Wykreślenie z VAT w związku z zawieszeniem działalności

Przedsiębiorcy, którzy w swojej firmie nie zatrudniają pracowników, w dowolnym momencie mogą zawiesić działalność gospodarczą na okres od 30 dni do 24 miesięcy. W większości przypadków podjęcie takiej decyzji idzie w parze z zaprzestaniem wykonywania czynności opodatkowanych VAT oraz brakiem konieczności rozliczania tego podatku w US. Czy taka sytuacja powoduje, że podatnik zostaje automatycznie wykreślony z VAT?

Zawieszenie działalności a VAT

Podatnik, który zawiesza działalność nie musi o tym fakcie informować naczelnika US właściwego dla rozliczeń z tytułu VAT (informacja taka zostanie automatycznie przekazana przez urząd miasta na druku CEIDG). Nie musi on także składać deklaracji VAT za okres, gdy działalność była zawieszona (od tej zasady istnieją jednak wyjątki – np. WNT, import usług, zbycie środka trwałego, otrzymanie faktury korygującej powodującej konieczność złożenia korekty VAT naliczonego).

Zawieszenie działalności = wykreślenie z VAT?

Przedsiębiorca, który zawiesi działalność na okres co najmniej 6 miesięcy, może zostać wykreślony z rejestru podatników VAT.

Art. 96 ust. 9a

Wykreśleniu z urzędu z rejestru jako podatnik VAT podlega także podatnik, który:

  • zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy (…).

Jednocześnie ustawa o VAT określa sytuacje, w których nawet w trakcie zawieszenia działalności, przedsiębiorca może pozostać podatnikiem VAT. Warunkiem jest wykonywanie czynności wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT (patrz ramka poniżej) oraz wcześniejsze zawiadomienie naczelnika US wskazujące okres, w którym będą one wykonywane. Należy przy tym podkreślić, iż w trakcie zawieszenia przedsiębiorca nie może prowadzić działalności i osiągać bieżących przychodów.

Art. 5 ust. 1 ustawy o VAT

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają:

  1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
  2. eksport towarów;
  3. import towarów na terytorium kraju;
  4. WNT za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
  5. WDT.

Odwieszenie działalności a rejestracja do VAT

Co ważne, w momencie odwieszenia działalności, przedsiębiorca – bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego – zostaje automatycznie zarejestrowany jako podatnik VAT o statusie takim, jaki miał w momencie zawieszenia.

RADA:

Status podatnika VAT w szybki sposób można sprawdzić na Portalu Podatkowym, klikając na opcję: „Sprawdź podmiot w VAT”.

Zawieszenie działalności a amortyzacja środków trwałych – zobacz, jak radzi sobie z tym ifirma.pl!
 

Autor: Ewa Kozak – ifirma.pl

 

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI