Grupy towarowo-usługowe (GTU) – nowe oznaczenia w JPK

grupy towarowo-usługowe i nowy JPK_VDEK

Jesteś czynnym podatnikiem VAT? Sprawdź jakie zmiany będą cię obowiązywały od 1 lipca 2020 r.

Z uwagi na czas pandemii termin wejścia w życie nowych przepisów dotyczących przesyłania JPK_VAT w nowej odsłonie został przesunięty dla dużych podmiotów z dnia 1 kwietnia 2020 r. na dzień 1 lipca 2020 roku. W tym terminie wszystkie przedsiębiorstwa: mikro, małe, średnie i duże będą zobligowane do przesyłania JPK_VAT po nowemu. Nowa struktura plików JPK będzie obejmowała część deklaracyjną i ewidencyjną. Nie będzie już możliwości składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K, które odejdą do historii.

Co będzie zawierał nowy JPK_VAT?

Co do zasady w nowej konfiguracji JPK_VAT będzie zawierał wszystkie informacje jakie były w dotychczasowych deklaracjach i jeszcze dodatkowe dane:

 • zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres rozliczeniowy,
 • pozycje z obecnej deklaracji VAT-7 (VAT-7K),
 • dodatkowe dane, które są potrzebne do analizy poprawności rozliczenia.

JPK_VAT będzie składany w 2 wariantach:

 1. JPK_V7M – dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie.
 2. JPK_V7K – dla podatników, którzy rozliczają się kwartalnie.
Więcej informacji na temat zmian w deklaracjach VAT i JPK_VAT można przeczytać tutaj.

Rozporządzenie w sprawie JPK_VDEK

W ślad za zmianami jakie zostały zapisane w ustawie o podatku od towarów i usług Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju wydał Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. 2019 poz. 1988), które zaczęło obowiązywać od 1 kwietnia 2020 r. W Rozporządzeniu określono szczegółowy zakres danych jakie powinny być zawarte w części deklaracyjnej i w części ewidencyjnej.

GTU w nowym JPK

Nowe oznaczenia GTU w JPK od października 2020
 

Zakres informacji w części ewidencyjnej

Część ewidencyjna jest odzwierciedleniem tych informacji, które zawarte są w ewidencjach VAT zakupu i sprzedaży. Na podstawie prawidłowo wprowadzonych dokumentów sprzedaży i zakupu będzie można właściwie rozliczyć podatek VAT należny i naliczony. Do tego niezbędne jest właściwe wprowadzenie stawek podatku VAT, podstawy opodatkowania przy WNT i WDT, imporcie towarów, procedurach szczególnych jak usługi turystyki czy dostawy towarów używanych, wydatków na zakup kas rejestrujących.

W ewidencjach muszą się znaleźć dokładne dane nabywcy i dostawcy, numer i data faktury, dokumentu celnego, data dokonania lub zakończenia dostawy jeżeli jest różna od daty wystawienia faktury. Poza danymi, które są wykazywane również obecnie będą obowiązywały dodatkowe oznaczenia niektórych towarów i usług. Wprowadzone grupowanie ma na celu wskazanie, które towary i usługi znajdują się w obszarze nieprawidłowości rozliczeń podatkowych. Jeżeli towary i usługi nie znajdują się w klasyfikacji GTU, pole w pliku JPK pozostanie puste.

Polecamy nasz materiał video:
Nowy JPK_VDEK w 2020. Co się zmieni?

Sytuacja związana z koronawirusem zmusiła rząd do przesunięcia terminu wprowadzenia nowego JPK. JPK_VDEK wejdzie w życie 1 października 2020 r. i przyniesie kilka zmian, m.in. w procedurze split payment. JPK_VDEK zastąpi dotychczasowe deklaracje VAT-7 i VAT-7K.

Grupy towarowo-usługowe (GTU)

Kody grup towarów i usług GTU służące oznaczeniom dokumentów w ewidencjach sprzedaży i zakupu zaprezentowano poniżej.

Oznaczenia dotyczące dostaw TOWARÓW:

Oznaczenie GTU
Opis
GTU 01 napoje alkoholowe – alkohol etylowy, piwa, wina, napoje fermentowane i wyroby pośrednie, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
GTU 02 towary, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy, m.in. benzyny silnikowe, lotnicze, gaz płynny, oleje napędowe, opałowe
GTU 03 olej opałowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz oleje smarowe, pozostałe oleje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smary plastyczne zaliczane do kodu CN 2710 19 99, oleje smarowe o kodzie CN 2710 20 90, preparaty smarowe objęte pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją
GTU 04 wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
GTU 05 odpady – wyłącznie określone w poz. 79–91 załącznika nr 15 do ustawy, m.in: odpady szklane, z papieru i tektury, odpady gumowe, z tworzyw sztucznych, surowce wtórne
GTU 06 urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich, wyłącznie określone w poz. 7–9, 59–63, 65, 66, 69 i 94–96 załącznika nr 15 do ustawy, m.in: dyski SSD, konsole do gier, aparaty fotograficzne, komputery, jednostki pamięci, telefony, części i akcesoria do fotokopiarek
GTU 07 pojazdy oraz części samochodowe o kodach wyłącznie CN 8701–8708 oraz CN 8708 10
GTU 08 metale szlachetne oraz nieszlachetne – wyłącznie określone w poz. 1–3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12–25, 33–40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy
GTU 09 leki oraz wyroby medyczne – produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, objęte obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy – Prawo farmaceutyczne
GTU 10 budynki, budowle i grunty

Oznaczenia dotyczące świadczenia USŁUG:

Oznaczenie GTU
Opis
GTU 11 w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
GTU 12 o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych
GTU 13 transportowych i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1
 

Więcej informacji na temat kodów GTU oraz ich pełną listę znajdziesz w naszym nowym e-booku:

Kody GTU JPK VAT

POBIERZ E-BOOK

 

Poza grupowaniem towarów i usług według kodów GTU w Rozporządzeniu wskazano jeszcze dodatkowe oznaczenia, jakie mają się znaleźć w ewidencji sprzedaży.

Pozostałe oznaczenia:

Oznaczenie
Opis
SW dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy
EE świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy
TP powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy
TT_WNT wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonanego przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy
TT_D dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy
MR_T świadczenie usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy
MR_UZ dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy
I_42 wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42
I_63 wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63
B_SPV transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowanego zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy
B_SPV_DOSTAWA dostawa towarów oraz świadczenia usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy
B_ MPV_PROWIZJA świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowanych zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy
MPP transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności

Ewidencja sprzedaży będzie zawierała następujące dodatkowe oznaczenia dowodów:

 1. RO – dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących.
 2. WEW – dokument wewnętrzny
 3. FP – faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy – faktura do paragonu.

Ewidencja zakupów będzie zawierała następujące dodatkowe oznaczenia dowodów:

 1. VAT_RR – faktury VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy.
 2. WEW – dokumentu wewnętrznego.
 3. MK – faktury wystawionej przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy.
 4. IMP – podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy.

Zmiany jak widać są obszerne a pomyłki mogą przedsiębiorcę dużo kosztować. Za każdy błąd będą nakładane kary pieniężne w wysokości 500 zł.

Najważniejsze pytania

 1. 🔸Kiedy zmiany wejdą w życie?

  Zmiany dotyczące plików JPK_V7M i JPK_V7K wejdą życie od 1 października 2020 roku.

 2. 🔸Jaki jest cel wprowadzanych zmian?

  Zmiany i wprowadzenie nowych struktur JPK mają na celu uproszczenie rozliczeń podatku VAT.

 3. 🔸Czy coś zmieni się również w ewidencjach VAT?

  Tak – poza dotychczasowymi informacjami pojawią się nowe oznaczenia GTU.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Jeden komentarz

 1. Kuba

  Czy smartwach podlega pod GTU 06 ? Nie ma go wymienionego w spisie, ale to elektronika. Proszę o info.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość