Kiedy należy zapłacić podatek PCC?

Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC) podlegają tylko czynności wskazane w ustawie, jest to katalog zamknięty (art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych).

Osoby prowadzące działalność gospodarczą często muszą rozważyć konieczność zapłaty PCC, przykładowo:

L.p.
Rodzaj czynności
Kto płaci podatek
Stawka podatowa
Podstawa opodatkowania
1.
umowa sprzedaży/kupna samochodu na potrzeby firmy kupujący
2%(1)
wartość rynkowa samochodu
2.
umowa sprzedaży/zakupu towarów handlowych o wartość powyżej 1000 zł kupujący
2%(1)
wartość rynkowa towaru
3.
umowa sprzedaży/zakupu nieruchomości lokalowej na potrzeby działalności gospodarczej kupujący
2%
wartość rynkowa nieruchomości
4.
umowa zawarcia spółki osobowej wspólnicy spółki
0,5%
wartość wkładu do spółki
5.
umowa wniesienia lub podwyższenia wkładów przez wspólników spółki cywilnej wspólnicy spółki
0,5%
wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej


(1) ale np. jeśli sprzedawca naliczył podatek VAT lub gdy przedsiębiorca sprzedający towar jest zwolniony z VAT, to transakcja nie jest opodatkowana PCC.

Podatek PCC należy bez wezwania – obliczyć, sporządzić deklarację PCC-3 i wpłacić w ciągu 14 dni.

Uwaga – w przypadku ujawnienia w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, postępowania podatkowego lub kontroli celno-skarbowej, że podatnik nie zapłacił podatku stawka PCC wzrasta aż do 20%.

Często płatnikiem PCC jest notariusz, ponieważ wiele umów zawierana jest w formie aktu notarialnego. Wówczas to na notariuszu spoczywa obowiązek pobrania i wpłacenia podatku na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego. Oprócz pobrania PCC notariusz naliczy też swoją taksę.

Poniżej w tabeli przedstawiono maksymalne stawki taksy notarialnej.

Wartość przedmiotu czynności notarialnej
Taksa notarialna
do 3 000 zł
100 zł
powyżej 3 000 zł do 10 000 zł
100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3 000 zł
powyżej 10 000 zł do 30 000 zł
310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł
powyżej 30 000 zł do 60 000 zł
710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł
powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł
1 010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł
powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł
4 770 zł + 0,2% od nadwyżki ponad 1 000 000 zł
powyżej 2 000 000 zł
6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 nie więcej niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł


Autor: Mariusz Łoś – ifirma.pl


UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

Darmowy e-book z poradami księgowymi