apteczka w miejscu pracy

BHP w firmie. Czy w każdej firmie powinna być apteczka?

Zgodnie z aktualnymi przepisami bhp pracodawca powinien zadbać o to, aby w razie wypadku zapewnić pracownikom odpowiednie środki do udzielania pierwszej pomocy. W szczególności należy zadbać o apteczki.

Apteczki pierwszej pomocy powinny być rozmieszczone w poszczególnych oddziałach zakładu pracy, a ich ilość, usytuowanie i wyposażenie ustalone w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami. Przedsiębiorca powinien zadbać o to, aby ich obsługę powierzyć konkretnym pracownikom przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy, których nazwiska znajdą się na liście wywieszonej w widocznym miejscu przy apteczkach. Dodatkowo miejsca usytuowania apteczek powinny być łatwodostępne i odpowiednio oznakowane.

Brak apteczek stanowi naruszenie przepisów. Wówczas osobom kierującym pracownikami i odpowiedzialnym za stan bhp w firmie może być postawiony zarzut popełnienia wykroczenia.

Na blogu

Biuro rachunkowe
już od 89zł/mc.

  • Pełna odpowiedzialność za prowadzoną dokumentację.
  • Wygodne formy dostarczania dokumentów (online, poczta, kurier)
dowiedz się więcej