Wykup pojazdu po zakończeniu leasingu operacyjnego

Leasing operacyjny jest jedną z najczęściej wybieranych form przy nabyciu pojazdu w działalności gospodarczej. Charakteryzuje się tym, że po zakończeniu umowy przedsiębiorca może wykupić przedmiot z leasingu.

Naprawa powypadkowa samochodu firmowego – księgowanie w KPiR

Sposób rozliczenia powypadkowej naprawy samochodu firmowego jest uzależniony od tego, czy pojazd był objęty dobrowolnym ubezpieczeniem AC.

Samochód osobowy firmowy

Od 1 kwietnia 2014 zmieniona ustawa o podatku VAT zakłada, że samochód osobowy, szczególnie w firmie będącej jednoosobową działalnością gospodarczą, jest przez jej właściciela wykorzystywany zarówno do celów służbowych jak i prywatnych – po połowie.

Samochody – odliczenia VAT

W okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2012 roku zmianie uległy zasady odliczania podatku VAT przy nabyciu niektórych pojazdów samochodowych (w tym samochodów osobowych) oraz paliwa wykorzystywanego do ich napędu.

Firmowy samochód ciężarowy

Serwis ifirma.pl umożliwia księgowanie kosztów zakupu i eksploatacji samochodu ciężarowego. W porównaniu do samochodów osobowych, przepisy podatkowe nie ograniczają prawa do odliczenia podatku VAT z faktury zakupu i nie limitują kwoty odpisów amortyzacyjnych.

Samochód ciężarowy

Od 1 kwietnia 2014 r. prawo do odliczania podatku VAT zapłaconego przy zakupie samochodu i paliwa będą mieli właściciele pojazdów, które spełniają definicję samochodu ciężarowego, wynikającą z ustawy o podatku od towarów i usług.

Więcej informacji

Kontakt

Pon.-pt.: 9:00 - 20:00

mail: bok@ifirma.pl

telefon: 801 006 008

telefon: 71 769 55 15

Profil G+: Google+


Nie odnalazłaś/eś informacji?

Nasze certyfikaty

certyfikat GPW ifirma - partner NASK ifirma - partner GOOGLE