Korekta zaliczki na PIT w trakcie roku

Działalność gospodarcza opodatkowana skalą podatkową lub liniowo wymaga opłacania w trakcie roku zaliczek na podatek dochodowy. Do urzędu nie składa się w tej kwestii formularzy – dlatego jeśli zdarzy się korekta opłaconej zaliczki, powstaje pytanie, jak skorygować ją w urzędzie skarbowym?

Korekta zaliczki na PIT – niedopłata

Podczas uzupełniania księgi przychodów i rozchodów może zdarzyć się pomyłka, wpływająca na wysokość zapłaconej już zaliczki na podatek dochodowy. Jeśli przedsiębiorca ujmie w rozliczeniu:

  • Zbyt wiele kosztów (np. za dużą kwotę, fakturę zaksięgowaną dwukrotnie)
  • Zbyt mało przychodów (np. za niską kwotę, pominiętą fakturę sprzedaży)

powstanie niedopłata zaliczki na podatek dochodowy.

W takim przypadku konieczna będzie dopłata kwoty zaliczki, w niektórych przypadkach wraz z odsetkami za zwłokę. Odsetki za opóźnienie w opłacie zobowiązania podatkowego wynoszą obecnie 8% w skali roku – wyliczamy je, począwszy od dnia, w którym należało wpłacić korygowaną zaliczkę, aż do dnia zapłaty. Jeśli wysokość odsetek nie przekroczy kwoty 8,70 zł, nie ma potrzeby ich płacenia.

Uwaga! W przypadku zaliczki na PIT nie składamy deklaracji, a tym samym – także korekty. Niektóre organy skarbowe zalecają jednak złożenie czynnego żalu przy niedopłacie powstałej w wyniku korekty zaliczki na PIT w celu wyjaśnienia wpływu.

Korekta zaliczki na PIT – nadwyżka

Nie zawsze błąd w księgowaniu wiązać się będzie z niedopłatą. Jeśli przedsiębiorca pomylił się i:

  • Zmniejszył wysokość kosztów (np. zaksięgował zbyt małą kwotę, nie ujął faktury)
  • Zawyżył wysokość przychodów (np. zaksięgował podwójnie fakturę)

może powstać nadwyżka w zaliczce na podatek dochodowy. Co w takiej sytuacji?

Przedsiębiorca może w tym przypadku wybrać zasadniczo jedno z trzech rozwiązań:

  • Rozliczyć nadwyżkę przy wpłacie kolejnej zaliczki – tj. pomniejszyć zaliczkę za kolejny okres rozliczeniowy o kwotę nadwyżki
  • Rozliczyć nadwyżkę po zakończeniu roku – w zeznaniu rocznym wykazuje się wysokość należnych zaliczek oraz wysokość rzeczywiście wpłaconych kwot – ewentualna nadpłata zwrócona zostanie jako zwrot podatku
  • Zwrócić się do US z wnioskiem o zwrot nadwyżki lub zaliczenie na poczet innego zobowiązania (np. z tytułu VAT)


Uwaga! Warto zwrócić uwagę, że zbyt wysoka zaliczka na podatek dochodowy jest traktowana jako nadwyżka, a nie nadpłata podatku. Natomiast zwrotu nadwyżki urząd skarbowy może dokonać wyłącznie na wniosek podatnika, uzasadniony jego ważnym interesem. Zatem, nawet wnioskując o zwrot, podatnik nie może mieć pewności, że rzeczywiście go uzyska – w praktyce gospodarczej zdarza się to bardzo rzadko.

Pomyłka wpłynęła na VAT? Złóż korektę deklaracji przez serwis ifirma i zapomnij o problemie!

Autor: Anna Kubalka – ifirma.pl

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.