oprogramowania, kontroli bezpieczeństwa sieci komputerowej, instalacji oprogramowania systemowego oraz aplikacyjnego na komputerach, a także świadczeniu usług doradczych i szkoleniowych m.in. poprzez udział w pracach związanych z zakupami oprogramowania, szkolenia w usuwaniu awarii w posiadanym przez kontrahenta oprogramowaniu. W październiku Janek świadczył wyłącznie usługę programistyczną. Jaki kod GTU Janek powinien zastosować wystawiając fakturę za ten miesiąc? Opis na fakturze “zgodnie z umową” nie rozstrzyga, czy należy zastosować kod GTU, należy popatrzeć na rzeczywiście świadczoną usługę, za którą jest wystawiania faktura. Jeśli nazwa usługi wskazana w fakturze odnosi się do treści danej umowy (brzmi np. „Zgodnie z umową z dnia 1.10.2020”) przy oznaczaniu kodów GTU, należy popatrzeć na rodzaj świadczonej usługi w danym miesiącu. W październiku Janek świadczył tylko usługi programistyczne, które nie są objęte kodem GTU, a więc w tym przypadku nie ma on zastosowania.
Przykład 3.
Mariusz jako architekt IT prowadzi działalność związaną ze szkoleniem w zakresie projektowania systemów komputerowych. Czy Mariusz musi zastosować kod GTU? Tak – z racji, że świadczoną usługą przez Mariusza jest szkolenie – to w plikach JPK_VAT musi wskazać kod GTU_12.

Dochody z IP BOX – czy trzeba wskazać kod GTU?

W zakresie GTU dla rozliczającego ulgę IP BOX nie zostały opublikowane bieżące wytyczne ministerialne. Z indywidualnej interpretacji wydanej dla przedsiębiorcy możemy jedynie przeczytać, iż nie należy dla oznaczania dostarczanych usług, które są wynikiem prac badawczych i rozwojowych stosować GTU 12. Pełny dostęp do interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-3.4012.476.2020.1.PJ jest dostępny tutaj. Warto zwrócić uwagę, iż jest to interpretacja indywidualna chroniąca stronę, która o nią wystąpiła i w zakresie swojego przypadku zadbać o własną interpretację.

Kiedy programista stosuje kod GTU_06?

Kod GTU_06 dotyczy dostawy urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich wyłącznie określonych w poz. 7–9, 59–63, 65, 66, 69 i 94–96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT. W kategoriach tych znajdziemy m.in.: elektroniczne układy scalone – wyłącznie procesory, dyski twarde HDD, SSD, pakiety oprogramowania systemów operacyjnych – dyski SSD, pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego – dyski SSD. Jeżeli programista dodatkowo zajmuje się dostawą m.in. powyższych urządzeń czy części do nich powinien zastosować kod GTU_06. Pełne zestawienie towarów podlegających pod GTU_06 przedstawiono w artykule: GTU_06 – czy tylko towary z grupy elektroniki?

Podsumowanie

Programistów najczęściej będzie dotyczyć kod GTU_12, jednak tylko wtedy, gdy świadczą szeroko rozumiane usługi doradcze lub szkoleniowe. Świadczenie samej usługi programistycznej jest zwolnione z oznaczania jej kodem grupy towarowo-usługowej. Obowiązek oznaczania określonych towarów i usług kodem GTU mają tylko wystawcy faktur. I co ważne, sam kod nie musi widnieć na fakturze. Musi być wskazany w pliku JPK_V7.

Najważniejsze pytania

  1. 🔸Jakie oznaczenie GTU dla programisty?

    Warto mieć na uwadze, że kod GTU nie dotyczy określonych branż, ale dostawy określonych towarów i świadczenia niektórych usług. A zatem to, czy programista musi zastosować kod GTU zależy od rodzaju usługi, jaką świadczy, czyli za co konkretnie wystawił daną fakturę.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

2 komentarze

  1. Piotr

    Nie rozumiem jednej rzeczy. Z jednej strony piszą Państwo, że gdy programista dostarcza wyłącznie kod, a nie świadczy usług doradczych, to nie stosuje GTU. Zaraz potem piszą Państwo, że jeśli ma dochody z IP BOX, to nagle musi stosować kod GTU. Z jakiej racji, skoro w ramach IP BOX najczęściej jest dostarczany kod, a prawa majątkowe muszą być przekazane klientowi?

  2. Ifirma

    Dziękujemy za uwagi, odnosząc się do Pana wpisu tekst został przeredagowany. Tekst był pisany kiedy GTU wchodziło w życie i pojawiało się rozbieżne stanowisko w poruszonym temacie. Obecnie czekamy, aż MF wyda zaktualizowane wytyczne odnośnie IP BOX licząc na ich jednoznaczną ocenę sytuacji.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość