Środki trwałe stanowiące współwłasność małżeńską

Just married couple together in an old car
Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, ma prawo wykorzystywać w firmie prywatne składniki majątku. Jeżeli przekazane składniki majątku spełniają definicję środków trwałych, to powinny być wprowadzone do ewidencji środków trwałych i poddane amortyzacji. Jednakże sprawa nie zawsze jest taka prosta – np. w sytuacji, gdy przekazywany środek trwały stanowi majątek wspólny małżonków.

Wydatki na majątek firmy

pieniądze, majątek firmowy
Zgodnie z definicją określoną w przepisach podatkowych, za środek trwały uznaje się budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością; maszyny, urządzenia i środki transportu oraz inne przedmioty, które zostały nabyte lub wytworzone we własnym zakresie oraz są kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do użytkowania, a ich przewidywany okres używania jest dłuższy niż rok.

Czy można amortyzować środki trwałe zakupione z dotacji z PUP?

rozliczanie dotacji z urzędu pracy
  Osoby zarejestrowane jako bezrobotne, mogą ubiegać się o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, które przyznawane są przez Powiatowe Urzędy Pracy. Dotacja ma charakter jednorazowy i jest przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej. Z otrzymanych środków możemy, między innymi, sfinansować zakup środków trwałych i urządzeń. W związku z powyższym zadajemy sobie pytanie, […]

Interpretacje podatkowe – niezamortyzowane nakłady w obcym środku trwałym

niezamortyzowane nakłady w obcym środku trwałym
Interpretacja odpowiada na pytanie kiedy podatnik będzie miał prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu (kosztów podatkowych) niezamortyzowaną wartość inwestycji w obcym środku trwałym, mimo iż opuszczając wynajmowany obiekt pozostawi w nim dokonane nakłady.

Amortyzacja mieszkania

Amortyzacja mieszkania
Podatnicy prowadzący firmę w lokalu służącym zarówno celom mieszkalnym właściciela firmy jak i prowadzonej działalności gospodarczej mogą zaliczyć w koszty uzyskania przychodu odpisy amortyzacyjne od części wartości mieszkania.

Wypłata odszkodowania z autocasco

wyplata odszkodowania z autocasko
Ubezpieczenie autocasco samochodu firmowego jest warunkiem koniecznym, aby ewentualne koszty naprawy powypadkowej mogły stanowić koszt uzyskania przychodu firmy.

Interpretacje podatkowe: moment wprowadzenia do ewidencji środków trwałych zakupionego lokalu

moment wprowadzenia do ewidencji środków trwałych zakupionego lokalu
Interpretacja podatkowa wyjaśniająca na przykładzie zakupu lokalu, w którym momencie należy wprowadzić do ewidencji środków trwałych środek, który w momencie zakupu nie spełnia warunku “zdatności do użytku”. Dodatkowo jest poruszona kwestia wartości początkowej, na którą składa się, oprócz ceny nabycia, wartość nakładów na przystosowanie środka trwałego do użytkowania.

Ulepszenie środka trwałego – zasady amortyzacji

Ulepszenie środka trwałego zasady amortyzacji
Wydatki poniesione na ulepszenie, nie mogą być bezpośrednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, lecz powiększają wartość początkową środka trwałego. Od tak powstałej nowej wartości początkowej dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, wykorzystując poprzednio stosowaną metodę i stawkę amortyzacyjną

Lista zmian w aplikacji: marzec 2010

Zmiany w aplikacji ifirma.pl dotyczą:

Wartość początkowa środka trwałego

Wartość początkowa środka trwałego
Przed wprowadzeniem środka trwałego do Ewidencji należy ustalić jego wartość początkową, czyli wartość od której będą naliczane odpisy amortyzacyjne. W przypadku zakupu jest to łatwe – przyjmujemy cenę zakupu. W przypadku wytworzenia środka trwałego, otrzymania w darowiźnie/spadku, czy przy wniesieniu aportem musimy odnieść się często do jego wartości rynkowej.
Strona 1 z 212

Więcej informacji

Kontakt

Pon.-pt.: 9:00 - 20:00

mail: bok@ifirma.pl

telefon: 801 006 008

telefon: 71 769 55 15

Profil G+: Google+


Nie odnalazłaś/eś informacji?

Nasze certyfikaty

certyfikat GPW ifirma - partner NASK ifirma - partner GOOGLE