Deklaracja VAT złożona po terminie

Jednym z głównych obowiązków czynnych podatników VAT jest terminowe płacenie tego podatku i składanie właściwych deklaracji: VAT-7 przy rozliczeniach miesięcznych i VAT-7K przy rozliczeniach kwartalnych. Urząd skarbowy nie będzie przypominał o zbliżającym się terminie – może jedynie wezwać do złożenia zaległej deklaracji, stosując przy tym przewidziane w przepisach prawa sankcje. Co zrobić, gdy przegapi się termin złożenia deklaracji VAT?

Bezzwłocznie wyślij deklarację i zapłać podatek

Przedsiębiorca, który zorientuje się, że zapomniał wysłać deklarację VAT w przewidzianym ustawowo terminie (do 25 dnia miesiąca następującego po danym miesiącu lub kwartale), powinien bezzwłocznie przesłać ją do urzędu skarbowego oraz uregulować wynikające z niej zobowiązanie wobec skarbu państwa. Co ważne, płacąc podatek z opóźnieniem, podatnik ma obowiązek naliczyć odsetki od zaległości podatkowych.

Jak naliczyć odsetki od zaległości podatkowych

Podstawowa stawka odsetek od zaległości podatkowych wynosi 8 proc. w skali roku. Przy zapłacie VAT po terminie, przedsiębiorca powinien naliczyć odsetki za dni zwłoki – licząc od dnia następującego po przeoczonym terminie, aż do dnia, w którym zaległość została uregulowana.

Przykład

Pan Krystian nie złożył w terminie deklaracji VAT-7 za sierpień 2017 r. (czas na jej złożenie minął 25 września). Swoje niedopatrzenie odkrył 10 października i tego samego dnia przesłał wypełniony druk do US. Następnego dnia uregulował kwotę VAT należnego w kwocie 4 000 PLN plus odsetki w kwocie 13 PLN, wyliczone w następujący sposób:

liczba dni zwłoki: 15
stawka: 0,08

wyliczenie odsetek: 15 dni x 0,08/365 dni x 4 000 PLN = 13,- PLN (odsetki do zapłaty zaokrągla się do pełnych złotych)


Co ważne, wpłacie do US nie podlegają odsetki od zaległości podatkowych, których kwota nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pocztowej pobieranej przez Pocztę Polską S.A. – obecnie limit ten wynosi 8,70 PLN (3 x 2,90 PLN).

RADA!

Przy wyliczaniu kwoty odsetek do zapłaty można posłużyć się prostymi kalkulatorami dostępnymi w Internecie.

Deklaracje VAT po terminie – czynny żal

Sposobem na uniknięcie sankcji karnych skarbowych za złożenie deklaracji VAT po terminie jest tzw. czynny żal, który należy przesłać do urzędu razem z deklaracją. Będzie on jednak skuteczny tylko wówczas, gdy podatnik dopełni swoich obowiązków zanim urząd skarbowy dopatrzy się braku deklaracji i wpłaty podatku.

Zapłata odsetek od zaległości może wynikać także z korekty deklaracji VAT – dowiedz się, jak wykonać korektę deklaracji w serwisie!


Autor: Ewa Kozak – ifirma.pl

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Biuro rachunkowe

internetowo, wygodnie

Pełna odpowiedzialność
za prowadzoną dokumentację

Wygodne formy dostarczania dokumentów (online, poczta)

JUŻ OD
99
zł/mc
ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.