Blog ifirma.pl

AI w MŚP, czyli jak MŚP mogą konkurować z gigantami, korzystając ze wsparcia AI?

|
|
8 minut czytania
Małe i średnie firmy szybko i skutecznie wdrażają najnowsze zdobycze sztucznej inteligencji. AI w MŚP to zaawansowana sztuczna inteligencja, kiedyś dostępna jedynie dla branżowych gigantów. Teraz otwiera przed mniejszymi graczami ogromne możliwości skutecznej konkurencji. Przyjrzyjmy się, w jaki sposób wsparcie AI może pomóc małym oraz średnim przedsiębiorstwom odnieść sukces, a nawet dzięki elastyczności i dynamice działania konkurować z największymi firmami.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Korzyści płynące ze wsparcia AI w MŚP

Aby odkryć potencjał sztucznej inteligencji dla małych i średnich przedsiębiorstw, musimy zacząć od zrozumienia obszarów, w których może ona pomóc najskuteczniej. AI przestała być zarezerwowaną dla gigantów technologią. Choć jej użycie nie jest jeszcze powszechne – według najnowszych badań KPMG, 15% małych i średnich firm w Polsce wdrożyło rozwiązania AI w ciągu minionego roku, a kolejnych 13% planowało wdrożenie.

Ów rosnący entuzjazm nie jest przypadkowy. Wsparcie AI daje mniejszym podmiotom dostęp do narzędzi, które pozwalają zwiększyć wydajność i jednocześnie obniżyć koszty operacyjne. Dla MŚP oznacza to szansę na skalowanie działań, bardziej efektywne wykorzystanie zasobów oraz – finalnie – konkurowanie z większymi rywalami na lepszych zasadach.

Potencjał AI w MŚP wykracza jednak poza oszczędności. Elastyczne systemy AI potrafią umiejętnie prognozować trendy poprzez analizę ogromnych ilości danych, ułatwiając tym samym proces podejmowania strategicznych decyzji biznesowych.

Procesy biznesowe podatne na optymalizację

Wsparcie AI oferuje MŚP ogromną przestrzeń do optymalizacji kluczowych operacji. Spójrzmy na wybrane obszary, gdzie wdrożenie sztucznej inteligencji przynosi wymierne efekty:

 • automatyzacja powtarzalnych zadań – systemy AI z powodzeniem przejmują obowiązki takie jak wprowadzanie danych, wysyłka faktur czy harmonogramowanie publikacji w mediach społecznościowych. Wydajniej niż ludzie radzą sobie z monotonią, co umożliwia pracownikom skupienie się na bardziej złożonych i twórczych wyzwaniach;
 • generowanie treści i wzmacnianie marki – regularne publikowanie nowych, angażujących treści wspiera pozycjonowanie serwisów internetowych i buduje świadomość marki. Jednak dla małych działów marketingowych jest to często nie lada wyzwanie. Wsparcie AI ułatwia tworzenie unikatowej zawartości – od wpisów na social media, przez grafiki, na filmach wideo kończąc;
 • zarządzanie relacjami z klientami – wszechobecna personalizacja odgrywa coraz większą rolę w budowaniu lojalności konsumenckiej. Wsparcie AI pozwala na szczegółowe śledzenie interakcji klientów z Twoją marką (np. analiza czasu spędzanego na stronie, częstotliwości odwiedzin czy historii zakupowej). Na podstawie tych danych można rekomendować odpowiednie produkty i usługi, wzmacniając więzi;
 • analiza danych i automatyczne wnioskowanie – maszyny zdecydowanie przewyższają ludzi w przetwarzaniu ogromnych ilości danych. Dzięki samouczącym się algorytmom wsparcie AI potrafi wyłapywać nawet niewielkie, subtelne wzorce i trendy, których dostrzeżenie przekracza możliwości analityczne człowieka. Właściwie wykorzystane, dane te stają się źródłem istotnych wglądów wspierających rozwój biznesu.

Narzędzia i platformy wsparcia AI w MŚP

Pojawienie się przełomowych systemów, takich jak ChatGPT czy Google Gemini już teraz rewolucjonizuje sposób, w jaki MŚP podchodzą do wykorzystania wsparcia AI. Oparte na zaawansowanych algorytmach uczenia maszynowego, potrafią analizować niemal całą wiedzę dostępną w internecie i dostarczać wnikliwych, dostosowanych odpowiedzi.

Choć są to narzędzia ogólnego użytku, dzięki umiejętności zadawania pytań AI (promptowania), można uzyskać od nich wnikliwe wnioski oparte na dobrze dobranych źródłach. Możliwość załączania własnych dokumentów sprawia natomiast, że chatboty stają się ekspertami dostępnymi na wyciągnięcie ręki.

Oferta narzędzi AI dla sektora MŚP stale się poszerza. Jasper czy Canva umożliwiają tworzenie materiałów tekstowych i graficznych na światowym poziomie, podczas gdy Synthesia i Runway koncentrują się na produkcji wideo. Ciekawą alternatywą są również otwarte modele językowe (open source), które można modyfikować pod kątem specyficznych potrzeb biznesowych, a nawet zainstalować na własnym komputerze.

Narzędzi korzystających z AI jest już ponad 13 000. Ich przegląd warto rozpocząć od portalu There’s An AI for That lub nieco mniejszej Futuropedii. Dzięki czytelnemu podziałowi na kategorie narzędzi oraz wyszukiwarce łatwo znaleźć rozwiązanie odpowiadające potrzebom firmy.

Warto pamiętać, że obok narzędzi można przyjrzeć się też ofertom dedykowanych szkoleń. Jak bowiem wskazują badania przeprowadzone na pracownikach Boston Consulting Group, dobrze stosowana sztuczna inteligencja może poprawić wydajność pracowników o 40%. Jednak stosowana źle – obniży ją o 18%.

Strategia wdrażania AI

Wdrażanie AI jest procesem, który wymaga starannego zaplanowania i konsekwentnej realizacji. Aby skutecznie konkurować z większymi firmami i wdrożyć AI w MŚP dokładnie tam, gdzie może przynieść największe korzyści, konieczne będzie:

 • przeprowadzenie audytu procesów biznesowych i obszarów działalności podatnych na optymalizację,
 • precyzyjne określenie celów i oczekiwanych korzyści (np. zwiększenie wydajności, obniżka kosztów, intensyfikacja sprzedaży),
 • oszacowanie niezbędnych nakładów inwestycyjnych, zasobów i szkoleń.

Warto zacząć od uruchomienia projektów pilotażowych do przetestowania różnych rozwiązań wsparcia AI. Pozwoli to na szybką weryfikację założeń i ułatwi zmianę kierunku, jeśli wdrożenie nie będzie przynosiło oczekiwanych rezultatów.

Aby wdrożenie było łatwiejsze, warto pomyśleć o współpracy z ekspertami, którzy pomogą opracować strategię dostosowaną do specyfiki firmy. Kluczem do powodzenia będą regularne przeglądy, ocena wyników i optymalizacja wdrożonych systemów. Innymi słowy – strategiczne podejście i transparentność działań, które ułatwią zespołowi firmy zrozumienie zmian oraz angażowanie się w każdy etap procesu transformacji.

AI w MŚP

Źródło: Midjourney, prompt: Marta M. Kania (https://www.linkedin.com/in/martamatyldakania/)

Zmiana paradygmatu działania dzięki wsparciu AI

Wdrożenie AI w MŚP niesie ze sobą gruntowną zmianę modelu biznesowego. Nierzadko zmiany dotyczą niemal wszystkich aspektów działalności – od wykonywania codziennych obowiązków poprzez interakcje z klientami, aż po działania strategiczne. Oto przykładowe obszary, w których już dziś można zaobserwować mocne zmiany paradygmatu:

 • przetwarzanie dokumentów w firmie – dzięki przetwarzaniu języka naturalnego, AI może pomóc w automatyzacji obiegu dokumentów w firmie, od faktur przez korespondencję po dokumenty logistyczne,
 • generowanie treści i wzbogacanie wizerunku marki – narzędzia AI, takie jak ChatGPT, stają się de facto współpracownikami działów kreatywnych. Umożliwiają błyskawiczne tworzenie unikatowej zawartości – profesjonalnych tekstów, atrakcyjnych grafik, a nawet dynamicznych reklam wideo zgodnych z najnowszymi trendami. Wszystko to wzmacnia Twoją markę i buduje przewagę,
 • analityka biznesowa – zaawansowane algorytmy przetwarzają gigantyczne ilości danych i wyłapują nawet subtelne wzorce, które mogłyby umknąć ludziom. Tak zapewniona głęboka analiza rynku i klientów pozwala na podejmowanie bardziej trafnych decyzji strategicznych opartych na danych, nie intuicji;
 • zrównoważony rozwój – AI zrewolucjonizowała również spojrzenie na kwestie zrównoważonego rozwoju. Inteligentne systemy pomagają śledzić zużycie energii i analizować ślad węglowy działalności, wskazując obszary możliwej optymalizacji. Co więcej, potrafią przewidywać i przeciwdziałać marnotrawstwu poprzez modelowanie przyszłych scenariuszy.

Bezpieczeństwo w dobie wsparcia AI w MŚP

W miarę wzrostu znaczenia AI w operacjach biznesowych rośnie również potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa gromadzonych danych i procesu ich przetwarzania. Równie ważne są aspekty etyczne związane z korzystaniem ze sztucznej inteligencji, wdrażanie wyjaśnialnej AI (Explainable AI) oraz transparentne sposoby przetwarzania danych. Wsparcie AI niesie więc ze sobą zarówno szanse, jak i zagrożenia:

 1. Cyberbezpieczeństwo. AI potrafi wykrywać potencjalne luki w systemach i przewidywać próby cyberataków. Przykładowo, technologia opracowana przez Mastercard wyłapuje transakcje mogące być oszustwem w ciągu zaledwie 50 milisekund, trzykrotnie efektywniej niż starsze systemy. MŚP zyskują zatem dostęp do zaawansowanych zabezpieczeń dostępnych dotychczas tylko dla gigantów.
 2. Prywatność danych. Jednocześnie integracja systemów AI wymaga zachowania najwyższych standardów ochrony danych, szczególnie danych wrażliwych klientów czy pracowników. Algorytmy, nawet najdoskonalsze, mogą nieść ryzyko błędnych wniosków, przekładających się na decyzje naruszające prywatność jednostki. Dlatego rozwiązania AI powinny być wdrażane rozważnie, po uprzedniej analizie potencjalnego wpływu.
 3. Transparentność. Wdrażanie AI powinno od początku mieć na uwadze wyjaśnialność działania systemów oraz transparentne sposoby przetwarzania danych. Ma to szczególne znaczenie przy przetwarzaniu danych osobowych, zarówno klientów, jak i pracowników oraz kandydatów aplikujących o pracę w firmie.

Doskonalenie kompetencji zespołu i stały rozwój

Pomyślne wdrożenie wsparcia AI wiąże się z pokonaniem kilku barier po stronie firm sektora MŚP. Pierwsza to potrzeba dodatkowych szkoleń pracowników, którzy będą musieli nauczyć się obsługi narzędzi, a nierzadko też nowych obowiązków. Natomiast druga – zarezerwowanie odpowiedniego budżetu na proces transformacji.

Pokonanie obu przeszkód wymaga determinacji i świadomego doskonalenia własnych kompetencji na wielu płaszczyznach. Konieczna staje się nie tylko edukacja kadry zarządzającej i zespołów operacyjnych, lecz także rozwój umiejętności analitycznych czy cyfrowych menedżerów produktu. Warto rozważyć współpracę z ekspertami, którzy ułatwią zrozumienie specyfiki poszczególnych rozwiązań AI i pomogą dobrać właściwe narzędzia.

Transformacja cyfrowa napędzana przez AI jest procesem ewolucyjnym. Regularne aktualizowanie wdrożonych systemów i doszkalanie pracowników gwarantują, że MŚP pozostają na fali innowacji i nie tylko nadążają, ale i wyprzedzają konkurencję.

AI w MŚP

Źródło: Midjourney, prompt: Marta M. Kania (https://www.linkedin.com/in/martamatyldakania/)

Podsumowanie. Przewaga konkurencyjna dzięki AI w MŚP

Czy zatem MŚP mogą łatwiej konkurować z gigantami dzięki AI? Zdecydowanie tak. Zmiany w strukturze firm, nabywanie nowych umiejętności, czy wdrażanie innowacyjnych narzędzi podnoszących konkurencyjność znacznie łatwiej przeprowadzić w małej lub średniej firmie. MŚP mogą zdecydowanie skorzystać z potencjału wsparcia AI, dostrzegając w nim szansę na realną przewagę konkurencyjną nad wielkimi korporacjami.

Optymalizacja procesów, personalizacja dzięki analizie danych o klientach, lepsze dopasowanie oferty produktowej i usługowej, a w rezultacie wzrost sprzedaży i lojalności konsumentów – to tylko początek pozytywnego wpływu AI w MŚP.

Dzięki udoskonalonym narzędziom (takim jak PowerBI czy Tableau) MŚP uzyskują także dostęp do analiz rynkowych i wglądów na poziomie wielkich korporacji. Natomiast zaawansowane algorytmy AI dają możliwość przewidywania trendów konsumenckich i trafniejszego planowania strategii rozwoju firmy.

Przewaga konkurencyjna dzięki wsparciu AI wynika z zupełnie nowej skali i poziomu automatyzacji, analityki oraz optymalizacji procesów biznesowych. A także ze wzmacniania możliwości zatrudnianych w firmie specjalistów, którzy mogą wykonywać swoje zadania szybciej i dokładniej. Inwestycja w te obszary już dziś może zadecydować o przyszłym sukcesie nawet najmniejszych firm.

Autor ifirma.pl

Marta Matylda Kania

Założycielka Superpowered by AI. Opracowuje dla biznesu procesy tworzenia treści przez generatywną sztuczną inteligencję. Interesuje się przyszłością AI w biznesie, pisze zaawansowane prompty i prowadzi szkolenia z ChataGPT dla firm.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie