Biuro Rachunkowe

od 89 zł miesięcznie

  • Obsługa JPK – bez dopłat.
  • Pełna odpowiedzialność za dokumentację.
  • Wygodne dostarczanie dokumentów.

ZLEĆ SWOJĄ KSIĘGOWOŚĆ

Porównaj ceny

Przeliczanie waluty według kursu Europejskiego Banku Centralnego

 

Od 1 stycznia 2013 roku zmieniły się zasady przeliczania transakcji prowadzonych w walutach obcych dla celów podatku VAT. Zmianie uległ art. 31a ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym w przypadku, gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Po zmianach podatnik może wybrać sposób przeliczenia tych kwot na złote, według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego, w takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro.

Do tej pory w przypadku, gdy podatnik wystawiał fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego, a kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania były określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonywano według kursu średniego danej waluty obcej, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury. Obecnie można wybrać inny sposób przeliczenia tych kwot na złote, mianowicie według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny.

Podatnik sam decyduje o sposobie przeliczenia transakcji. Oznacza to, że może prowadzić te przeliczenia zamiennie, według własnego uznania, nie dokonując w tym zakresie żadnych zgłoszeń.

Przeliczenia z innej waluty dokonujemy w następujący sposób:

  • kwoty wykazane na fakturze przeliczamy z waluty obcej na euro,

  • następnie dokonujemy przeliczenia z euro na złote.

Kursy opublikowane są na stronie internetowej Europejskiego Banku Centralnego.

Z uwagi na brak przepisów przejściowych w zakresie nowych zasad przeliczeń transakcji walutowych, regulacje te stosujemy od 1 stycznia 2013 roku do wszystkich transakcji, dla których obowiązek podatkowy powstał po 31grudnia 2012 roku.

W ifirma.pl
pełna obsługaJPK

Nowy rok, nowe obowiązki dla przedsiębiorców.

Poznaj zmiany podatkowe w 2018 r.:

Nie czekaj na ostatnią chwilę.

przeczytaj nasz poradnikSprawdź ofertę,
którą mamy dla Ciebie

Biuro Rachunkowe

89zł/mc

ZAREJESTRUJ SIĘ