Blog ifirma.pl

AI i co jeszcze? Trendy technologiczne dla biznesu w 2024

|
|
8 minut czytania
2023 w biznesie to rok sztucznej inteligencji, ChataGPT i technologii rozpoznawania mowy, które umożliwiają rozumienie kontekstu. A także systemów bezpieczeństwa wykorzystujących biometrię i blockchain, oraz coraz bardziej autonomicznych pojazdów i uczących się robotów.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

To żadne odkrycie: w nadchodzącym roku 2024 technologia znowu odegra kluczową rolę w kształtowaniu biznesu. Lecz o ile w dziedzinie AI postęp jest najbardziej dostrzegalny i wszechobecny, jest on tylko jednym z trendów technologicznych 2024, które będą miały wpływ na sposób funkcjonowania firm w 2024. Zastanówmy się zatem, jakie inne technologie zasługują na uwagę przedsiębiorców. Jakie trendy technologiczne 2024 mogą ukształtować najbliższą przyszłość biznesu?

Trendy technologiczne 2024: Zaawansowana automatyzacja i AI

Sztuczna inteligencja już teraz wspomaga biznes w wielu obszarach. Systemy oparte na uczeniu maszynowym potrafią prowadzić konwersacje z klientami, dokonywać trafnych rekomendacji w sklepach internetowych czy analizować dane i przewidywać przyszłe zdarzenia. Nowe rozwiązania, jak Midjourney czy DALL-E 3 potrafią też generować obrazy na podstawie opisów w języku naturalnym.

W 2024 AI stanie się jeszcze bardziej wyrafinowana. Według raportu “Technology Trends Outlook 2023” przygotowanym przez analityków z McKinsey, generatywna sztuczna inteligencja przyczyniła się już do wytworzenia 4,4 biliona dolarów wartości ekonomicznej. Wszystko to dzięki połączeniu widocznych i efektownych zastosowań z tymi bardziej niepozornymi, jak na przykład pomoc przy tworzeniu wersji roboczych wiadomości e-mail, które bardzo zwiększają produktywność w firmach. Już teraz 25% ankietowanych menedżerów przypisuje ponad 5% zysku operacyjnego swoich firm korzystaniu z AI. W 2024 te wskaźniki mają rosnąć.

trendy technologiczne 2024

Źródło: DALL·E 3, prompt: Marta M. Kania (https://www.linkedin.com/in/martamatyldakania/)

AI nie ogranicza się więc już do teorii; staje się realną siłą napędową biznesu. Według ankiety McKinsey Global Survey, adopcja AI globalnie gwałtownie rośnie, a 40% firm ma zamiar zwiększać nakłady na rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję ze względu na rozwój generatywnej sztucznej inteligencji. Korzystają z niej do automatyzacji różnorodnych zadań, od analizy danych klientów po zarządzanie łańcuchem dostaw. Świetnym przykładem biznesowego zastosowania AI jest Amazon, który wykorzystuje roboty w zarządzaniu magazynami. Maszyny inteligentnie sortują i przemieszczają towary w sposób zoptymalizowany przez algorytmy AI. Banki natomiast stosują sztuczną inteligencję do przewidywania trendów rynkowych.

Firmy, które chcą śledzić trendy technologiczne 2024 powinny identyfikować obszary, gdzie AI może przynieść konkretne korzyści biznesowe i opracować strategię jej wdrożenia. Jednocześnie muszą pamiętać o kwestiach etycznych i budowaniu zaufania do technologii. Tylko odpowiedzialne stosowanie AI przyniesie trwałe korzyści.

Analityka Big Data

Technologie analityki big data pozwalają firmom wydobywać wartościowe informacje z dużych zbiorów danych. Firmy wykorzystują je do podejmowania decyzji opartych na danych, identyfikowania trendów i tworzenia nowych produktów i usług. Zbierają one i przetwarzają dane pochodzące z:

 • Internetu Rzeczy (Internet of Things, IoT) – czyli urządzeń i pojazdów wyposażonych w najnowsze technologie, które same są jednym z ciekawszych trendów technologicznych 2024,
 • mediów społecznościowych – z których korzystamy na smartfonach, komputerach i urządzeniach typu smart, oraz
 • innych, rozproszonych źródeł danych, takich jak strony internetowe, aplikacje czy portale z opiniami.

Rosnąca dostępność danych da firmom w 2024 ogromne możliwości, ale też postawi nowe wyzwania w zakresie ich przetwarzania, interpretacji oraz ochrony. Innymi słowy, inwestycje w świadome wdrażanie data science będą kluczowe.

trendy technologiczne 2024

Źródło: DALL·E 3, prompt: Marta M. Kania (https://www.linkedin.com/in/martamatyldakania/)

Tak czy inaczej, rosnące możliwości przechowywania i przetwarzania ogromnych zbiorów danych otwierają nowe perspektywy analityczne. Big data w połączeniu ze sztuczną inteligencją pozwala generować trafne prognozy i rekomendacje dla biznesu. Natomiast wykorzystanie technologii chmurowych (cloud storage and computing) sprawia, że nawet mniejsze firmy są w stanie podążać za trendami technologicznymi 2024 i pozwolić sobie na skuteczne zbieranie i analizę danych klientów z różnych źródeł. Z pewnością w 2024 firmy będą musiały poszerzać swoje kompetencje w analizie danych, by skutecznie konkurować.

Rozwój cyberbezpieczeństwa

W erze cyfrowej firmy muszą chronić swoje dane i systemy przed coraz bardziej wyrafinowanymi cyberatakami. Dlatego w 2024 bezpieczeństwo IT będzie nadal priorytetowym trendem technologicznym. Chodzi nie tylko o oprogramowanie zabezpieczające, ale też wdrożenie przemyślanych procesów, szkolenia dla pracowników i zarządzanie ryzykiem.

Gartner w raporcie “Top Strategic Technology Trends 2024” prezentuje koncepcję Zarządzania Ciągłym Narażeniem na Zagrożenia (Continuous Thread Exposure Management, CTEM), w którym przeplata się diagonozowanie, wykrywanie i przewidywanie cybrezagrożeń, a także testy penetracyjne, podczas których testerzy bezpieczeństwa wcielają się w rolę atakujących i próbują przełamać zabezpieczenia. Umożliwia ono ciągłe doskonalenie zabezpieczeń dzięki ustaleniu priorytetów dla ochrony najważniejszych danych firmy oraz spojrzeniu na zabezpieczenia z punktu widzenia potencjalnego atakującego.

trendy technologiczne 2024

Źródło: Gartner (https://www.gartner.com/en/information-technology/insights/top-technology-trends)

Według badań McKinsey’s, tylko 10% firm posiada zaawansowane mechanizmy cyberbezpieczeństwa takie jak AI i uczenie maszynowe wykorzystywane do wykrywania i zapobiegania cyberzagrożeniom. Reszta ma duże braki do nadrobienia. Dla przedsiębiorstw kluczowe będzie zatem podejście zero-trust (Zero-trust architecture (ZTA)), czyli założenie, że bezpieczeństwo cyfrowe firmy jest z założenia zagrożone, wymaga więc podejmowania świadomych decyzji, komu i w jaki sposób udostępniane są zasoby cyfrowe firmy.

Wdrażanie Internetu Rzeczy (IoT)

Internet Rzeczy, czyli sieć podłączonych urządzeń komunikujących się bez udziału człowieka, znajduje coraz szersze zastosowanie w biznesie. Sensory i inteligentne maszyny pozwalają zbierać dane, automatyzować procesy i zwiększać wydajność. Firmy wdrażają je m.in. w

 • fabrykach,
 • magazynach,
 • rolnictwie i
 • transporcie.

Jednak, jak wskazuje raport McKinsey “Technology trends outlook 2023”, ten trend technologiczny 2024 wpisuje się w szerszy krajobraz rozwiązań z dziedziny zaawansowanej łączności (advanced connectivity). Oznacza to, że rozwój i wdrażanie Internetu Rzeczy w biznesie wiąże się ściśle z adopcją rozwiązań umożliwiającą szybką łączność. Ponieważ dla sprawnego działania IoT konieczne jest błyskawiczne przesyłanie dużych ilości danych, niezbędny jest rozwój:

 • 5G/6G dla połączeń komórkowych,
 • Wi-Fi 6 i 7, nazywane też przemysłowym Wi-Fi,
 • połączeń satelitarnych, oraz
 • połączeń światłowodowych.

Wzrost znaczenia obliczeń kwantowych:

W 2022 r. IBM zaprezentował komputer kwantowy Osprey z 433 kubitami – największą tego typu maszynę na świecie. Google natomiast zademonstrowało w 2023 nową technikę łączenia kubitów, która może znacząco zredukować błędy obliczeniowe. Technika ta wykorzystuje tzw. “układy optyczne na chipie”, które pozwalają łączyć kubity w sposób bardziej precyzyjny. Nowy komputer Google jest 241 milionów razy szybszy niż maszyna zaprezentowana w 2019 roku. Postępy te pokazują, że w 2024 droga do zastosowań komercyjnych komputerów kwantowych znacznie się skróci. Zaś obliczenia kwantowe stają się jednym z istotnych trendów technologicznych nadchodzącego roku.

Obliczenia kwantowe, choć nadal są w fazie rozwoju, obiecują przełom w rozwiązywaniu złożonych problemów. Oznacza to nie tylko możliwość tworzenia modeli pogodowych pozwalających odpowiadać na wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi, lecz także rozwiązywanie najbardziej skomplikowanych problemów biznesowych w branżach:

 • farmaceutycznej – na przykład opracowywanie nowych leków czy prowadzenie badań genetycznych,
 • chemicznej – tworzenie nowych materiałów o wymaganych właściwościach,
 • finansowej – związanych z ruchami światowych giełd, czy
 • motoryzacyjnej.

Na przykład, Quantum Computing Inc (QCi) sprostało złożonemu wyzwaniu projektowemu firmy motoryzacyjnej OEM w rekordowym czasie sześciu minut! Wyzwaniem tym była optymalizacja 3854 czujników pojazdu w taki sposób, aby wykrywały przeszkody w różnych scenariuszach jazdy przy minimalnym koszcie ich funkcjonowania.

trendy technologiczne 2024

Źródło: DALL·E 3, prompt: Marta M. Kania (https://www.linkedin.com/in/martamatyldakania/)

Komputery kwantowe mogą wykonywać niektóre obliczenia nawet miliony razy szybciej niż klasyczne komputery. Choć ich powszechne zastosowanie to wciąż odległa przyszłość, już teraz takie firmy jak Daimler testują możliwości symulowania zachowań skomplikowanych układów, na przykład do projektowania akumulatorów samochodowych Mercedesa, na prototypach komputerów kwantowych.

Zrównoważony rozwój i zielone technologie

Firmy coraz bardziej koncentrują się na zrównoważonym rozwoju, wykorzystując technologie, które pomagają w ograniczeniu emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Na przykład, Zipline, platforma logistyczna nowej generacji, zasilana przez flotę autonomicznych elektrycznych dronów, szacuje, że może realizować dostawy siedem razy szybciej niż tradycyjne pojazdy, emitując przy tym 97% mniej emisji.

trendy technologiczne 2024

Źródło: Zipline (www.flyzipline.com)

W obliczu zmian klimatu i rosnącej świadomości ekologicznej, firmy muszą stawiać na zrównoważony biznes i zielone technologie. Główne trendy technologiczne 2024 w tym obszarze na najbliższe lata to:

 • odnawialne źródła energii,
 • elektromobilność,
 • gospodarka obiegu zamkniętego.

Międzynarodowa Organizacja Pracy (International Labour Organization (ILO)) przewiduje, że “zielona transformacja” do 2030 może wygenerować 24 miliony nowych miejsc pracy. Wdrażanie rozwiązań ograniczających emisję CO2 będzie zatem nie tylko kwestią odpowiedzialności, ale i szansą biznesową.

Metaverse

Metaverse, czyli połączenie wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości z rzeczywistością fizyczną, otwiera nowe możliwości interakcji i współpracy online. Według McKinsey wartość rynku metaverse może sięgnąć nawet 5 bilionów dolarów w 2030 r. Coraz więcej firm testuje zastosowania metaverse szczególnie:

 • w szkoleniach – zarówno w nabywaniu kompetencji miękkich jak i na przykład obsługi maszyn w niebezpiecznym środowisku,
 • do prowadzenia zdalnych spotkań – również takich, które wymagają współpracy nad ulepszaniem produktu obecnego w formie cyfrowego bliźniaka (digital twin),
 • w marketingu – jako nowy, bardzo obiecujący kanał komunikacji z klientami i kontrahentami.
trendy technologiczne 2024

Źródło: Nike (www.nike.com)

Przykładowo, marka Nike stworzyła w metaverse świat Nikeland, gdzie można kupować wirtualne produkty. Inne firmy wykorzystują metaverse do symulowania procesów biznesowych lub produkcyjnych. W 2024 metaverse nabierze większej dojrzałości, a pierwsze projekty pilotażowe powinny przynieść wymierne rezultaty.

Trendy technologiczne 2024: podsumowanie

Rok 2024 będzie kolejnym krokiem w ewolucji technologicznych trendów, który wpłynie na różne sektory biznesu. Od AI po zrównoważony rozwój – te trendy technologiczne 2024 będą kształtować przyszłość i oferować nowe możliwości dla przedsiębiorców.

Sukces w 2024 roku nie będzie jednak zależał wyłącznie od posiadania najnowszych narzędzi technologicznych, lecz od umiejętności ich strategicznego wykorzystania. Firmy, które potrafią adaptować i integrować te innowacje w swoich modelach biznesowych, będą liderami w swoich branżach. Warto zwrócić uwagę na to, że poprzez wykorzystanie sztucznej inteligencji technologia nie jest już tylko narzędziem do osiągania celów biznesowych, ale staje się partnerem w ich tworzeniu.

Sprawdź również: Prompt engineering. Czym zajmuje się prompt engineer?

Autor ifirma.pl

Marta Matylda Kania

Założycielka Superpowered by AI. Opracowuje dla biznesu procesy tworzenia treści przez generatywną sztuczną inteligencję. Interesuje się przyszłością AI w biznesie, pisze zaawansowane prompty i prowadzi szkolenia z ChataGPT dla firm.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie