Blog ifirma.pl

Prompt engineering. Czym zajmuje się prompt engineer?

|
|
8 minut czytania
Prompt engineering to fascynująca nowa dziedzina, która łączy w sobie sztuczną inteligencję, copywriting, logiczne myślenie i kreatywność.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Jakie jednak umiejętności i narzędzia potrzebne są do zostania prompt engineerem? I czy to naprawdę stanowisko, które przyjmie się w niemal wszystkich firmach, czy raczej chwilowa potrzeba związana z rozwijającą się technologią AI?

Co to jest prompt engineering i dlaczego jest ważny dla e-biznesu?

Prompt engineering to nowy obszar związany z tworzeniem i optymalizacją tzw. promptów, czyli komend kierowanych do modeli sztucznej inteligencji. Chodzi o to, by poprzez odpowiednie sformułowanie zapytania lub instrukcji uzyskać pożądaną, sensowną i precyzyjną odpowiedź od modelu AI.

Można w ten sposób na przykład:

 • poprosić chatbota o wygenerowanie tekstu reklamowego,
 • dać sztucznej inteligencji zadanie stworzenia ilustracji przedstawiającej pracowników w biurze,
 • przekazać modelowi wytyczne dotyczące zadań, jakie powinien wykonać analizując dane klientów przesyłane za pomocą API.

Twórcy ChataGPT, OpenAI, we wrześniu 2023 ogłosili, że wraz z premierą DALL·E 3, najnowszego modelu do generowania obrazów, prompt engineering stał się niepotrzebny. Jak piszą:

„Nowoczesne systemy zamiany tekstu na obraz mają tendencję do ignorowania słów i opisów, co zmusza użytkowników do uczenia się prompt engineeringu. DALL·E 3 stanowi krok w stronę zdolności do generowania obrazów, które dokładnie odpowiadają podanemu tekstowi.” („Modern text-to-image systems have a tendency to ignore words or descriptions, forcing users to learn prompt engineering. DALL·E 3 represents a leap forward in our ability to generate images that exactly adhere to the text you provide.”

Open AI osiągnęło ogromny postęp w tej dziedzinie dzięki nauczeniu ChataGPT precyzyjnego opisywania obrazów.

Dzięki temu potrafi on przekształcić prosty prompt wpisany w okno czata w rozbudowany opis, a następnie na tej podstawie wygenerować świetny obraz. Jednak czy takie rozwiązanie – sztuczna inteligencja pisząca prompty dla sztucznej inteligencji – oznacza koniec prompt engineeringu w biznesie? Wydaje się, że diagnoza była we wrześniu jeszcze przedwczesna.

Kolejną dawkę nadziei i wątpliwości dla aspirujących prompt engineerów dodała konferencja DevDay zorganizowana przez Open AI 6 listopada 2023 roku. Zaprezentowano na niej między innymi Assistants API, czyli system umożliwiający tworzenie asystentów AI w ramach własnych aplikacji, a także GPTs, czyli możliwość budowania ról, które ma pełnić ChatGPT.

prompt engineering

Źródło: OpenAI (https://openai.com/blog/introducing-gpts)

 

Dla firm precyzyjny prompt engineering oznacza ogromne możliwości. Pozwala bowiem modelom AI lepiej zrozumieć potrzeby biznesu i klientów, a tym samym udzielać odpowiedzi dopasowanych do oczekiwań pytającego. Prompt engineering to nie tylko jednozdaniowe instrukcje, lecz także rozbudowane konwersacje pomagające doprecyzować rozwiązania biznesowe, testować oprogramowanie, czy analizować złożone zestawy danych. Mimo technologicznego zaawansowania ChatGPT, Google Bard ani Bing nie są w stanie wyczytać sposobu realizacji takich zadań z prostego polecenia.

Jakie są obowiązki i zadania prompt engineera?

Prompt engineer to zupełnie nowe stanowisko, na którym pracują specjaliści zajmujący się wdrażaniem technik prompt engineeringu w firmach. Ich główne zadania to projektowanie, testowanie i ulepszanie promptów kierowanych do modeli sztucznej inteligencji.

Równie ważnym obszarem pracy prompt engineera jest identyfikowanie zadań w firmie, których wykonywanie można usprawnić korzystając z pomocy sztucznej inteligencji. Praca prompt engineera polega bowiem między innymi na ścisłej współpracy z osobami lub zespołami:

 • tworzącymi treści techniczne, komunikacyjne i marketingowe,
 • opracowującymi i ulepszającymi produkt, a także
 • zajmującymi się HR, rekrutacją, oraz analizą danych.

Inżynier promptów stale pracuje nad poprawą jakości i wydajności całego procesu generowania treści przez AI. Żeby skutecznie wykonywać swoje zadania, powinien trzymać rękę na pulsie najnowszych trendów w sztucznej inteligencji i przetwarzaniu języka naturalnego, które zmieniają się ostatnio z oszałamiającą prędkością.

Jest to praca kreatywna, analityczna i interdyscyplinarna.

Przykłady zastosowania prompt engineeringu w różnych branżach

Możliwości zastosowania prompt engineeringu są bardzo szerokie, a oto kilka przykładów:

 • obsługa klienta – odpowiednio zaprojektowane prompty pozwalają przypisać odpowiednie role i zadania wirtualnym asystentom i chatbotom, co z kolei przekłada się na kontekstowe odpowiedzi nie tylko rozwiązujące problemy klientów, lecz także utrzymane w tonie wymaganym przez firmę,
 • marketing – modele językowe z odpowiednimi podpowiedziami potrafią tworzyć angażujące hasła reklamowe, posty do social mediów czy opisy produktów, jak również pomagać w opracowaniu oraz ulepszaniu strategii marketingowej,
 • edukacja – AI kierowane sprawnymi metodami prompt engineeringu może projektować spersonalizowane ścieżki nauczania dostosowane do potrzeb i stylu uczenia się każdego ucznia, a co najważniejsze, tłumaczyć sposoby rozumowania prowadzące do właściwego rozwiązania zadań,
 • tworzenie i testowanie oprogramowania – precyzyjnie sformułowane prompty pomagają tworzyć i testować większe całości i sprawiają, że narzędzia AI podpowiadają bardziej efektywne rozwiązania,
 • automatyzacja w e-commerce – prompt engineer może napisać wskazówki, dzięki którym model AI wygeneruje opisy wszystkich produktów w sklepie na podstawie specyfikacji, zdjęć i recenzji, a nawet dodatkowych wskazówek sezonowych, na przykład związanych z Black Friday czy Świętami Bożego Narodzenia.
prompt engineering

Źródło: DALL·E 3, prompt: Marta M. Kania (https://www.linkedin.com/in/martamatyldakania/)

 

Jak prompt engineering może pomóc młodym przedsiębiorcom i freelancerom?

Prompt engineering to szansa także dla początkujących biznesów i freelancerów. Oto kilka sposobów wykorzystania inżynierii promptów w rozwijaniu biznesu:

 • ułatwienie w tworzeniu ofert – modele językowe z odpowiednimi podpowiedziami mogą wspomagać pisanie ofert łączących profil biznesu z oczekiwaniami konkretnej grupy klientów, a nawet ofert wykorzystujących hiperpersonalizację, czyli adresowanych do jednej osoby,
 • generowanie pomysłów biznesowych – AI z właściwymi promptami może podsuwać kreatywne koncepty na produkty, usługi lub rozwiązania problemów klientów. Pomoże także znaleźć niszę na rynku,
 • mentoring biznesowy – dzięki umiejętnemu prompt engineeringowi można wykreować postać doświadczonego mentora, który pomoże w rozwijaniu biznesu odpowiadając na pytania i wątpliwości,
 • analiza rynku – podpowiedzi odpowiednio zaprojektowane przez prompt engineera umożliwią modelom AI gruntowną analizę trendów, konkurencji i preferencji konsumentów.

Narzędzia i technologie wykorzystywane przez prompt engineerów

Praca prompt engineerów opiera się na wykorzystaniu zaawansowanych technologii i narzędzi, a przede wszystkim na umiejętności ich łączenia w celu otrzymania najlepszego rezultatu. Należą do nich:

 • modele językowe (LLMs) takie jak GPT-4, LLaMA 2, Claude 2 czy PaLM 2 – prompt engineer musi dobrze znać ich działanie i możliwości, a także mocne i słabe strony,
 • języki programowania takie jak Python, z wykorzystaniem bibliotek PyTorch czy TensorFlow – pozwalają modyfikować i uczyć modele AI,
 • API do modeli AI – na przykład OpenAI API, które umożliwiają łatwą interakcję ze sztuczną inteligencją i jej integracje z istniejącymi narzędziami,
 • narzędzia do analizy danych i statystyki – takie jak Google Analytics czy Tableau wspierają testowanie i optymalizację działania modeli AI.

Przydatne umiejętności to także poruszanie się w świecie freelancingu i sprawne korzystanie z platform takich jak Upwork czy Fiverr.

Ponieważ stanowisko pełnoetatowego prompt engineera to wciąż rzadkość, ułatwiają one znalezienie zleceń i interesujących projektów wymagających umiejętności promptowania.

Jakie umiejętności są potrzebne, aby zostać prompt engineerem?

Aby odnieść sukces jako prompt engineer, kluczowa jest umiejętność precyzyjnego formułowania myśli. Przyda się także myślenie analityczne i kreatywne, które są niezbędne przy projektowaniu i testowaniu różnych wariantów podpowiedzi dla AI.

Ważne są również wiedza z dziedziny przetwarzania języka naturalnego (Natural Language Processing, NLP), oraz orientowanie się w ciągle zmieniającym się krajobrazie dostępnych modeli AI i ich możliwości.

Przy wielu projektach przyda się również programowanie w Pythonie, a we wszystkich – praca zespołowa.

Napisanie właściwego prompta to bowiem przetłumaczenie potrzeb innych osób na język zrozumiały dla wielkiego modelu językowego (LLM). Warto również wspomnieć o etyce zawodu. Przez skalę oddziaływania sztucznej inteligencji prompt engineer musi pamiętać o odpowiedzialnym i etycznym korzystaniu z technologii AI.

 

Przyszłość prompt engineeringu: jak będzie rozwijał się zawód?

Zdania na temat przyszłości prompt engineeringu są bardzo podzielone. Jedni twierdzą, że prompterów czeka pełna ciekawych wyzwań przyszłość, drudzy, że to przejściowa moda, której koniec nastąpi za rok czy dwa.

 

Świetlana przyszłość prompt engineeringu

Wielu ekspertów uważa, że mimo wymagającego profilu zawodowego, prompt engineering to jeden z najbardziej obiecujących trendów w branży AI. Zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie będzie stale rosło wraz z upowszechnianiem się modeli językowych w firmach. Możliwości pracy będą zarówno w roli pełnoetatowego pracownika, jak i freelancera czy konsultanta. Mimo szalonego rozwoju sztucznej inteligencji i jej możliwości rozumienia naszych wypowiedzi i zamiarów, prompt engineering nie zniknie tak szybko i będzie potrzebny jeszcze przez wiele lat z kilku powodów:

 1. Nadal trzeba pisać prompty, aby przekazać AI wymagania. Sztuczna inteligencja nie jest w stanie czytać w myślach i musimy komunikować się z nią za pomocą słów.
 2. Ludzie nie są dobrzy w komunikowaniu potrzeb, więc muszą uczyć się, jak to robić skutecznie za pomocą promptów.
 3. Większość ludzi nie wie dokładnie czego chce, dopóki tego nie zobaczy. Dlatego prompty często wymagają dopracowania.
 4. Jest zbyt wiele zmiennych, które AI musi wziąć pod uwagę, więc ludzie muszą jej o nich powiedzieć w prompcie.
 5. Tworzenie prompta pomaga sprecyzować wymagania i jest samo w sobie wartościowe.

Innymi słowy, prompt engineering stanie się z czasem bardziej naturalny, ale nie zniknie. Będzie raczej umiejętnością, którą ludzie opanują intuicyjnie.

 

Zagrożenia dla przyszłości prompt engineeringu

Z drugiej strony pojawiają się głosy, że pomimo dużego zainteresowania prompt engineeringiem, jego popularność może okazać się krótkotrwała z kilku powodów. Po pierwsze, przyszłe generacje systemów AI będą coraz lepiej rozumieć język naturalny, przez co precyzyjnie inżynieryjnie skonstruowane prompty staną się mniej potrzebne. Po drugie, nowe modele językowe, takie jak GPT-4, już teraz radzą sobie dobrze z formułowaniem własnych promptów, przez co prompt engineering może stać się zbędny. Po trzecie, skuteczność promptów zależy od konkretnego algorytmu AI, przez co mają one ograniczoną użyteczność w różnych modelach i wersjach AI.

Najbardziej uniwersalną i trwałą umiejętnością pozwalającą wykorzystać potencjał AI generatywnej jest formułowanie (zdolność do identyfikowania, analizowania i precyzowania) problemów. Obejmuje ona diagnozowanie istoty problemu, dekompozycję złożonych problemów, zmianę perspektywy i projektowanie ograniczeń. Ćwiczenie tych umiejętności pomoże lepiej komunikować się z AI i kierować nią do rozwiązywania konkretnych wyzwań. Niezależnie od tego, czy będzie to dalej prompt engineering, czy po prostu umiejętność komunikowania się ze sztuczną inteligencją.

Autor ifirma.pl

Marta Matylda Kania

Założycielka Superpowered by AI. Opracowuje dla biznesu procesy tworzenia treści przez generatywną sztuczną inteligencję. Interesuje się przyszłością AI w biznesie, pisze zaawansowane prompty i prowadzi szkolenia z ChataGPT dla firm.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie