Zapłata na rachunek spoza białej listy – wyksięgowanie w PKPiR

zapłata na rachunek spoza białej listy podatników VAT

Rozliczasz podatek na zasadach ogólny i uwzględniasz koszty faktycznie poniesione? Sprawdź o czym musisz pamiętać w 2020 roku.

Prowadzenie w postaci elektronicznej wykazu podmiotów podatku VAT zwanego białą listą przysporzyło przedsiębiorcom dodatkowych obowiązków. Oczywiście sprawdzanie rachunków bankowych, na które dokonywane są płatności za faktury kosztowe nie jest obowiązkowe. Ale zapłata na rachunek spoza białej listy niesie określone konsekwencje finansowe. Sprawdźmy jakie.

Zapłata na rachunek spoza białej listy

Jeżeli po 1 stycznia 2020 roku dokonamy zapłaty powyżej 15.000 zł na rzecz naszego kontrahenta na rachunek bankowy spoza białej listy nie ujmiemy w kosztach uzyskania przychodu kwoty z faktury kosztowej.

jak działa biała lista VAT?

Biała lista podatników VAT – najważniejsze informacje
 

Od 2020 roku zmieniły się przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 22p ust. 1 ustawy o PIT). Zapis w ust. 1 pkt 1 obowiązywał już od 2017 roku, a mianowicie w transakcjach handlowych pomiędzy przedsiębiorcami nie można dokonywać płatności powyżej 15.000 zł w formie gotówkowej. Nowy zapis w ust. 1 pkt 2 ma związek ze zmianą przepisów w podatku VAT od 1 września 2019 roku – wprowadzenie elektronicznego wykazu podatników.

Przy płatnościach powyżej 15.000 zł na faktury wystawione przez podatnika VAT zarejestrowanego na potrzeby tego podatku należy wykonać przelew na rachunek bankowy znajdujący się na białej liście. W przeciwnym razie nastąpi wyłączenie płatności z kosztów uzyskania w PIT.

W jaki sposób dokumentować zmniejszenie kosztów?

Zgodnie z art. 22p ust. 2 ustawy o PIT jeżeli płatność zostanie dokonana na rachunek spoza białej listy przedsiębiorca w tej części jest zobowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów lub w przypadku braku takiej możliwości zwiększenia przychodów w miesiącu, w którym dokonano takiej płatności.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem w sprawie prowadzenia PKPiR należy tego dokonać na podstawie następujących dokumentów § 11 ust. 3 pkt 2 i 3:

“2) dokumenty określające zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenie przychodów na podstawie art. 22p ustawy o podatku dochodowym, zawierające co najmniej:
a) datę wystawienia dokumentu oraz miesiąc, w którym dokonuje się zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenia przychodów,
b) wskazanie faktury, a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury, wskazanie umowy albo innego dokumentu, stanowiących podstawę do zaliczenia kosztu do kosztów uzyskania przychodów,
c) wskazanie kwoty, o którą podatnik zmniejsza koszty uzyskania przychodów lub zwiększa przychody,
d) podpis osoby sporządzającej dokument,

lub

3) inne dowody, wymienione w § 12 i § 13, stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierające co najmniej:
a) wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowód dotyczy,
b) datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, której dowód dotyczy, z tym że jeżeli data dokonania operacji gospodarczej odpowiada dacie wystawienia dowodu, wystarcza podanie jednej daty,
c) przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych,
d) podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych – oznaczone numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie.”

▲ wróć na początek

Jak dokonać wyksięgowania w PKPiR?

Jeżeli płatności za fakturę kosztową przedsiębiorca dokona z pominięciem obowiązujących przepisów wówczas musi dokonać wyksięgowania w PKPiR. Jeżeli w miesiącu, w którym będzie miał obowiązek zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów kwota kosztów tego miesiąca będzie wyższa od kwoty zmniejszenia wówczas dokonuje księgowania ze znakiem minus w odpowiedniej kolumnie PKPiR (kol. 10 lub 11 lub 13).

Przykład 1

Pan Jan w miesiącu styczniu 2020 roku otrzymał fakturę za zakupiony towar handlowy na kwotę 24.600,00 zł brutto. Płatności za fakturę dokonał w lutym 2020 roku. Nie sprawdził jednak, że rachunek bankowy jaki został zamieszczony na fakturze nie widnieje w wykazie rachunków na białej liście. W miesiącu lutym Pan Jan poniósł koszty w wysokości 35.000 zł. Kwota kosztów miesiąca lutego pozwala na wyksięgowanie z kosztów uzyskania przychodów kwoty netto 20.000 zł z kol. 10 PKPiR.

Jeżeli kwota kosztów w miesiącu wyksięgowania będzie niższa od kwoty korekty kosztu wówczas zgodnie z przepisami należy zwiększyć kwotę przychodu.

Przykład 2

Pani Ania w miesiącu styczniu 2020 roku zakupiła usługę reklamową na kwotę 19.680,00 zł brutto. Płatności dokonała w miesiącu lutym, ale jak się jednak później okazało był to rachunek bankowy spoza białej listy. W miesiącu lutym Pani Ania poniosła koszty w wysokości 10.000,00 zł. W związku z powyższym w miesiącu lutym Pani Ania dokona zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów (16.000,00 zł netto) ze znakiem minus w kwocie 10.000,00 zł (kol. 13) i zwiększenia kwoty przychodów w kwocie 6.000,00 zł (kol. 8 – Pozostałe przychody).

Rozliczanie kosztów przy transakcjach powyżej 15.000 zł po 1 stycznia 2020 roku – przeczytaj.
▲ wróć na początek
UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disqus. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disqus zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disqus. O szczegółach przetwarzania danych przez Disqus dowiesz się ze strony.
Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość