Jakie koszty obejmuje kilometrówka

Przedsiębiorca, wykorzystujący w działalności prywatny samochód osobowy, który nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych, jest zobowiązany do prowadzenia Ewidencji przebiegu pojazdu tzw. kilometrówki. Ewidencję przebiegu pojazdu należy prowadzić również w sytuacji, gdy wykorzystujemy prywatny pojazd pracownika.

Skutki późniejszego ujęcia składnika majątku w ewidencji środków trwałych

Podatnicy prowadzący ewidencje w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz rozliczający się zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne mają obowiązek prowadzenia ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Więcej informacji

Kontakt

Pon.-pt.: 9:00 - 20:00

Mail: bok@ifirma.pl

Telefon: 801 006 008

Telefon: 71 769 55 15

Profil FB: facebook

Profil G+: google+


Nie odnalazłaś/eś informacji?

Nasze certyfikaty

certyfikat GPW ifirma - partner NASK ifirma - partner GOOGLE