Biuro Rachunkowe

od 89 zł miesięcznie

 • Obsługa JPK – bez dopłat.
 • Pełna odpowiedzialność za dokumentację.
 • Wygodne dostarczanie dokumentów.

ZLEĆ SWOJĄ KSIĘGOWOŚĆ

Porównaj ceny

Zasiłek rehabilitacyjny

Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy, nie dłużej niż przez 182 dni, a w przypadku gruźlicy (oznaczonej przez lekarza w zaświadczeniu lekarskim kodem “D”) – nie dłużej niż przez 270 dni. Od 1 stycznia 2009 r. również ubezpieczone, których niezdolność do pracy przypada na okres ciąży mają prawo do zasiłku chorobowego przez okres do 270 dni.

Co to jest zasiłek rehabilitacyjny
Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po okresie pobierania zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy. Przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej niż przez 12 miesięcy.
Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje m.in. osobie uprawnionej do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego albo urlopu dla poratowania zdrowia.

Wniosek o przyznanie zasiłku
Osoby ubiegające się o wypłatę świadczenia rehabilitacyjnego muszą złożyć do ZUS określone dokumenty:

Dokumentacja dla pracowników:

 1. Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne (ZUS Np-7), wypełnia zainteresowany i zakład pracy.
 2. Wywiad zawodowy (ZUS N-10), wypełnia zakład pracy.
 3. Zaświadczenie o stanie zdrowia (ZUS N-9) wystawia lekarz, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba starająca się o świadczenie. Wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem wniosku.
 4. Oświadczenie w razie ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego.

Dokumentacja dla przedsiębiorców:

 1. Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne (ZUS Np-7), wypełnia zainteresowany
 2. Zaświadczenie o stanie zdrowia (ZUS N-9) wystawia lekarz, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba starająca się o świadczenie. Wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem wniosku.
 3. Oświadczenie w razie ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego.
 4. Zaświadczenie płatnika składek (ZUS-Z3a, od maja 2012 ZUS-Z3b) wypełnia zainteresowany.

Do wniosku należy dołączyć również dokumentację medyczną, np.:

 • karty informacyjne z leczenia szpitalnego oraz inne dokumenty mające wpływ na wydanie orzeczenia,
 • kartę ostatniego badania profilaktycznego w przypadku zatrudnienia, bądź świadczenia pracy w okresie orzeczonej niezdolności,
 • dokumentację rehabilitacji leczniczej lub zawodowej,
 • wszelką posiadaną dokumentację medyczną, wraz z informacją o przebytym leczeniu w okresie ostatnich dwóch lat, lub od ostatniego orzeczenia o niezdolności do pracy.
W ifirma.pl
pełna obsługaJPK

Nowy rok, nowe obowiązki dla przedsiębiorców.

Poznaj zmiany podatkowe w 2018 r.:

Nie czekaj na ostatnią chwilę.

przeczytaj nasz poradnik


 • Z zdobyciem samego zasiłku i tak jest problem bo dużo czasu trzeba na załatwianie tych wszystkich papierków, a i tak jak Pani siedząca krzywo spojrzy to wszystkiego się przyczepić.


Sprawdź ofertę,
którą mamy dla Ciebie

Biuro Rachunkowe

89zł/mc

ZAREJESTRUJ SIĘ