Rada nadzorcza

Obecny skład Rady Nadzorczej IFIRMA SA.

dr Michał Masłowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Doktor nauk ekonomicznych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Członek zespołu konsultacyjnego Rady Rozwoju Rynków Finansowych przy Ministerstwie Finansów.

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2009 – obecnie Przewodniczący Komitetu Audytu spółki IFIRMA SA
 • 2009 – obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki IFIRMA SA
 • 2007 – Doktorat na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu z zakresu Ekonomii, tytuł pracy „Optymalizacja Automatycznych Systemów Transakcyjnych”
 • 2000 – 2008 Wykładowca akademicki, w tym wykładowca MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym z zakresu „Komputerowe metody wspomagania podejmowania decyzji”
 • 1999 – Założyciel Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, aktualnie Wiceprezes ds. Programów, kieruje m. in. działem rozwoju oprogramowania i wsparcia IT oraz działem marketingu, ze szczególnym uwzględnieniem metod ilościowych, marketingu w internecie, itp.
 • 1996 – obecnie Inwestor giełdowy
 • 1995 – 2000 Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, wydział Zarządzania i Informatyki, kierunek Ekonometria Menedżerska. Edukacja obejmowała m. in. wiedzę z zakresu rachunkowości, rachunkowości zarządczej, finansów przedsiębiorstw, rynków kapitałowych i finansowych, marketingu, informatyki, projektowania systemów informatycznych.

Spełnia kryteria niezależności.

Piotr Rybicki – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach. Ukończył menedżerskie studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Pan Rybicki specjalizuje się w finansach korporacyjnych, sprawozdawczości oraz nadzorze właścicielskim, posiada doświadczenie jako wiceprezes zarządu ds. finansowych w spółce notowanej na NewConnect, zasiada w radach nadzorczych, w tym spółek giełdowych. Piotr Rybicki jest również wykładowcą na kursach dla kandydatów na członków rad nadzorczych oraz inicjatorem Konferencji Rada Nadzorcza, jest Wiceprezesem Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach. Od 20.10.2017 jest członkiem Komitetu Audytu spółki IFIRMA SA.

Posiada uprawnienia biegłego rewidenta.

Spełnia kryteria niezależności.

Łukasz Kocur – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Podyplomowego Studium Systemów Informacyjnych na wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej studiów podyplomowych MBA (Master of Business Administration) w Wyższej Szkole Bankowej i Franklin University, Columbus Ohio.

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2015 – obecnie Supply Chain Manager Parker Hannifin Manufacturing Belgium
 • 2007 – 2014 Kierownik gospodarki materiałowej w Parker Hannifin Sp. z o.o.
 • 2006 – 2007 Starszy specjalista ds. Gospodarki materiałowej w LG.Philips LCD Sp. z o.o.
 • 2004 – 2006 Planista produkcji w Faurecia Wałbrzych Sp. z o.o.
 • 1999 – 2004 Specjalista ds. Zamówień i dostaw w Volvo Polska Sp. z o.o.

Spełnia kryteria niezależności.

Tomasz Stanko – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na Wydziale Gospodarki Narodowej, a także studiów podyplomowych Wyższej Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie z zakresu zarządzania projektami.

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2017 – obecnie członek Komitetu Audytu spółki IFIRMA SA
 • 2011 – obecnie Wspólnik Zarządzający i Prokurent kancelarii prawno-podatkowej MDS Kancelaria z siedzibą we Wrocławiu
 • 2009 – obecnie Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny ogólnopolskiej firmy doradczej REFUNDA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
 • 2006 – 2010 Radny Rady Miejskiej Wrocławia
 • 2006 – 2010 Dyrektor Operacyjny oraz Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Jakości (Auditor wewnętrzny) w międzynarodowym polsko-włoskim przedsiębiorstwie produkcyjno-handlowym
 • 2004 – 2006 Niezależny doradca i trener w Centrum Funduszy Europejskich we Wrocławiu
 • 2003 – 2006 Specjalista ds. Funduszy UE w Urzędzie Miasta Wrocławia
 • 2003 – Stażysta Parlamentu Europejskiego z ramienia Fundacji Roberta Schumana z Luksemburga
 • 2002 – 2003 Asystent Wiceprezydenta Miasta Wrocławia

Spełnia kryteria niezależności.

Monika Wysocka – Członek Rady Nadzorczej

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2014 – obecnie Oettinger Davidoff AG Area Manager Central Europe
 • 2004 – 2014 Imperial Tobacco S.A. Trade Marketing Manager
 • 2002 – 2004 Imperial Tobacco S.A. Brand Group Manager
 • 1998 – 2001 Reemtsma Cigarettenfabriken GmBH – Junior Brand Manager, Brand Manager

Spełnia kryteria niezależności.