Blog ifirma.pl

Ulga na złe długi od stycznia 2013, na starych czy na nowych zasadach?

|
|
5 minut czytania
Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce wprowadziła zmiany w rozliczaniu tzw ulgi na złe długi. Najważniejsza zmiana dotyczy skrócenia terminu, w którym korekta podatku należnego może być dokonana z 180 na 150 dni.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl
Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce wprowadziła zmiany w rozliczaniu tzw. ulgi na złe długi. Najważniejsza zmiana dotyczy skrócenia terminu, w którym korekta podatku należnego może być dokonana z 180 na 150 dni. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku ubiegłym sprzedawca musiał spełnić wiele warunków, żeby móc skorygować podatek należny.

Nie wszystkie zasady nie uległy zmianie

Nadal muszą być spełnione niżej wymienione warunki:
 1. dostawa towaru lub świadczenie usług musi być dokonana na rzecz czynnego podatnika, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
 2. na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty: a) wierzyciel i dłużnik muszą być podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni, b) dłużnik nie może być w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
 3. od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie mogą upłynąć 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.
Na starych warunkach podatnik dodatkowo musiał zawiadomić dłużnika o zamiarze skorygowania podatku należnego. Dopiero po upływie 14 dni, od otrzymania zawiadomienia przez dłużnika i nie uregulowaniu przez niego należności (w jakiejkolwiek formie), wierzyciel nabywał prawo do wykazania ulgi w deklaracji. Oznacza to, iż po spełnieniu podanych warunków, podatnik dokonywał korekty w rozliczeniu za okres, kiedy minął 14 dzień od daty otrzymania zawiadomienia przez dłużnika. Wraz z deklaracją składane było pismo, w którym informowany był Urząd Skarbowy o składanej korekcie. Do 7 dni od dokonania korekty wierzyciel znów informował obowiązkowo podatnika, że korekta miała miejsce.

Co zmieniają nowe zapisy ustawy o VAT?

Przede wszystkim zniesiono obowiązkowe zawiadomienie dłużnika o tym, iż korekta będzie dokonywana. Rezygnacja z tego warunku sprawia, iż wierzyciel nie musi już być uzależniony od tego, czy otrzyma potwierdzenie odbioru przez dłużnika zawiadomienia. Wierzyciel nie musi również informować dłużnika, iż takiej korekty dokonał. Wprowadzono nowy załącznik do deklaracji VAT-7 i VAT-7K jakim jest VAT-ZD „Zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego”. Teraz przy składaniu korekty nie pisze się pisma do Naczelnika, a załącza się druk VAT-ZD. Co ważne, druk składany jest jedynie w przypadku, rozliczenia ulgi na złe długi według nowych zasad. Nowe regulacje wskazują, iż wierzyciel korzystający z ulgi koryguje podatek należny oraz podstawę opodatkowania. Zapis obowiązujący od 01.01.2013 r. zniósł wątpliwości interpretacyjne, dotyczące tego, czy w deklaracji wykazać tylko ujemny podatek należny, czy pokazać ujemną zarówno wartość netto jak i podatek.

Kiedy „nowe” a kiedy „stare” zasady?

Co do zasady oczywistym jest, iż wszystkie faktury wystawione po 01-01-2013 będą podlegały pod nowe zasady. Co jednak z fakturami z lat ubiegłych, które obejmuje dwuletni okres liczony od końca roku kiedy faktura została wystawiona? Graniczną datą staje się 04 sierpnia 2012 r. Wynika to z faktu, że 150. dzień od upływu tego terminu przypada 1 stycznia 2013 r., czyli w okresie wejścia w życie zmian.
Przykład 1
Podatnik sprzedał towar, którego termin płatności przypadał na 17 lipca 2012 r.  Do tej wierzytelności zastosowanie będą miały stare zasady, gdyż 150 dzień od terminu płatności przypada na miesiąc grudzień 2012. Bez znaczenia pozostaje tu fakt kiedy przypadał by 180 dzień od płatności. Jeżeli termin płatności z faktury przypada przed 04-08-2012 to korekta podatku należnego następuje w oparciu o zasady, które obowiązywały w roku 2012.
Przykład 2
Podatnik sprzedał towar, którego termin płatności przypadał na 17 sierpnia 2012 r., faktura nie została do bieżącego okresu opłacona. Podatnik koryguje podatek należny na nowych zasadach.

Uregulowanie należności przez dłużnika po skorzystaniu z ulgi

W wypadku kiedy:
 • wierzyciel skorzysta z praw do ulgi, a dłużnik jednak opłaci należność,
 • wierzyciel stwierdzi po rozliczeniu ulgi , iż chce daną wierzytelność zbyć,
należy zwiększyć podstawę opodatkowania oraz podatek należny w rozliczeniu za okres, w którym wierzytelność zostanie uregulowana, bądź zbyta.

Jak udowodnić, że na dzień złożenia ulgi dłużnik i wierzyciel są podatnikami czynnymi?

Sprawdzenie, czy wierzyciel jest podatnikiem czynnym, dokonywane jest poprzez wystąpienie do Urzędu Skarbowego dłużnika z zapytaniem, o to czy dłużnik jest czynnym podatnikiem VAT. Art. 96 ust 13 ustawy o VAT mówi o tym, iż: Na wniosek zainteresowanego naczelnik urzędu skarbowego jest obowiązany potwierdzić, czy podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony. Zainteresowanym może być zarówno sam podatnik, jak i osoba trzecia mająca interes prawny w złożeniu wniosku.” Z uwagi na to, iż zaświadczenie wydawane jest na dany dzień, warto wystąpić o nie dopiero w okresie kiedy składana będzie deklaracja z wykazaną ulgą. Daje to pewność wnioskującemu, iż w chwili skorzystania z ulgi status dłużnika nie uległ zmianie. W celu weryfikacji warunku dotyczącego niepozostawania dłużnika w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji można skorzystać z bazy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), które udostępniane są w Internecie.

Rozliczenie w deklaracji vatowskiej

Według starych zasad skorzystać można było z rozliczenia ulgi, po spełnieniu wymienionych już wcześniej warunków. Korektę VAT należnego, wykazywano w deklaracji za okres kiedy warunki zostały spełnione. Ustawa nie narzucała obowiązku rozliczenia w konkretnym okresie. Jeżeli podatnik dopełnił wszelkich formalności, to w momencie kiedy mijał 14 dzień od otrzymania zawiadomienia przez dłużnika, składał deklarację VAT-7/7K z wykazaną ulgą. Według nowych zasad, jeżeli 150 dzień od terminu płatności za fakturę przypada na marzec 2013, to z ulgi można skorzystać jedynie w podanym okresie. Składając deklarację VAT-7 rozliczamy ulgę w deklaracji za marzec 2013 r., składając VAT-7K w deklaracji za pierwszy kwartał 2013 r. Co w momencie kiedy przegapi się dany termin? W takim wypadku należy się cofnąć do właściwego okresu, by złożyć korektę deklaracji. Czy oznacza to, iż w momencie kiedy tylko zdecydujemy się na złożenie korekty deklaracji, możemy odzyskać VAT? Nie. Po pierwsze, nie zapominajmy o dwuletnim okresie liczonym od końca roku, w którym wystawiona została nieopłacona faktura. Jeżeli prawo do skorzystania z ulgi mieliśmy w styczniu 2013, to w styczniu 2015 korekta deklaracji za okres, na który przysługiwała ulga, nie będzie zasadna. Po drugie, zawsze należy sprawdzić, czy na dzień poprzedzający dzień złożenia korekty deklaracji, są spełnione ustawowe warunki do zastosowania ulgi. AUTOR: Joanna Łuksza

Autor ifirma.pl

Ifirma

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie