Obowiązkowa forma pisemna


Umowa o pracę musi być zawsze zawarta na piśmie. Rodzaje umów o pracę:

  • umowa na okres próbny,
  • umowa na czas określony,
  • umowa na czas wykonania określonej pracy,
  • umowa na czas nieokreślony,
  • umowa na zastępstwo.


F jak firma, F jak fajne życie