Biuro Rachunkowe

od 89 zł miesięcznie

 • Obsługa JPK – bez dopłat.
 • Pełna odpowiedzialność za dokumentację.
 • Wygodne dostarczanie dokumentów.

ZLEĆ SWOJĄ KSIĘGOWOŚĆ

Porównaj ceny

Numer NIP z prefiksem PL

Format numeru VAT UE

Numer NIP poprzedzony prefiksem PL, nazywany też numerem identyfikacji VAT UE to numer pod jakim  podatnik jest zarejestrowany  dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego. Numer identyfikacji VAT UE (VAT PL), którym podatnik posługuje się  w obrocie wewnątrzwspólnotowym składa się z  jego “krajowego”, dziesięciocyfrowego numeru identyfikacji podatkowej z dodatkiem kodu państwa „PL”.
Poprawny format numeru dla polskiego podatnika to kod państwa + NIP (bez przerw, myślników i kropek) czyli PL1234567890.
Numer identyfikacji VAT UE należy zamieszczać na fakturach, informacjach podsumowujących oraz innych dokumentach związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi oraz importem usług.

Obowiązek rejestracji – data złożenia zgłoszenia

Obowiązek rejestracji dotyczy zarówno podmiotów będących czynnymi podatnikami VAT jak podmiotów korzystających ze zwolnień przedmiotowych lub podmiotowych. Zgodnie z art. 97 ustawy o podatku od towarów i usług, zgłoszenia należy dokonać przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej zgłoszeniu.

Czynności objęte obowiązkiem rejestracji

1.Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)
WDT mogą dokonywać tylko czynni podatnicy VAT. Rejestracja jako podatnik VAT-UE upoważnia sprzedawcę do zastosowania stawki VAT 0% na sprzedaż towarów na rzecz podatnika VAT-UE z innego kraju Unii. Transakcja jest wykazywana na deklaracji VAT-UE
2.Wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów (WNT)
może być wykonywane zarówno przez czynnych podatników VAT jak i zwolnionych. Rejestracja jako podatnik VAT-UE na potrzeby WNT daje kupującemu prawo do otrzymania od sprzedawcy (podatnika VAT-UE) faktury ze stawką VAT 0% i nakłada na niego obowiązek rozliczenia podatku VAT wg stawek krajowych na fakturze wewnętrznej. Transakcja jest wykazywana na deklaracji VAT-UE.
Vatowiec ma obowiązek rejestracji przed pierwszą czynnością WNT.
Nie-vatowiec – u podatnika korzystającego ze zwolnienia, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów nie występuje w przypadku, gdy całkowita wartość towarów nabywanych na terenie Unii nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego kwoty 50 000zł. Tak więc rejestracji jako podatnik VAT UE będzie podlegał podmiot, który nie jest czynnym podatnikiem VAT (czyli podatnicy zwolnieni od podatku od towarów i usług), ale u którego wartość transakcji nabycia towarów na terytorium państw członkowskich przekroczy kwotę 50.000zł.
Podatnik, który nabywa towary z UE na łączną wartość mniejszą niż 50 000zł ma jednak prawo rozliczyć nabycia jako WNT. Zobowiązany jest wtedy zarejestrować się na cele tych transakcji, dokonując zgłoszenia naczelnikowi urzędu skarbowego przed dokonaniem nabycia, od którego będzie rozliczany podatek (w tym celu składa formularz VAT-R).
Do przekroczenia limitu występuje tutaj zatem pewna dowolność. W przypadku przekroczenia w skali roku granicznej kwoty podatnik będzie miał obowiązek rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
3.Import usług
Transakcja „importu usług” obligatoryjnie występuje zarówno u podatników czynnych jak i zwolnionych i rodzi u obu obowiązek podatkowy, czyli nakazuje wystawienie faktury wewnętrznej, na której następuje naliczenie podatku wg stawek krajowych.
Obowiązkowi rejestracji jako podatnicy VAT-UE podlegają podmioty, które nabywają usługi rozliczane w trybie art 28b, czyli takie, dla których podatnikiem zawsze jest nabywca. I nie ma tutaj znaczenia, czy sprzedawca pochodzi z terytorium Unii – obowiązek rejestracji zależy od charakteru usługi, a nie od miejsca siedziby usługodawcy.
Nie ma natomiast obowiązku rejestracji, gdy miejsce opodatkowania jest ustalane na podstawie innego przepisu niż art 28b (np. w przypadku usług związanych z nieruchomościami, wejścia na imprezy kulturalne lub sportowe, cateringu, najmu środków transportu).
Import usług nie jest wykazywany na deklaracji VAT-UE.
4.Świadczenie usług poza terytorium kraju
Wymaga rejestracji jako podatnik VAT-UE zarówno od podatnika czynnego jak i zwolnionego, gdy łącznie są spełnione warunki:
– usługi są świadczone na rzecz podmiotu zarejestrowanego jako podatnik w kraju unijnym
– są świadczone w trybie art. 28 b, czyli do zapłaty podatku VAT zawsze jest zobowiązany nabywca usługi
– usługa w kraju nabywcy nie jest zwolniona z podatku VAT i nie jest opodatkowana stawką VAT 0%.
Świadczenie usług spełniających powyższe warunki musi być wykazywane na deklaracji VAT-UE.

Sprawdzenie kontrahenta

Podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych (szczególnie WDT) powinni konieczne sprawdzić, czy kontrahent w dniu wystawienia faktury jest zarejestrowany jako podatnik VAT-UE w swoim kraju, ponieważ tylko wówczas mogą zastosować stawkę VAT 0%. Poprawność numeru można sprawdzić w bazie prowadzonej przez Komisję Europejską:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do

Wyrejestrowanie podatnika VAT-UE

W przypadku zaprzestania wykonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych podmiot zarejestrowany jako podatnik VAT UE zobowiązany jest zgłosić ten fakt naczelnikowi urzędu skarbowego poprzez zgłoszenie aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego (VAT-R) w terminie 15 dni od zaistnienia tej okoliczności.
W sytuacji kiedy podmiot zarejestrowany jako VAT UE nie złoży za sześć kolejnych miesięcy lub dwa kolejne kwartały deklaracji podatkowej VAT naczelnik urzędu skarbowego ma prawo z urzędu do wykreślenia podmiotu z rejestru podatników VAT. Wykreślenie podatnika z rejestru podatników VAT równoznaczne jest w wykreślenie go z rejestru VAT UE. O wykreśleniu z rejestru w obu przypadkach podatnik jest zawiadamiany przez naczelnika urzędu skarbowego.

Artykuły pokrewne:

Faktura wewnętrzna

Miejsce opodatkowania usług świadczonych poza terytorium Polski

W ifirma.pl
pełna obsługaJPK

Nowy rok, nowe obowiązki dla przedsiębiorców.

Poznaj zmiany podatkowe w 2018 r.:

Nie czekaj na ostatnią chwilę.

przeczytaj nasz poradnik


 • Rafal

  Witam
  Mam taki problem,
  Jestem na ryczałcie bez vat
  Kupuje towar w unii europejskiej, i firma wystawi mi faktury z 0% stawką vat chociaż nigdy nie podawałem jej Nip-u europejskiego bo takowego nie posiadam,
  Co mam zrobić w tym wypadku ?
  kto będzie musiał zapłacić podatek ?
  Pozdrawiam i proszę o pomoc
  Rafał

  • Joanna Zalewska

   Błąd popełnia sprzedawca stosując niewłaściwą stawkę VAT. Pan, jeżeli nie została przekroczona kwota limitu zakupów, ma prawo do korzystania z przysługującego zwolnienia i obowiązek podatkowy na Panu nie ciąży.

 • hrbj

  Swiadcze wylacznie uslugi elektroniczne dla podatnikow i konsumentow z ue oraz krajow trzecich, jestem zwolniony z vat, czy w tym przypadku musze posiadac nip ue?

 • Witam
  poniżej jest link do aplikacji, która pozwala na hurtową weryfikacje numerów VAT.
  Nie ma potrzeby sprawdzania numeru jeden po drugim, wystarczy wkleić listę z numerami do formularza a aplikacja zrobi resztę.
  http://zmianywpodatkach.info/vat-checker/index.php

 • Właśnie – co wtedy, kiedy jestem zwolniony z podatku VAT w Polsce, ale kontrahent za granicą wymaga mojego numeru VAT EU. Czy mam rozumieć, że podaję po prostu swój NIP oraz kod kraju i drugiej strony nie interesuje w rzeczywistości, co się dzieje po mojej stronie jeśli chodzi o VAT.

 • Anna Mieszawska

  W obrocie wewnątrz unijnym prawo do posługiwania się prefiksem „PL” mają tylko podatnicy zarejestrowani do transakcji unijnych czyli Ci podatnicy, którzy poprzez złożenie VAT-R w swoim urzędzie nabyli prawo posługiwania się prefiksem „PL”. Jeżeli nie zarejestrował się Pan do omawianych transakcji nie ma Pan prawa podać prefiksu „PL”. W przypadku, kiedy Pana kontrahent wystawi fakturę ze stawka 0% czyli uwzględni prefiks „PL” będzie on wezwany przez swój urząd skarbowy w celu opodatkowania sprzedaży, a co za tym idzie będzie on zmuszony do wystawienia dla Pana korekty faktury naliczając podatek VAT obowiązujący w kraju sprzedawcy. Czyli będzie Pan obowiązany dopłacić sprzedawcy kwotę VAT obowiązującą w kraju sprzedawcy.


Sprawdź ofertę,
którą mamy dla Ciebie

Biuro Rachunkowe

89zł/mc

ZAREJESTRUJ SIĘ