WNT a import towarów – różnice

Zakup towarów z zagranicy rodzi obowiązek odpowiedniego rozliczenia danej transakcji, szczególnie na gruncie podatku od towarów i usług. W związku z powyższym bardzo ważne jest odróżnienie czym jest wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów – WNT a czym import towarów. Obie te transakcje rodzą bowiem nieco inne skutki.

WNT – co to dokładnie jest?

Z WNT mamy do czynienia w sytuacji, gdy łącznie spełnione zostały następujące warunki:
  • polski podatnik nabył prawo do rozporządzania towarami jak właściciel,
  • towary będące przedmiotem tej transakcji były transportowane na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium państwa członkowskiego, gdzie rozpoczął się transport lub wysyłka,
  • organizatorem transportu był dokonujący dostawy, nabywca towarów lub inny podmiot działający na rzecz jednego z nich,
  • polski przedsiębiorca oraz sprzedawca z UE muszą być podatnikami podatku od towarów i usług, a nabywane towary mają służyć w celach związanych z działalnością

Import towarów – kiedy występuje?

Import towarów występuje natomiast każdorazowo w przypadku przywozu towaru z terytorium kraju trzeciego (spoza UE) na terytorium Polski. Przy takiej transakcji przedsiębiorca poza fakturą otrzymuje także dokumenty celne (SAD lub PZC).
Ważne! Import towarów należy rozliczyć także wówczas, gdy nabywca nie prowadzi działalności gospodarczej.
 

WNT A IMPORT TOWARÓW – RÓŻNICE W ROZLICZANIU

 
WNT
IMPORT TOWARÓW
Rozliczenie VAT nabywca będący podatnikiem VAT odprowadza VAT należny (wg krajowej stawki) oraz jednocześnie ma prawo do odliczenia VAT naliczonego w miesiącu wystawienia faktury, jeśli wydatek ten służy działalności opodatkowanej procedura uproszczona: podatnik wykazuje VAT od transakcji zarówno po stronie zakupu, jak i sprzedaży w deklaracji VAT za okres, w którym powstał dług celny procedura normalna: podatnik wpłaca VAT bezpośrednio do urzędu celnego lub firmie dokonującej odprawy – tak naliczony VAT (na podstawie otrzymanych dokumentów) wykazuje on w deklaracji VAT po stronie zakupów za okres, w którym powstał dług celny
Podstawa opodatkowania VAT kwota, jaką nabywca jest zobowiązany zapłacić – najczęściej kwota wskazana na fakturze (może być powiększona np. o podatki, cła) – patrz art. 30a ustawy o VAT wartość celna (na podstawie dokumentu SAD) powiększona o należne cło i podatek akcyzowy (jeśli występuje) plus inne koszty i należności celne – więcej na ten temat przeczytasz tutaj
Odprawa celna
nie
tak
Pozycja w deklaracji VAT-7 (17) poz. 23 i 24 (po stronie sprzedaży oraz poz. 43 i 44 lub 45 i 46 (po stronie zakupu) wykazywany tylko po stronie zakupu – poz. 43 i 44 lub 45 i 46
Wykazywanie w VAT-UE
tak
nie
 
Czy przy zakupach spoza UE konieczna jest rejestracja do VAT-UE? Sprawdź!
 
Autor: Ewa Kozak – ifirma.pl

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

kawaDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguksiazka

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI