IFIRMA SA: Raporty bieżące ESPI

Raport bieżący nr 12/2023 z 13.11.2023

Godzina publikacji: 17:02

Raport bieżący nr 11/2023 z 08.11.2023

Godzina publikacji: 17:23

Raport bieżący nr 10/2023 z 16.08.2023

Godzina publikacji: 17:03

Raport bieżący nr 9/2023 z 10.08.2023

Godzina publikacji: 17:05

Raport bieżący nr 8/2023 z 28.06.2023

Godzina publikacji: 17:02

Raport bieżący nr 7/2023 z 15.05.2023

Godzina publikacji: 15:04

Raport bieżący nr 6/2023 z 10.05.2023

Raport bieżący nr 5/2023 z 10.05.2023

Raport bieżący nr 4/2023/K z 14.04.2023

Raport bieżący nr 4/2023 z 14.04.2023

Raport bieżący nr 3/2023 z 20.02.2023

Godzina publikacji: 17:26

Raport bieżący nr 2/2023 z 17.02.2023

Godzina publikacji: 17:06

Raport bieżący nr 1/2023 z 3.01.2023

Raport bieżący NR 20/2022 z dnia 24.11.2022

Raport bieżący NR 19/2022 z dnia 24.11.2022

Raport bieżący NR 18/2022 z dnia 14.11.2022

Godzina publikacji: 16:34

Raport bieżący nr 17/2022 z 28.10.2022

Raport bieżący nr 16/2022 z 22.09.2022

Godzina publikacji: 15:12

Raport bieżący nr 15/2022 z 01.08.2022

Godzina publikacji: 12:58

Raport bieżący nr 14/2022 z 29.07.2022

Godzina publikacji: 19:04

Raport bieżący nr 13/2022 z 30.06.2022

Godzina publikacji: 9:28

Raport bieżący nr 12/2022 z 29.06.2022

Godzina publikacji: 22:26

Raport bieżący nr 11/2022 z 27.06.2022

Godzina publikacji: 15:11

Raport bieżący nr 10/2022 z 16.05.2022

Godzina publikacji: 19:17

Raport bieżący nr 9/2022 z 10.05.2022

Raport bieżący nr 8/2022 z 10.05.2022

Raport bieżący nr 7/2022 z 11.04.2022

Raport bieżący nr 6/2022 z 11.02.2022

Godzina publikacji: 21:32

Raport bieżący nr 5/2022 z 10.02.2022

Godzina publikacji: 17:59

Raport bieżący nr 4/2022 z 27.01.2022

Raport bieżący nr 3/2022 z 26.01.2022

Raport bieżący nr 2/2022 z 26.01.2022

Raport bieżący nr 1/2022 z 03.01.2022

Raport bieżący nr 20/2021 z 29.12.2021

Raport bieżący nr 19/2021 z 23.12.2021

Raport bieżący nr 18/2021 z 16.11.2021

Raport bieżący nr 17/2021 z 28.10.2021

Godzina publikacji: 15:26

Raport bieżący nr 16/2021 z 28.10.2021

Godzina publikacji: 14:02

Raport bieżący nr 15/2021 z 27.10.2021

Godzina publikacji: 17:34

Raport bieżący nr 14/2021 z 16.09.2021

Raport bieżący nr 13/2021/K z 05.08.2021

Raport bieżący nr 13/2021 z 04.08.2021

Godzina publikacji: 16:44

Raport bieżący nr 12/2021 z 02.08.2021

Godzina publikacji: 17:30

Raport bieżący nr 11/2021 z 16.06.2021

Raport bieżący nr 10/2021 z 16.06.2021

Raport bieżący nr 9/2021 z 21.05.2021

Raport bieżący nr 8/2021 z 28.04.2021

Godzina publikacji: 17:46

Raport bieżący nr 7/2021 z 27.04.2021

Godzina publikacji: 17:43

Raport bieżący nr 6/2021 z 29.03.2021

Godzina publikacji: 21:16

Raport bieżący nr 5/2021 z 10.02.2021

Godzina publikacji: 16:44

Raport bieżący nr 4/2021 z 10.02.2021

Raport bieżący nr 3/2021 z 10.02.2021

Raport bieżący nr 2/2021 z 09.02.2021

Godzina publikacji: 16:26

Raport bieżący nr 1/2021 z 19.01.2021

 

Raport bieżący nr 25/2020 z 18.12.2020

Raport bieżący 24/2020 – 18.11.2020

Raport bieżący 23/2020 – 16.11.2020

Godzina publikacji: 20:48

Raport bieżący 22/2020 – 04.11.2020

Raport bieżący 21/2020 – 21.10.2020

Raport bieżący 20/2020 – 07.10.2020

Raport bieżący 19/2020 – 06.10.2020

Raport bieżący 18/2020 – 06.10.2020

Raport bieżący 17/2020 – 22.09.2020

Raport bieżący 16/2020 – 10.09.2020

Raport bieżący 15/2020 – 14.08.2020

Raport bieżący 14/2020 – 13.08.2020

Godzina publikacji: 13:46

Raport bieżący nr 13/2020 – 11.08.2020

Godzina publikacji: 12:18

Raport bieżący nr 12/2020 – 24.07.2020

Godzina publikacji: 15:25

Raport bieżący nr 11/2020 – 01.07.2020

Raport bieżący nr 10/2020 – 30.06.2020

Raport bieżący nr 9/2020 – 30.06.2020

Raport bieżący nr 8/2020 – 04.06.2020 r.

Raport bieżący nr 7/2020 – 04.05.2020 r.

Godzina publikacji: 20:30

Raport bieżący nr 6/2020 – 04.05.2020 r.

Godzina publikacji: 12:35

Raport bieżący nr 5/2020 – 30.04.2020 r.

Godzina publikacji: 12:14

Raport bieżący nr 4/2020 – 06.03.2020 r.

Godzina publikacji: 12:43

Raport bieżący nr 3/2020 – 21.02.2020 r.

Godzina publikacji: 15:10

Raport bieżący nr 2/2020 – 20.02.2020 r.

Godzina publikacji: 17:14

Raport bieżący nr 1/2020 – 08.01.2020 r.

 

Raport bieżący nr 8/2019 – 18.11.2019

Godzina publikacji: 13:44

Raport bieżący nr 7/2019 – 30.08.2019 r.

Godzina publikacji: 13:08

Raport bieżący nr 6/2019 – 24.05.2019 r.

Godzina publikacji: 14:52

Raport bieżący nr 5/2019 – 25.04.2019 r.

Raport bieżący nr 4/2019 – 25.04.2019 r.

Raport bieżący nr 3/2019 – 29.03.2019 r.

Raport bieżący nr 2/2019 – 13.02.2019 r.

Godzina publikacji: 13:18

Raport bieżący nr 1/2019 – 02.01.2019 r.

 

Raport bieżący 50/2018 – 13.12.2018 r.

Raport bieżący 49/2018 – 28.11.2018 r.

Raport bieżący 48/2018 – 22.11.2018 r.

Raport bieżący 47/2018 – 16.11.2018 r.

Raport bieżący 46/2018 – 15.11.2018 r.

Raport bieżący 45/2018 – 12.11.2018 r.

Godzina publikacji: 15:28

Raport bieżący 44/2018 – 10.10.2018 r.

Raport bieżący 43/2018 – 18.09.2018 r.

Raport bieżący 42/2018 – 17.09.2018 r.

Raport bieżący 41/2018 – 13.09.2018 r.

Raport bieżący 40/2018 – 13.09.2018 r.

Raport bieżący 39/2018 – 12.09.2018 r.

Raport bieżący 38/2018 – 12.09.2018 r.

Raport bieżący 37/2018 – 11.09.2018 r.

Raport bieżący 36/2018 – 10.09.2018 r.

Raport bieżący 35/2018 – 10.09.2018 r.

Raport bieżący 34/2018 – 10.09.2018 r.

Raport bieżący 33/2018 – 30.08.2018 r.

Godzina publikacji: 14:16

Raport bieżący 32/2018 – 29.08.2018 r.

Godzina publikacji: 15:50

Raport bieżący 31/2018 – 24.07.2018 r.

Raport bieżący 30/2018 – 20.07.2018 r.

Raport bieżący 29/2018 – 11.07.2018 r.

Raport bieżący 28/2018 – 11.07.2018 r.

Raport bieżący 27/2018 – 06.07.2018 r.

Raport bieżący 26/2018 – 04.07.2018 r.

Raport bieżący 25/2018 – 29.06.2018 r.

Raport bieżący 24/2018 – 26.06.2018 r.

Raport bieżący 23/2018 – 15.06.2018 r.

Raport bieżący 22/2018 – 11.06.2018 r.

Raport bieżący 21/2018 – 29.05.2018 r.

Raport bieżący 20/2018 – 23.05.2018 r.

Raport bieżący 19/2018 – 21.05.2018 r.

Godzina publikacji: 15:15

Raport bieżący 18/2018 – 10.05.2018 r.

Godzina publikacji: 17:35

Raport bieżący 17/2018 – 28.04.2018 r.

Raport bieżący 16/2018 – 26.04.2018 r.

Raport bieżący 15/2018 – 24.04.2018 r.

Raport bieżący 14/2018 – 24.04.2018 r.

Raport bieżący 13/2018 – 24.04.2018 r.

Raport bieżący 12/2018 – 12.04.2018 r.

Raport bieżący 11/2018 – 06.04.2018 r.

Raport bieżący 10/2018 – 04.04.2018 r.

Raport bieżący 09/2018 – 04.04.2018 r.

Raport bieżący 08/2018 – 27.03.2018 r.

Raport bieżący 07/2018 – 06.03.2018 r.

Godzina publikacji: 16:57

Raport bieżący 06/2018 – 30.01.2018 r.

Raport bieżący 05/2018 – 18.01.2018 r.

Raport bieżący 04/2018 – 17.01.2018 r.

Raport bieżący 03/2018 – 11.01.2018 r.

Raport bieżący 02/2018 – 09.01.2018 r.

Raport bieżący 01/2018 – 09.01.2018 r.

Raport bieżący 33/2017 – 28.11.2017 r.

Raport bieżący 32/2017 – 28.11.2017 r.

Raport bieżący 31/2017 – 20.11.2017 r.

Raport bieżący 30/2017 – 20.11.2017 r.

Raport bieżący 29/2017 – 22.10.2017 r.

Raport bieżący 28/2017 – 20.10.2017 r.

Raport bieżący 27/2017 – 20.10.2017 r.

Raport bieżący 26/2017 – 20.10.2017 r.

Raport bieżący 25/2017 – 08.09.2017 r.

Raport bieżący 24/2017 – 03.09.2017 r.

Raport bieżący 23/2017 – 31.08.2017 r.

Raport bieżący 22/2017 – 30.08.2017 r.

Raport bieżący 21/2017 – 29.08.2017 r.

Godzina publikacji: 17:05

Raport bieżący 20/2017 – 04.08.2017 r.

Godzina publikacji: 14:48

Raport bieżący 19/2017 – 01.06.2017 r.

Raport bieżący 18/2017 – 22.05.2017 r.

Raport bieżący 17/2017 – 22.05.2017 r.

Raport bieżący 16/2017 – 24.04.2017 r.

Raport bieżący 15/2017 – 24.04.2017 r.

Raport bieżący 14/2017 – 24.04.2017 r.

Raport bieżący 13/2017 – 24.04.2017 r.

Raport bieżący 12/2017 – 21.04.2017 r.

Godzina publikacji: 17:52

Raport bieżący 11/2017 – 30.03.2017 r.

Godzina publikacji: 11:31

Raport bieżący 10/2017 – 29.03.2017 r.

Godzina publikacji: 12:28

Raport bieżący 09/2017 – 27.03.2017 r.

Raport bieżący 08/2017 – 27.03.2017 r.

Godzina publikacji: 13:52

Raport bieżący 07/2017 – 27.03.2017 r.

Raport bieżący 06/2017 – 10.03.2017 r.

Godzina publikacji: 13:30

Raport bieżący 05/2017 – 08.03.2017 r.

Godzina publikacji: 14:56

Raport bieżący 04/2017 – 15.02.2017 r.

Godzina publikacji: 19:23

Raport bieżący 03/2017 – 03.01.2017 r.

Raport bieżący 02/2017 – 11.01.2017 r.

Raport bieżący 01/2017 – 02.01.2017 r.

Raport bieżący 09/2016 – 12.12.2016 r.

Raport bieżący 08/2016 – 27.04.2016 r.

Raport bieżący 07/2016 – 26.04.2016 r.

Raport bieżący 06/2016 – 19.04.2016 r.

Raport bieżący 05/2016 – 19.04.2016 r.

Raport bieżący 04/2016 – 19.04.2016 r.

Raport bieżący 03/2016 – 23.03.2016 r.

Raport bieżący 02/2016 – 23.03.2016 r.

Raport bieżący 01/2016 – 07.01.2016 r.

Raport bieżący 08/2015 – 27.04.2015 r.

Raport bieżący 07/2015 – 27.04.2015 r.

Raport bieżący 06/2015 – 27.04.2015 r.

Raport bieżący 05/2015 – 30.03.2015 r.

Raport bieżący 04/2015 – 27.03.2015 r.

Raport bieżący 03/2015 – 19.03.2015 r.

Raport bieżący 02/2015 – 02.03.2015 r.

Raport bieżący 01/2015 – 12.01.2015 r.

Raport bieżący 08/2014 – 24.09.2014 r.

Raport bieżący 07/2014 – 12.05.2014 r.

Raport bieżący 06/2014 – 12.05.2014 r.

Raport bieżący 05/2014 – 12.05.2014 r.

Raport bieżący 04/2014 – 14.04.2014 r.

Raport bieżący 03/2014 – 14.04.2014 r.

Raport bieżący 01/2014 – 13.03.2014 r.

Raport bieżący 02/2014 – 09.01.2014 r.

Raport bieżący 01/2014 – 09.01.2014 r.

Raport bieżący 14/2013 – 12.12.2013r.

Raport bieżący 13/2013 – 04.10.2013r.

Raport bieżący 12/2013 – 04.09.2013r.

Raport bieżący 11/2013 – 04.09.2013r.

Raport bieżący 10/2013 – 02.08.2013r.

Raport bieżący 09/2013 – 26.04.2013r.

Raport bieżący 08/2013 – 26.04.2013r.

Raport bieżący 07/2013 – 26.04.2013r.

Raport bieżący 06/2013 – 26.04.2013r.

Raport bieżący 05/2013 – 28.03.2013r.

Raport bieżący 04/2013 – 28.03.2013r.

Raport bieżący 03/2013 – 09.01.2013r.

Raport bieżący 02/2013 – 07.01.2013r.

Raport bieżący 01/2013 – 07.01.2013r.

Raport bieżący 23/2012 – 15.11.2012r.

Raport bieżący 22/2012 – 25.10.2012r.

Raport bieżący 21/2012 – 11.10.2012r.

Raport bieżący 20/2012 – 10.10.2012r.

Raport bieżący 19/2012 – 04.10.2012r.

Raport bieżący 18/2012 – 20.09.2012r.

Raport bieżący 17/2012 – 11.09.2012r.

Raport bieżący 16/2012 – 10.07.2012r.

Raport bieżący 15/2012 – 20.06.2012r.

Raport bieżący 14/2012 – 18.06.2012r.

Raport bieżący 13/2012 – 12.06.2012r.

Raport bieżący 12/2012 – 12.06.2012r.

Raport bieżący 11/2012 – 29.05.2012r.

Raport bieżący 10/2012 – 26.04.2012r.

Raport bieżący 9/2012 – 26.04.2012r.

Raport bieżący 8/2012 – 26.04.2012r.

Raport bieżący 7/2012 – 26.04.2012r.

Raport bieżący 6/2012 – 25.04.2012r.

Raport bieżący 5/2012 – 25.04.2012r.

Raport bieżący 4/2012 – 28.03.2012r.

Raport bieżący 3/2012 – 28.03.2012r.

Raport bieżący 2/2012 – 4.01.2012r.

Raport bieżący 1/2012 – 4.01.2012r.

Raport bieżący 22/2011 – 9.12.2011r.

Raport bieżący 21/2011 – 9.12.2011r.

Raport bieżący 20/2011 – 5.09.2011r.

Raport bieżący 19/2011 – 31.08.2011r.

Raport bieżący 18/2011 – 22.08.2011r.

Raport bieżący 17/2011 – 09.06.2011r.

Raport bieżący 16/2011 – 08.06.2011r.

Raport bieżący 15/2011 – 19.04.2011r.

Raport bieżący 14/2011 – 19.04.2011r.

Raport bieżący 13/2011 – 19.04.2011r.

Raport bieżący 12/2011 – 14.04.2011r.

Raport bieżący 11/2011 – 11.04.2011r.

Raport bieżący 10/2011 – 28.03.2011r.

Raport bieżący 09/2011 – 24.03.2011r.

Raport bieżący 08/2011 – 15.03.2011r.

Raport bieżący 07/2011 – 23.02.2011r.

Raport bieżący 06/2011 – 16.02.2011r.

Raport bieżący 05/2011 – 10.02.2011r.

Raport bieżący 04/2011 – 31.01.2011r.

Raport bieżący 03/2011 – 28.01.2011r.

Raport bieżący 02/2011 – 11.01.2011r.

Raport bieżący 01/2011 – 11.01.2011r.

Raport bieżący 18/2010 – 15.12.2010r.

Raport bieżący 17/2010 – 15.12.2010r.

Raport bieżący 16/2010 – 01.12.2010r.

Raport bieżący 15/2010 – 10.11.2010r.

Raport bieżący 14/2010 – 25.08.2010r.

Raport bieżący 13/2010 – 10.08.2010r.

Raport bieżący 12/2010 – 09.06.2010r.

Raport bieżący 11/2010 – 09.06.2010r.

Raport bieżący 10/2010 – 26.05.2010r.

Raport bieżący 09/2010 – 11.05.2010r.

Raport bieżący 08/2010 – 08.04.2010r.

Raport bieżący 07/2010 – 03.02.2010r.

Raport bieżący 06/2010 – 22.01.2010r.

Raport bieżący 05/2010 – 22.01.2010r.

Raport bieżący 04/2010 – 22.01.2010r.

Raport bieżący 03/2010 – 22.01.2010r.

Raport bieżący 02/2010 – 11.01.2010r.

Raport bieżący 01/2010 – 11.01.2010r.

Raport bieżący 48/2009 – 30.12.2009r.

Raport bieżący 47/2009 – 23.12.2009r.

Raport bieżący 46/2009 – 09.12.2009r.

Raport bieżący 45/2009 – 09.12.2009r.

Raport bieżący 44/2009 – 09.12.2009r.

Raport bieżący 43/2009 – 12.11.2009r.

Raport bieżący 42/2009 – 10.11.2009r.

Raport bieżący 41/2009 – 10.11.2009r.

Raport bieżący 40/2009 – 10.11.2009r.

Raport bieżący 39/2009 – 23.10.2009r.

Raport bieżący 38/2009 – 18.09.2009r.

Raport bieżący 37/2009 – 11.09.2009r.

Raport bieżący 36/2009 – 04.09.2009r.

Raport bieżący 35/2009 – 01.09.2009r.

Raport bieżący 34/2009 – 19.08.2009r.

Raport bieżący 33/2009 – 23.07.2009r.

Raport bieżący (korekta) 32/2009 – 23.07.2009r.

Raport bieżący 32/2009 – 23.07.2009r.

Raport bieżący 31/2009 – 23.07.2009r.

Raport bieżący 30/2009 – 17.07.2009r.

Raport bieżący 29/2009 – 16.07.2009r.

Raport bieżący 28/2009 – 10.07.2009r.

Raport bieżący 27/2009 – 03.07.2009r.

Raport bieżący 26/2009 – 29.06.2009r.

Raport bieżący 25/2009 – 29.06.2009r.

Raport bieżący 24/2009 – 26.06.2009r.

Raport bieżący 23/2009 – 25.06.2009r.

Raport bieżący 22/2009 – 25.06.2009r.

Raport bieżący 21/2009 – 25.06.2009r.

Raport bieżący 20/2009 – 18.06.2009r.

Raport bieżący 19/2009 – 15.06.2009r.

Raport bieżący 18/2009 – 15.06.2009r.

Raport bieżący 17/2009 – 15.06.2009r.

Raport bieżący 16/2009 – 10.06.2009r.

Raport bieżący 15/2009 – 03.06.2009r.

Raport bieżący 14/2009 – 29.05.2009r.

Raport bieżący 13/2009 – 29.05.2009r.

Raport bieżący 12/2009 – 27.05.2009r.

Raport bieżący 11/2009 – 15.05.2009r.

Raport bieżący 10/2009 – 07.05.2009r.

Raport bieżący 09/2009 – 03.04.2009r.

Raport bieżący 08/2009 – 24.03.2009r.

Raport bieżący 07/2009 – 16.03.2009r.

Raport bieżący (korekta) 06/2009 – 20.02.2009r.

Raport bieżący 06/2009 – 16.02.2009r.

Raport bieżący 05/2009 – 13.02.2009r.

Raport bieżący 04/2009 – 22.01.2009r.

Raport bieżący 03/2009 – 08.01.2009r.

Raport bieżący 02/2009 – 08.01.2009r.

Raport bieżący 01/2009 – 08.01.2009r.

Raport bieżący 32/2008 – 23.11.2008r.

Raport bieżący 31/2008 – 18.11.2008r.

Raport bieżący 30/2008 – 06.11.2008r.

Raport bieżący 29/2008 – 02.11.2008r.

Raport bieżący 28/2008 – 02.10.2008r.

Raport bieżący 27/2008 – 17.09.2008r.

Raport bieżący 26/2008 – 27.08.2008r.

Raport bieżący 25/2008 – 08.07.2008r.

Raport bieżący 24/2008 – 24.06.2008r.

Raport bieżący 23/2008 – 24.06.2008r.

Raport bieżący 22/2008 – 24.06.2008r.

Raport bieżący 21/2008 – 06.06.2008r.

Raport bieżący 20/2008 – 27.05.2008r.

Raport bieżący 19/2008 – 13.05.2008r.

Raport bieżący 18/2008 – 13.05.2008r.

Raport bieżący 17/2008 – 06.05.2008r.

Raport bieżący 16/2008 – 30.04.2008r.

Raport bieżący 15/2008 – 29.04.2008r.

Raport bieżący 14/2008 – 29.04.2008r.

Raport bieżący 13/2008 – 25.04.2008r.

Raport bieżący 12/2008 – 23.04.2008r.

Raport bieżący 11/2008 – 16.04.2008r.

Raport bieżący 10/2008 – 09.04.2008r.

Raport bieżący 09/2008 – 31.03.2008r.

Raport bieżący 08/2008 – 27.03.2008r.

Raport bieżący 07/2008 – 20.03.2008r.

Raport bieżący 06/2008 – 19.03.2008r.

Raport bieżący 05/2008 – 18.03.2008r.

Raport bieżący 04/2008 – 18.03.2008r.

Raport bieżący 03/2008 – 14.03.2008r.

Raport bieżący 02/2008 – 14.03.2008r.

Raport bieżący 01/2008 – 14.03.2008r.

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Wygodne
integracje i ułatwienia

Sprawdź wszystkie integracje

Program do faktur ifirma.pl w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e-commerce, jak Shoper, Shoplo czy PrestaShop.

Ifirma.pl łączy się również z urządzeniami fiskalnymi oraz pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur - wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.