ePUAP – w czym przyda się przedsiębiorcy?

Ministerstwo Cyfryzacji wychodzi naprzeciw potrzebom firm, tworząc ePUAP – Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej, nazywaną także elektroniczną skrzynką podawczą.

Czym jest ePUAP?

Określenie elektronicznej skrzynki podawczej dobrze opisuje zasadę działania platformy – można dzięki niej składać online pisma i wnioski do urzędów poprzez:

 1. Wyszukanie sprawy i właściwego urzędu
 2. Wypełnienie i wysłanie wniosku
 3. Odebranie odpowiedzi od urzędu.

W większości przypadków niezbędne jest zarejestrowanie konta i uzyskanie profilu zaufanego, pozwalającegona podpisywanie dokumentów przez Internet.

Kontakt z urzędem dzięki platformie przestaje być ograniczony przez godziny otwarcia lub konieczność dojechania do placówki.

ePUAP dla przedsiębiorcy

W podstawowym podziale na kategorie przedsiębiorcę mogą zainteresować przede wszystkim:

 • Przedsiębiorczość
 • Podatki, opłaty i cła
 • Zabezpieczenia społeczne
 • Statystyka
 • Dofinansowanie z funduszy UE
 • Egzekucja.

Oprócz klasycznego podziału możemy posegregować sprawy alfabetycznie albo terytorialnie.

Uwaga!

Klasyfikacja terytorialna ma znaczenie przede wszystkim przy urzędach lokalnych–sprawy dostępne online są zależne od właściwego urzędu. Dlatego warto upewnić się, czy np. nasz urząd gminy umożliwia załatwienie danej sprawy przez ePUAP.

ePUAP – sprawy do załatwienia

Do najczęściej wybieranych przez przedsiębiorców spraw na ePUAP należą:

 • Zgłaszanie i zmiana działalności gospodarczej (zawieszenie, likwidacja) za pomocą druku CEIDG
 • Potwierdzenia wpisu do rejestru przedsiębiorców
 • Działalności specjalistyczne – wpisy i koncesje, np.:
 • Wpis do rejestru ochrony roślin, ośrodków szkolenia kierowców, doskonalenia techniki jazdy, producentów tablic rejestracyjnych
 • Licencje na przewóz drogowy towarów i pasażerów
 • Pozwolenia na prowadzenie aptek, gabinetów psychologicznych
 • Koncesje na sprzedaż alkoholu
 • Legalizacja taksometru

Podatki i zobowiązania publicznoprawne

Uwaga!

Warto pamiętać, że ePUAP nie służy generalnie do składania deklaracji podatkowych – w tym celu Ministerstwo Finansów udostępnia odrębny Portal Podatkowy z funkcją e-deklaracji.

Ubezpieczenia społeczne

 • Zaświadczenie o niezaleganiu w spłacie zobowiązań
 • Wnioski, zażalenia, skargi.

 

Uwaga!

Profil zaufany zakładany na ePUAP może wspomóc korzystanie z Platformy Usług Elektronicznych (PUE) prowadzonej przez ZUS.

Można również inaczej– wysyłaj deklaracje z serwisu ifirma.pl i uprość swoją księgowość!
 

Autor: Anna Kubalka – ifirma.pl

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI