Odliczenie 50% VAT od ubezpieczenia samochodu osobowego

Prawo do odliczenia 50% VAT naliczonego od wszystkich zakupów związanych z eksploatacją samochodu osobowego mają przedsiębiorcy (czynni podatnicy VAT) wykorzystujący w działalności zarówno auto prywatne, jak i firmowe (w drugim wypadku, po spełnieniu określonych warunków, możliwe jest także odliczenie 100% podatku). By było to możliwe, podatnik musi posiadać właściwy dowód potwierdzający fakt poniesienia wydatku (np. fakturę). Czy polisa ubezpieczeniowa stanowi wystarczający dowód do odliczenia 50% VAT?

Polisa ubezpieczeniowa – czy odliczymy 50% VAT?

Wydatek, jakim jest ubezpieczenie samochodu osobowego (niezależnie od tego, czy jest to auto firmowe, czy prywatne) nie uprawnia do odliczenia 50% VAT, mimo że jest kosztem uzyskania przychodu. Dlaczego? Ponieważ stanowi zakup usługi pośrednictwa finansowego, która, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, podlega zwolnieniu z VAT. Właśnie dlatego na polisie nie znajdziemy informacji o naliczonym podatku.

Art. 43 ust. 1 ustawy o VAT:

Zwalnia się od podatku:
37) usługi ubezpieczeniowe, usługi reasekuracyjne i usługi pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, a także usługi świadczone przez ubezpieczającego w zakresie zawieranych przez niego umów ubezpieczenia na cudzy rachunek, z wyłączeniem zbywania praw nabytych w związku z wykonywaniem umów ubezpieczenia i umów reasekuracji
.

Polisa ubezpieczeniowa a rejestr VAT

W związku z powyższym przedsiębiorca nie ma obowiązku wykazywania nabytego ubezpieczenia samochodu osobowego ani w rejestrze zakupu VAT, ani w deklaracji VAT-7/VAT-7K. Może on jednak dobrowolnie ująć polisę w rejestrze zakupów zwolnionych z podatku.

Polisa ubezpieczeniowa – księgowanie

Zakup ubezpieczenia samochodu osobowego przedsiębiorca powinien zaksięgować w dacie wystawienia polisy:

  • w całości (lub rozbiciu na lata podatkowe, jeśli rozlicza koszty w KPiR zgodnie z metodą memoriałową) w kol. 13 podatkowej księgi przychodów i rozchodów – jeśli zakup dotyczy firmowego samochodu osobowego
  • do wysokości wynikającej z kilometrówki – jeśli wykorzystuje prywatny samochód do celów związanych z działalnością.

Podstawę ujęcia takiego kosztu w KPiR stanowi polisa ubezpieczeniowa.

Sprawdź, jak rozliczać wydatki związane z samochodem osobowym!
 

Autor: Ewa Kozak – ifirma.pl

 

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI