Biuro Rachunkowe

od 89 zł miesięcznie

 • Obsługa JPK – bez dopłat.
 • Pełna odpowiedzialność za dokumentację.
 • Wygodne dostarczanie dokumentów.

PORÓWNAJ CENY

Zleć swoją księgowość

Optymalizacja kosztów ZUS firmy

Optymalizacja kosztów jest jednym z elementów zarządzania firmą. Optymalizacja po prostu oznacza redukcję kosztów.

Zakładając działalność gospodarczą musimy opłacać składki ZUS na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

W 2016 r. musimy opłacić składki w wysokości:

 • emerytalną – 474,92 zł,
 • rentową – 194,64 zł,
 • chorobową (jest ona dobrowolna) – 59,61 zł,
 • wypadkową – 43,79 zł,
 • a także składkę zdrowotną – 288,95 zł,
 • i składkę na Fundusz pracy – 59,61 zł.

Co daje nam łączną kwotę do zapłaty co miesiąc- 1.121,52 zł – z dobrowolną składką chorobową albo – 1.061,91 zł – bez dobrowolnej składki chorobowej.

Są to dość wysokie koszty jakie musi ponieść osoba zakładająca działalność gospodarczą i dlatego istnieją możliwości z których można skorzystać aby obniżyć koszty związane z ZUS, czyli po po prostu je zredukować, obniżyć.

W tym artykule przedstawimy w jaki sposób można zredukować koszty ZUS firmy, aby płacić mniejsze składki z tytułu działalności gospodarczej.

1. ZUS preferencyjny

Preferencyjne zasady płacenia składek dotyczą jedynie osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które:

 • rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej nie wcześniej niż 25 sierpnia 2005r.,
 • w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,
 • nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

W 2016 r. na ZUS preferencyjny opłacamy składki:

 • emerytalną – 108,34 zł,
 • rentową – 44,40 zł,
 • chorobową (jest ona dobrowolna) – 13,60 zł,
 • wypadkową – 9,99 zł,
 • a także składkę zdrowotną – 288,95 zł.

Co daje nam łączną kwotę do zapłaty co miesiąc- 465,28 zł – z dobrowolną składką chorobową albo – 451,68 zł – bez dobrowolnej składki chorobowej.

Nie opłacamy składki na Fundusz pracy w przypadku ZUS preferencyjnego.

Składki na ZUS preferencyjny przedsiębiorca opłaca przez pełne 24 miesiące prowadzenia działalności np. rozpoczęcie prowadzenia działalności – 12 maja 2014 r. – pełne 24 miesiące liczymy od czerwca 2014 r. ponieważ jest to dopiero pierwszy pełny miesiąc. Zatem pełny ZUS opłacamy już za czerwiec 2016 r.

Jeżeli w trakcie trwania ZUS preferencyjnego zawiesimy działalność to i tak liczymy te zawieszone miesiące do tych 24.

2. Umowa o pracę + działalność gospodarcza

Osoba prowadząca działalność gospodarczą która ma też umowę o pracę zawarta na co najmniej minimalne wynagrodzenie (w 2016 r. – 1850,00zł, bez względu na wielkość etatu), wówczas składki na ubezpieczenie społeczne, FP i FGŚP są opłacane obowiązkowo tylko z tytułu umowy o pracę. A składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana obowiązkowo z obu tytułów. Czyli, z działalności w takim przypadku, ponosimy koszt tylko w wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne – w 2016 r. jest to – 288,95 zł.

3. Emeryt + działalność gospodarcza

Jeżeli jest się emerytem i równocześnie prowadzi działalność gospodarczą, to z działalności opłacamy obowiązkowo również tylko składkę zdrowotną.

4. Renta rodzinna + działalność gospodarcza

Dana osoba otrzymuje rentę rodzinną i zakłada działalność gospodarczą to z działalności obowiązkowo opłaca tylko składkę zdrowotną.

5. Przedsiębiorca + umowa zlecenie

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą i jednocześnie mający umowę zlecenie (nie związaną z wykonywaną działalnością) na kwotę co najmniej równą lub wyższą jak podstawa z działalności gospodarczej, to opłaca on składki społeczne (tylko chorobowa jest dobrowolna) i składkę zdrowotną od tego tytułu który był wcześniej. Oczywiście, dobrowolnie na swój wniosek można sobie te tytuły zamienić. Np: umowa zlecenie jest na kwotę 2.500,00 zł brutto, ale wcześniej była działalność gospodarcza – ZUS pełny – podstawa – 2.375,40 zł. W tym przypadku z działalności należy opłacić wszystkie składki społeczne (chorobowa dobrowolna) i składkę zdrowotną. A z umowy zlecenia tylko składkę zdrowotną. Można sobie zamienić te tytuły i z działalności opłacać tylko składkę zdrowotną a z umowy zlecenia wszystkie. Jeżeli sobie te tytuły zamienimy to z działalności będziemy opłacać tylko składkę zdrowotną – 288,95 zł w 2016 r.

6. Zwolnienie z opłacania Funduszu pracy

W 2009 roku zostały wprowadzone zwolnienia podmiotowe w zakresie składek na Fundusz Pracy i zwolnieniem tym są też objęte osoby, które prowadzą działalność gospodarczą. Bezterminowo jest to kobieta, która ukończyła wiek 55 lat i mężczyzna wiek 60 lat.

7. Umowa o pracę w kraju UE a działalność w Polsce

To zagadnienie zostało dokładnie omówione w artykule, który znajduje się na naszym blogu eksperckim.


UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

W ifirma.pl
pełna obsługaJPK

Nowy rok, nowe obowiązki dla przedsiębiorców.

Poznaj zmiany podatkowe w 2018 r.:

Nie czekaj na ostatnią chwilę.

przeczytaj nasz poradnik


Sprawdź ofertę,
którą mamy dla Ciebie

Biuro Rachunkowe

89zł/mc

ZAREJESTRUJ SIĘ