Usługi transportowe – miejsce opodatkowania, stawka VAT

Podatnicy, którzy nabywają lub świadczą usługi transportowe, w tym w szczególności o zasięgu międzynarodowym, mogą napotkać kilka trudności przy właściwym rozliczeniu podatku od towarów i usług. Po pierwsze, wątpliwości może rodzić ustalenie miejsca opodatkowania usług transportowych oraz po drugie – stawka VAT, jaką należy zastosować w ich przypadku.

 

Usługi transportowe na terenie UE

W przypadku usług transportowych świadczonych na terenie krajów Unii Europejskiej, sposób rozliczenia VAT zależy przede wszystkim od tego, czy nabywca jest podatnikiem (przedsiębiorcą), czy nie. Co do zasady, dla usług świadczonych dla podatników, miejsce opodatkowania określa się zgodnie z zasadą ogólną (w kraju, gdzie nabywca ma siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności). Jeżeli odbiorcą jest natomiast osoba prywatna, wówczas miejscem opodatkowania jest kraj, w którym transport faktycznie się rozpoczyna (więcej szczegółów – patrz tabela z podsumowaniem).

 

Transport międzynarodowy

Przez transport międzynarodowy rozumie się przewóz towarów następujący pomiędzy jednym z krajów UE a krajem trzecim, przy czym na pewnym odcinku trasa przebiega przez terytorium Polski. Tu również znaczenie ma typ nabywcy.

Transport wykonany na rzecz podatnika rozlicza się zgodnie ze wspomnianą wyżej zasadą ogólną (określoną w art. 28b ustawy o VAT). Jeżeli nabywcą jest osoba prywatna, wówczas osobno rozlicza się część przebiegającą przez terytorium Polski (stawka 0%), a inaczej pozostałą część usługi (która nie podlega opodatkowaniu w Polsce). Więcej szczegółów – patrz tabela z podsumowaniem.

STRONY TRANSPORTU
MIEJSCE OPODATKOWANIA
STAWKA VAT
PRZYKŁAD
podatnik z Polski i podatnik (przedsiębiorca) z UE kraj siedziby/stałego prowadzenia działalności nabywcy (art. 28b – zasada ogólna) nie podlega VAT transport wyjeżdża z Wrocławia do Budapesztu
podatnik z Polski i osoba prywatna z UE miejsce, gdzie transport się rozpoczyna (art. 28f ust. 3) 23% transport rozpoczął w Warszawie, a zakończył w Berlinie
nie podlega VAT transport rozpoczął się w Pradze, a zakończył w Berlinie
podatnik z Polski i podatnik spoza UE kraj siedziby/stałego prowadzenia działalności nabywcy (art. 28b – zasada ogólna) nie podlega VAT transport rozpoczyna się w Berlinie i jedzie przez Polskę na Ukrainę
podatnik z Polski i osoba prywatna spoza UE kraj, w którym transport się rozpoczyna, z uwzględnieniem pokonanych odległości (art. 28f ust. 2) część usługi wykonana na terenie Polski – 0% pozostała część usługi – nie podlega VAT transport rozpoczął się w Krakowie, a zakończył w Belgradzie

 

Dowiedz się więcej na temat świadczenia usług dla podatników VAT-UE w trybie art. 28b ustawy o VAT!
 

Autor: Ewa Kozak – ifirma.pl

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

Darmowy e-book z poradami księgowymi