Biuro Rachunkowe

od 89 zł miesięcznie

  • Obsługa JPK – bez dopłat.
  • Pełna odpowiedzialność za dokumentację.
  • Wygodne dostarczanie dokumentów.

ZLEĆ SWOJĄ KSIĘGOWOŚĆ

Porównaj ceny

Sprzedaż towaru przez osobę nie prowadzącą firmy

Sprzedawcami najczęściej są firmy. Kupują towar w celu dalszej odsprzedaży. Zdarza się jednak, że osoba, która nie prowadzi działalności gospodarczej sprzeda należącą do niej rzecz. Może być to rzecz nowa lub używana.

Sprzedaż dokonywana prywatnie nie będzie podlegała opodatkowaniu pod warunkiem, że dokonywana jest po 6 miesiącach od końca miesiąca nabycia tej rzeczy.

Przy sprzedaży prywatnie rzeczy nowej należy rozważyć, czy transakcja nie zostanie uznana za prowadzenie działalności gospodarczej. Można sprzedawać prywatnie, ale wielokrotność i powtarzalność takich czynności może zostać uznana za prowadzenie firmy bez rejestracji.

Na sprzedającym ciąży obowiązek wykazania, że sprzedaż odbywa się prywatnie.

Sprzedaż przed 6 miesiącami

Zwolniona z podatku dochodowego jest sprzedaż po upływie 6 miesięcy (liczone od końca miesiąca nabycia towaru).

Sprzedaż przed tą datą należy wykazać w deklaracji rocznej – nawet jeśli nic nie zarobimy na transakcji.

Prywatne zbycie rzeczy powoduje konieczność złożenia deklaracji PIT-36.

Przychód i koszty rozlicza się w kolumnie „Inne źródła, niewymienione w wierszach od 1 do 7”

Sprzedaż po 6 miesiącach

Sprzedaż prywatna po 6 miesiącach (liczonych od końca miesiąca nabycia rzeczy) nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W konsekwencji podatnik nie musi z tego tytułu składać deklaracji podatkowej oraz wykazywać podatku do zapłaty – nawet jeśli faktycznie osiągnąłby jakąś korzyść majątkową.

Oczywiście w przypadku przedsiębiorców sprzedaż w ramach firmy po 6 miesiącach od nabycia towaru lub środka trwałego jest nadal opodatkowana i należy ją rozliczyć w ramach działalności gospodarczej.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Ze sprzedażą prywatną wiąże się rozliczenie podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatek ten płaci kupujący (a nie sprzedawca), jednak jeżeli wartość rynkowa transakcji nie przekracza 1000 zł, pozostaje on z tego podatku zwolniony.

Nie ma możliwości umownego przeniesienia na sprzedawcę obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

W ifirma.pl
pełna obsługaJPK

Nowy rok, nowe obowiązki dla przedsiębiorców.

Poznaj zmiany podatkowe w 2018 r.:

Nie czekaj na ostatnią chwilę.

przeczytaj nasz poradnik


  • konsument

    Dzień dobry, jakie przepisy regulują transakcje kupna-sprzedaży między osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej? Przykładowo Allegro, kupuję prywatnie od osoby prywatnej.

  • Teresa Poślednicka

    Umowa kupna sprzedaży zawarta jest między dwiema osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej i podlega przepisom o rękojmi z Kodeksu cywilnego.Umowy sprzedaży podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych uregulowanych ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000r ( tekst jednolity Dz.U z 2010r. Nr 101, poz.649 ). Zgodnie z par.9 ust.6 w/w ustawy zwalnia się od podatku sprzedaż rzeczy ruchomych, jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza kwoty 1000 zł. Jeżeli kwota wynikająca z tej umowy przekracza tę kwotę, jesteśmy obowiązani bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację PCC-3 w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, obliczyć i zapłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zawarcia umowy przenoszącej własność i przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.


Sprawdź ofertę,
którą mamy dla Ciebie

Biuro Rachunkowe

89zł/mc

ZAREJESTRUJ SIĘ