Blog ifirma.pl

ChatGPT use cases. 18 przykładów, jak usprawnić pracę firmy z ChatGPT

|
|
9 minut czytania
ChatGPT niedawno obchodził pierwsze urodziny. W ciągu jednego roku firmy znalazły niezliczone sposoby na usprawnienie codziennego funkcjonowania z wykorzystaniem chatbota od OpenAI.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Działy HR, marketingu, IT i inne odnalazły w ChatGPT nieocenione wsparcie, które przekłada się na lepszą efektywność pracy i innowacyjność w podejściu do codziennych zadań. W artykule przyglądamy się konkretnym przykładom wykorzystania ChatGPT, które mogą zainspirować do wprowadzenia podobnych rozwiązań w Twojej firmie.

ChatGPT cases w Human Resources

Chatboty AI takie jak ChatGPT mają szerokie zastosowanie w działach HR. Pozwalają one pracownikom HR uwolnić się od żmudnych, powtarzalnych zadań dotyczących rekrutacji czy przygotowywania materiałów szkoleniowych dla nowo zatrudnionych osób.

Pierwszym przykładem ChatGPT case w rekrutacji jest wstępna ocena CV kandydatów. Algorytm AI analizuje CV pod kątem zgodności z wymaganiami stanowiska, dzięki czemu dział HR może skupić się na dokładniejszym przyjrzeniu się dokumentom najlepszych kandydatów.

Aby w pełni skorzystać z tej możliwości, najlepiej będzie sięgnąć po ChatGPT Plus, który umożliwia załączanie plików. Można wtedy przedstawić ChatowiGPT:

 • wymagania dotyczące określonego stanowiska,
 • załączyć CV kandydatki/kandydata — oczywiście pozbawione danych osobowych i elementów pozwalających jednoznacznie zidentyfikować osobę, której dotyczy, oraz
 • określić format — na przykład podać dodatkowe kryteria oceny lub poprosić ChatGPT o podsumowanie profilu kandydata.

Trzeba przy tym uważać na zdanie ChataGPT. Nie można polegać w pełni na zdolnościach sztucznej inteligencji do oceny potencjału osoby, która aplikowała do naszej firmy. Warto więc potraktować ten krok jako wstępną selekcję, którą powinien jednak zweryfikować człowiek.

Kolejnym chatGPT case jest generowanie materiałów i programów szkoleniowych dla pracowników. Na podstawie informacji o strukturze firmy, stanowiskach i potrzebach rozwojowych sztuczna inteligencja może pomóc w stworzeniu spersonalizowanych ścieżek szkoleniowych, a nawet w ustaleniu priorytetów dla każdej z nich.

Chatbot może również pomóc generować spersonalizowane odpowiedzi na powtarzające się pytania pracowników, na przykład dotyczące:

 • benefitów,
 • urlopów czy
 • rozliczania delegacji.

Jeśli mamy przygotowany dokument zawierający wszystkie te informacje, można utworzyć wątek, w którym załączamy dokument, a następnie prosimy ChatGPT Plus o udzielanie odpowiedzi wyłącznie na podstawie dokumentu. Dzięki temu wystarczy dodawać kolejne zapytania w tym samym wątku, aby otrzymać odpowiedź gotową do przesłania pracownikowi.

Odciąża to dział HR od udzielania standardowych informacji. Jednak tutaj także trzeba być uważnym — ChatowiGPT zdarza się „kłamać”, jeśli nie posiada informacji koniecznych do udzielenia odpowiedzi na pytanie.

Kolejnym wartym uwagi ChatGPT case dla HR jest generowanie dokumentów na bazie opisów stanowisk. Chatbot może tworzyć w ten sposób na przykład karty stanowisk. Jest to szczególnie przydatne w dynamicznie zmieniających się organizacjach. Ułatwia zarówno rekrutację, jak i wewnętrzne procesy zarządzania zasobami ludzkimi.

Analizując opinie i feedback od pracowników, ChatGPT może dostarczać cenne wskazówki dla działu HR dotyczące obszarów wymagających poprawy lub zmian. To kolejny przykład, jak chatGPT może przyczyniać się do optymalizacji środowiska pracy, a także poprawy procesów i doświadczenia pracowników.

Dział ChatGPT Use Case Korzyści
Zasoby Ludzkie (HR) Rekrutacja poprzez wstępną ocenę CV Zwiększenie efektywności procesu rekrutacyjnego
Rozwój programów szkoleniowych i materiałów szkoleniowych Udoskonalenie procesu szkolenia pracowników
Automatyzacja odpowiedzi na często zadawane pytania przez pracowników Poprawa komunikacji wewnętrznej
Wsparcie w tworzeniu i aktualizacji opisów stanowisk pracy Zapewnienie aktualnych i precyzyjnych informacji o stanowiskach
Analiza feedbacku od pracowników Lepsze zrozumienie potrzeb i oczekiwań pracowników

Zastosowania ChatGPT w dziale IT

ChatGPT znajduje zastosowanie również w działach IT. Choć istnieją dedykowane narzędzia dla programistów, takie jak na przykład Github Copilot, również korzystanie z ChataGPT może przyspieszyć realizację wielu zadań technicznych.

Jednym z ChatGPT case w IT jest odpowiadanie na powtarzające się pytania techniczne. Pracownik działu IT nie musi samodzielnie formułować odpowiedzi, wystarczy, że stworzy wątek lub GPTs wyposażony w odpowiednią wiedzę. Dzięki nim chatbot pomoże udzielać szybkich i wyczerpujących informacji. Kolejnym krokiem ułatwiającym tego typu pracę jest integracja z bazą wiedzy i automatyzacja odpowiedzi, jednak wymaga to szerszego zaangażowania organizacji i opracowania odpowiednich rozwiązań.

Kolejnym przykładem jest wykorzystanie sztucznej inteligencji do generowania fragmentów kodu, a także debugowania na podstawie opisu danego problemu technicznego. Może to znacząco przyspieszyć pracę programistów.

Ponadto algorytm AI może bardzo przyspieszyć proces tworzenia dokumentacji technicznej, analizując kod i komentarze. Zwalnia to programistów z konieczności opisywania swojej pracy, lub organizację z konieczności zatrudniania dodatkowych specjalistów zajmujących się jej aktualizacją.

Jednym z ciekawych zastosowań ChatGPT jest także wykorzystanie go do poszukiwania luk w zabezpieczeniach naszego oprogramowania. Pomoże to zmniejszyć podatność na ataki hakerskie i złośliwe oprogramowanie, dzięki czemu administratorzy IT mogą lepiej przygotować się do ochrony przed cyberzagrożeniami.

Dodatkowo ChatGPT może pomóc w optymalizacji kodu, wskazując niedoskonałości i sposoby na poprawę wydajności tworzonych w firmie rozwiązań IT.

Dział ChatGPT Use Case Korzyści
Technologie Informacyjne Automatyzacja wsparcia technicznego i FAQ Zwiększenie szybkości i jakości wsparcia IT
Generowanie kodu i wsparcie w debugowaniu Przyspieszenie procesu rozwoju oprogramowania
Zarządzanie dokumentacją techniczną Zapewnienie aktualnych i spójnych informacji technicznych
Poszukiwanie luk w zabezpieczeniach Wzmocnienie bezpieczeństwa IT poprzez tworzenie lepszego oprogramowania
Optymalizacja kodu Poprawa efektywności rozwiązań IT

Korzystanie z ChataGPT w marketingu

Marketing to dziedzina, gdzie kreatywność łączy się z analizą danych. ChatGPT cases to zastosowania w marketingu, które mogą znacząco wpływać na efektywność kampanii i zrozumienie rynku.

Jednym z chatGPT case jest generowanie treści reklamowych. Warto tutaj zacząć od zebrania najbardziej charakterystycznych lub najbardziej udanych treści opublikowanych dotychczas przez firmę. Następnie pokazujemy je ChatowiGPT jako przykłady treści, jakich oczekujemy wraz z briefem takim, jaki przedstawilibyśmy autorowi takich treści. Dzięki temu algorytm przeanalizuje zdefiniowaną przez specjalistę grupę docelową i na tej podstawie stworzy skuteczne slogany, a nawet dłuższe teksty reklam utrzymane w tonie firmowej komunikacji.

Chatbot pozwoli też łatwiej wyciągać wnioski z trendów rynkowych czy opinii klientów. Wystarczy przygotować je w formie pliku możliwego do załączenia do ChatGPT Plus bądź wkleić w okno czatu. Precyzyjnie zadawane pytania dotyczące podsumowań, wniosków czy podpowiedzi dotyczących radzenia sobie z kryzysowymi sytuacjami pozwolą zoptymalizować działania i strategie marketingowe.

ChatGPT cases

Źródło: DALL·E 3, prompt: Marta M. Kania (https://www.linkedin.com/in/martamatyldakania/)

Używając ChatGPT lub narzędzi AI korzystających z modelu GPT, który znajdziemy „pod maską” najsłynniejszego chatbota, możemy znacząco przyspieszyć powstawanie maili do klientów, zarówno newsletterów, jak i targetowanych ofert dla klientów. Warto o tym pamiętać, ponieważ personalizacja jest wymieniana przez analityków McKinsey jako jeden z najwyraźniejszych trendów technologicznych na 2024 rok.

Twoja firma potrzebuje viralowych postów do mediów społecznościowych? To kolejny ChatGPT case. Może się okazać zadaniem nieco trudniejszym w realizacji, jednak gdy pokażemy ChatowiGPT dotychczasowe udane posty, podpowiemy, z jakich technik copywriterskich powinien skorzystać, rezultaty mogą być zaskakująco dobre oraz odpowiednio przyozdobione emotikonami, a nawet wyposażone w hasztagi.

Dział ChatGPT Use Case Korzyści
Marketing Generowanie treści marketingowych Poprawa jakości i kreatywności materiałów marketingowych
Analiza trendów rynkowych Lepsze zrozumienie rynku i potrzeb klientów
Personalizacja kampanii emailowych Zwiększenie skuteczności mailingu
Lepsze posty w mediach społecznościowych Wzmocnienie obecności marki w SoMe

Jak Badania i Rozwój (B+R) mogą skorzystać z pomocy chatbota AI?

W działach B+R główna ChatGPT case to pomoc w szybkiej analizie trendów i generowaniu nowych koncepcji. Dzięki temu można znacząco przyspieszyć:

 • opracowywanie nowych koncepcji — ChatGPT może przydać się do generowania nowych pomysłów i koncepcji na produkty oraz usprawnienia obecnie oferowanych rozwiązań. Jednak trzeba uważać z dzieleniem się z ChatemGPT wrażliwymi detalami dotyczącymi innowacji planowanych w firmie, ponieważ dane przekazywane w oknie czatu mogą być wykorzystywane do uczenia modelu, a przez to nie tylko mogą być odczytywane przez pracowników OpenAI, ale także mogą stać się częścią wiedzy kolejnych wersji ChataGPT,
 • usprawnienie aplikowania o fundusze — ChatGPT case obejmuje także analizę regulaminów konkursów, a nawet znaczne przyspieszenie tworzenia wniosków o dotacje. Jeśli tylko dostarczymy mu wymogi dotyczące formatu wniosku oraz szczegółowe notatki opisujące projekt, powinien stworzyć aplikację na naprawdę wysokim poziomie.

Korzystając z pomocy ChataGPT i innych narzędzi z dziedziny generatywnej AI trzeba zawsze pamiętać o sprawdzeniu danych zawartych w przygotowywanych przez nie materiałach. Szczególnie jeśli od nich ma zależeć przyznanie grantu na działalność rozwojową firmy.

ChatGPT cases

Źródło: Stable Diffusion, prompt: Marta M. Kania (https://www.linkedin.com/in/martamatyldakania/)

ChatGPT cases w zarządzaniu projektami

Zarządzanie projektem to obszar, w którym ChatGPT może okazać się niezwykle pomocny, szczególnie w kontekście:

 • usprawnienia komunikacji — odpowiadania na pytania dotyczące projektu, jego założeń, KPI, czy słabych stron,
 • organizacji zadań — na przykład podziału między członków zespołu wykonujących podobne zadania, oraz
 • analizy danych — zarówno historycznych, dotyczących działań zespołu, jak i zewnętrznych, dotyczących rynku czy opinii o produkcie.

Chatboty AI sprawdzają się jednak przede wszystkim jako wirtualni asystenci kierowników projektów, którzy usprawniają pisanie wiadomości, planowanie, a także dają możliwość omówienia problemu z bezstronnym obserwatorem — wszystko dzięki rozmowom głosowym dostępnych w aplikacji ChatGPT na urządzeniach mobilnych.

Jednym z chatGPT case jest automatyczne generowanie szczegółowych harmonogramów i raportów na potrzeby spotkań projektowych. Jeśli chcesz szybko stworzyć raport zawierający tylko wybrane dane lub sformatować go w inny sposób niż zwykle, poproś o to ChatGPT Plus załączając plik z danymi i po prostu opisując, jaki rezultat chcesz uzyskać.

ChatGPT może zostać poproszony o stworzenie i aktualizację harmonogramu projektowego. AI może przetwarzać informacje o terminach i zależnościach między różnymi zadaniami, pomagając w utrzymaniu projektu na właściwym kursie.

Aby wypróbować skuteczność tego ChatGPT case, możesz przetestować ten prompt:

„ChatGPT, na podstawie dostarczonego przez zespół projektowy zestawienia zadań, wraz z ich priorytetami i oszacowanym czasem wykonania, proszę o stworzenie wstępnego harmonogramu projektu w formie tabeli.”

ChatGPT może również pomóc managerom podczas prowadzenia burzy mózgów z zespołem. Chatbot AI może wcielić się w rolę eksperta, lub zaoferować nowy, krytyczny punkt widzenia, który pozwoli spojrzeć świeżym okiem na problemy rozwiązywane przez zespół.

Podsumowanie

Jak widać, zastosowań ChatGPT w biznesie jest naprawdę wiele. Warto zastanowić się, w którym obszarze naszej firmy chatbot mógłby przejąć powtarzalne zadania, generować przydatne analizy lub wspomagać podejmowanie decyzji. To obiecujący kierunek rozwoju sztucznej inteligencji, który już wkrótce może stać się standardem w wielu branżach.

Sprawdź porównanie ChatGPT vs Bard vs Bing

Zakres ChatGPT use cases zmienia się dynamicznie, ponieważ zmienia się samo narzędzie. Jeszcze nie dawno był to prosty chatbot tekstowy. Dziś można rozmawiać z nim głosowo. W wersji płatnej (ChatGPT Plus) można dodatkowo:

 • generować obrazy korzystając ze świetnego DALL·E 3,
 • korzystać z kamery urządzenia mobilnego do pokazywania ChatowiGPT zdjęć dokumentów czy otoczenia, w którym ma być wykonane zadanie, a także
 • tworzyć własnych asystentów „do zadań specjalnych”, czyli GPTs, które zapamiętują zestaw instrukcji, dzięki czemu jeszcze bardziej przyspieszają wykonywanie powtarzalnych zadań.

Wraz z postępem w dziedzinie sztucznej inteligencji chatboty będą coraz lepiej rozumieć polecenia, a także łączyć różne sposoby pozyskiwania informacji rozumiejąc tekst, dźwięk, obraz i ruch. Ich możliwości uczenia się już dziś przewyższają ludzkie. A uczyć się mogą na podstawie doświadczeń i analizy ogromnych zbiorów danych.

To wszystko sprawi, że chatboty takie jak ChatGPT będą coraz mocniej integrować się z codzienną pracą działów takich jak HR, marketing, sprzedaż czy IT. W efekcie możemy spodziewać się, że za kilka lat płynna współpraca człowieka i AI stanie się standardem w większości nowoczesnych organizacji. Kluczowa będzie jednak umiejętność dostosowania się do zmian oraz umiejętność sprostania wyzwaniom związanym z etyką i bezpieczeństwem tych technologii.

Autor ifirma.pl

Marta Matylda Kania

Założycielka Superpowered by AI. Opracowuje dla biznesu procesy tworzenia treści przez generatywną sztuczną inteligencję. Interesuje się przyszłością AI w biznesie, pisze zaawansowane prompty i prowadzi szkolenia z ChataGPT dla firm.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie