Biuro Rachunkowe

od 89 zł miesięcznie

  • Obsługa JPK – bez dopłat.
  • Pełna odpowiedzialność za dokumentację.
  • Wygodne dostarczanie dokumentów.

ZLEĆ SWOJĄ KSIĘGOWOŚĆ

Porównaj ceny

Zmiany w VAT lipiec 2018 r. – projekt nowelizacji

2018 r., innowacyjny dla wielu małych przedsiębiorców rozliczających VAT, może przynieść kolejne zmiany w ustawie o VAT. Nowe propozycje – które z założenia miałyby zacząć obowiązywać od 1 lipca 2018 r. – zebrano w projekcie ustawy o zmianie ustawy o VAT i niektórych innych ustaw z 13 lutego 2018 r. Sprawdźmy nowelizacje, której najbardziej dotknąć mogą małych przedsiębiorców.

VAT 2018 r. – wykreślenie z VAT i likwidacja działalności

Wykreślenie z rejestru podatników VAT czynnych może nastąpić zarówno na wniosek przedsiębiorcy, jak i z urzędu, jeśli zaistnieją określone okoliczności.

Wykreślenie z urzędu może mieć miejsce w sytuacji, kiedy przedsiębiorca nie składał deklaracji VAT lub też składał deklaracje zerowe przez ostatnie 6 miesięcy lub dwa kwartały. Zgodnie z nowymi regulacjami, jeśli deklaracje zerowe wynikają ze specyfiki prowadzonej działalności, a podatnik złoży w tej kwestii wyjaśnienie do urzędu skarbowego, przepis dotyczący wykreślenia nie powinien mieć zastosowania.

Jeśli jednak dojdzie do wykreślenia, przedsiębiorca miałby prawo do przywrócenia do rejestru bez konieczności ponownej rejestracji. Warunkiem będzie złożenie wniosku w terminie do 2 miesięcy od wykreślenia, przy czym – jeśli nie były składane deklaracje – konieczne będzie wcześniej uzupełnienie dokumentacji.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca likwiduje działalność, oprócz ostatniej deklaracji VAT ma obowiązek dostarczyć dodatkową dokumentację – najczęściej spis z natury. Ten obowiązek nie ulegnie zmianie, zostanie jednak obwarowany terminem – złożenie najpóźniej do dnia złożenia ostatniej deklaracji VAT.

Faktury i paragony

Zmiany dotyczące faktur dotkną przede wszystkim podatników, którzy prowadzą rozliczenia z rolnikami ryczałtowymi. Projekt zakłada w tej kwestii trzy ułatwienia:

  • Zniesienie obowiązku podawania numeru dowodu osobistego rolnika na fakturze VAT-RR
  • Zniesienie 14-dniowego terminu płatności w celu uzyskania prawa do odliczenia VAT z faktur VAT-RR
  • Dodanie możliwości wysyłania elektronicznie faktur VAT-RR, pod warunkiem opatrzenia ich elektronicznym podpisem dostawcy oraz nabywcy.

Zmiany w fakturowaniu mogą także wpłynąć na podatników, którzy korzystają w działalności z kasy fiskalnej. Zgodnie z propozycją, prawo do wystawienia faktury do paragonu dla nabywcy, który posługuje się NIP, będzie przysługiwało wyłącznie w zawarciu rzeczonego NIP na paragonie. Zasada ta miałaby obowiązywać wyłącznie w odniesieniu do paragonów, wystawionych po zmianie przepisów.

Zwrot VAT w 25 dni – nowe wymogi

Zwrot VAT w skróconym terminie obwarowany jest kilkoma wymogami – w tym koniecznością opłacenia wszystkich faktur zakupowych, które zostały ujęte w deklaracji. Obecnie oprócz zapłaty, podatnik byłby zobowiązany do dostarczenia do urzędu skarbowego potwierdzenia zapłaty za faktury. Zapłata powinna być dokonana z konta bankowego zgłoszonego do urzędu, a potwierdzenie dostarczone najpóźniej w dniu złożenia deklaracji.

Pierwsze zasiedlenie także bez VAT

Pierwsze zasiedlenie budowli lub budynków ma niebagatelne znacznie przy korzystaniu w przyszłości z ewentualnego zwolnienia z VAT. Obecnie pierwsze zasiedlenie następuje wyłącznie wtedy, gdy dokonana została czynność opodatkowana. Zgodnie z projektem, taka czynność nie będzie już wymagana – pierwszym zasiedleniem będzie zarówno oddanie zabudowania do używania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi, jak też rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne.


Czy wiesz, co zmieniło się na początku 2018 r.? Sprawdź kompendium – zaktualizuj swoją wiedzę!


Autor: Anna Kubalka – ifirma.pl


UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

W ifirma.pl
pełna obsługaJPK

Nowy rok, nowe obowiązki dla przedsiębiorców.

Poznaj zmiany podatkowe w 2018 r.:

Nie czekaj na ostatnią chwilę.

przeczytaj nasz poradnikSprawdź ofertę,
którą mamy dla Ciebie

Biuro Rachunkowe

89zł/mc

ZAREJESTRUJ SIĘ