Działalność nierejestrowana a PIT – jak rozliczyć dochody w zeznaniu rocznym?

działalność nierejestrowana a PIT 2023

Uzyskałeś dochody z działalności nierejestrowanej? Sprawdź, jak je rozliczyć w zeznaniu rocznym.

Od 2018 roku część osób może bez zakładania działalności gospodarczej uzyskiwać przychody, które są zaliczane do działalności nierejestrowanej. Jednak po zakończonym roku podatkowym przychodzi czas na składanie zeznań rocznych a to oznacza, że również dochód uzyskany z takiej działalności należy wykazać na odpowiednim druku PIT. W dzisiejszej publikacji napiszemy jak rozliczyć dochody z działalności nierejestrowanej w zeznaniu rocznym.

Działalność nierejestrowana – najważniejsze informacje

Informacje na temat działalności nierejestrowanej zostały zawarte w ustawie prawo przedsiębiorców. Przed rozpoczęciem wykonywania czynności w ramach tej działalności osoby zainteresowane powinny zapoznać się z kilkoma ważnymi informacjami. Pozwoli to na uniknięcie ewentualnych nieprawidłowości, zachęcamy do przeczytania wymienionych poniżej publikacji na ten temat.

Działalność nierejestrowana – kilka ważnych informacji – link
Dokument sprzedaży wystawiany przez osobę prowadzącą działalność nierejestrowaną – link
Działalność nierejestrowana a składki ZUS – link
Działalność nierejestrowana a VAT – link
Działalność nierejestrowana a NIP na fakturze – link
Umowa zlecenie a prowadzenie działalności nierejetrowanej – link
Import usług a działalność nierejestrowana – link

Ustalanie przychodów z działalności nierejestrowanej

W trakcie roku podatkowego osoba, która zdecyduje się na prowadzenie działalności nierejestrowanej nie ma obowiązku zapłaty zaliczek. Przychody, które uzyskuje z tego tytułu są wpisywane do uproszczonej ewidencji. Pamiętajmy, że przychodem są kwoty należne choćby nie zostały otrzymane a to oznacza, że nie muszą być zapłacone. Jeśli otrzymane świadczenie miałoby formę nieodpłatną lub byłoby w naturze, to jest traktowane na równi z zapłatą i należy rozliczyć przychód z tego tytułu. Przychód jest pomniejszany o dokonane zwroty towarów i wartość udzielonych bonifikat i skont.

Ustalanie kosztów z działalności nierejestrowanej

Jeżeli w związku z prowadzoną działalnością nierejestrowaną dana osoba ponosi koszty, to powinna gromadzić wszystkie dokumenty potwierdzające poniesienie takiego kosztu. Najlepiej żeby to były faktury, rachunki, na których będą widniały podstawowe dane identyfikacyjne, takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania. Przy rozliczeniu zeznania rocznego należy pamiętać, że koszty rozpoznaje się kasowo, czyli w dacie zapłaty (poniesienia wydatku). Podatek dochodowy w zeznaniu rocznym jest liczony od kwoty dochodu, czyli są to przychody pomniejszone o koszty. Oznacza to, że w interesie osoby prowadzącej działalność nierejestrowaną leży, żeby zapłacić jak najmniejszy podatek i sumiennie gromadzić wszystkie dokumenty na podstawie, których dokonano rozliczenia rocznego.

Wyliczenie podatku

Podatek od działalności nierejestrowanej jest liczony według zasad ogólnych skala podatkowa. Pamiętamy, że na skali podatkowej mamy 2 progi podatkowe:

Podstawa obliczenia podatku
Stawka i wysokość podatku
Do 120.000 zł
12% – minus kwota zmniejszająca podatek 3.600 zł
Powyżej 120.000 zł
32% – 10.800 zł + 32% od nadwyżki ponad 120.000 zł

Jeżeli poza działalnością nierejestrowaną dana osoba uzyskiwała dochody z innych źródeł takich jak: umowa o pracę, umowy cywilnoprawne, renta, emerytura, to podatek będzie obliczany od sumy dochodów uzyskanych ze wszystkich źródeł.

Zeznanie roczne PIT z działalności nierejestrowanej

Dochody z działalności nierejestrowanej rozlicza się na druku PIT-36. W części E “Dochody/straty ze źródła przychodów” w poz. 9 mamy miejsce na wpisanie przychodów, kosztów uzyskania przychodu i zostanie wyliczony dochód/strata z tytułu prowadzonej działalności nierejestrowanej. Przy takiej formie rozliczenia nie płaci się zaliczek miesięcznych w trakcie roku, zapłata podatku następuje dopiero w rozliczeniu rocznym, dlatego też na zrzucie poniżej pole odnośnie należnej zaliczki w wierszu dla działalności nierejestrowanej jest wyszarzone:

 
 

Działalność nierejestrowana a ulgi i odliczenia w składanym zeznaniu rocznym

Prowadząc działalność nierejestrowaną nie ma żadnych ograniczeń co do stosowania ulg i odliczeń.

Uzyskiwanie przychodów z działalności nierejestrowanej nie pozbawia prawa do wspólnego rozliczenia z małżonkiem lub z dzieckiem
Podatnik nie jest pozbawiony prawa do skorzystania z przysługujących ulg podatkowych
W przypadku działalności nierejestrowanej jeżeli dana osoba uzyskuje dochody z innych źródeł, to będzie dla niej przygotowane zeznanie w usłudze Twój e-PIT, ale na formularzu PIT-37. Istnieje możliwość zmiany formularza na PIT-36, na którym powinny się znaleźć wszystkie dochody uzyskane w danym roku podatkowym
Termin na złożenie zeznania rocznego jest liczony od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku, w których uzyskane zostały dochody z działalności nierejestrowanej
Zeznanie można złożyć w formie papierowej i elektronicznej
Elektronicznie zeznanie można złożyć w usłudze Twój e-PIT lub przez e-Deklaracje

Podsumowanie

Po zakończonym roku podatkowym przychodzi czas rozliczeń. Każda osoba, jeżeli uzyskuje dochody z różnych źródeł powinna pamiętać o obowiązku wykazania wszystkich przychodów i kosztów za dany rok w składanym zeznaniu rocznym. Dotyczy to również dochodów uzyskiwanych z działalności nierejestrowanej, o czym napisaliśmy w dzisiejszej publikacji. Jeżeli dana osoba jest zatrudniona czy to na umowę o pracę, czy w jakiejś innej formie, to będzie dla niej przygotowane zeznanie PIT-37 w usłudze Twój e-PIT, jednak na tym druku nie można rozliczyć działalności nierejestrowanej. W takim przypadku należy zmienić formularz na PIT-36 i wpisać do niego swoje wszystkie dochody. Prowadzenie działalności nierejestrowanej nie pozbawia prawa do wspólnego rozliczenia z małżonkiem lub dzieckiem a także możliwości skorzystania z ulg m.in. z ulgi na dziecko. Termin na złożenie zeznania rocznego jest taki sam, jak dla pozostałych zeznań składanych przez osoby fizycznych i upływa 30 kwietnia. Termin na złożenie zeznań za 2022 rok przypada na 2 maja 2023 r. z uwagi, że 30 kwietnia przypada w niedzielę a 1 maja jest dniem ustawowo wolnym od pracy.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Księgowość Internetowa Księgowość Internetowa Księgowość Internetowa

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość