Zwrot z VAT-REF – jak go księgować?

Procedura VAT-Refund pozwala na odzyskanie VAT zapłaconego w innych państwach Unii Europejskiej, a niedotyczącego WNT lub importu usług. Po dopełnieniu formalności i uzyskaniu akceptacji wniosku należy pamiętać o wykazaniu zwrotu VAT-REF w swojej działalności gospodarczej.

VAT-REF a podatek dochodowy

Odzyskany VAT stanowi pozostały przychód z działalności gospodarczej, zatem konieczne jest jego ujęcie w KPiR lub ewidencji przychodów.

Uwaga! Warto pamiętać, że po dokonaniu zakupu w kraju UE, w którym nie mamy prawa do odliczenia VAT, naliczony podatek możemy zaliczyć do koszów uzyskania przychodów według ogólnej zasady. Tym samym, po dokonaniu zakupu nieodliczony VAT będzie stanowił koszt, a po uzyskaniu zwrotu VAT-REF – stanie się przychodem.

Co ważne, w kosztach możemy uwzględnić także opłaty dodatkowe związane z otrzymaniem zwrotu – m.in. prowizje bankowe (np. za przewalutowanie) i różnice kursowe.

VAT-REF – księgowanie

Odzyskany VAT należy ująć jako przychód w dacie otrzymania przelewu. Co ważne, księgujemy go w kwocie wynikającej z decyzji. Wartość przychodu wykazaną w decyzji w walucie obcej przeliczamy na złotówki według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego lub Europejskiego Banku Centralnego z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu środków na konto.

Przedsiębiorca może dowolnie wybrać, z którego banku zaczerpnie kurs walutowy. Po dokonaniu pierwszego przeliczenia warto konsekwentnie korzystać z kursów wybranego banku, aby nie wzbudzić wątpliwości organów skarbowych.

VAT-REF a różnice kursowe

Jeśli w ramach działalności dysponujemy kontem złotówkowym, zwrot podatku otrzymamy przeliczony już na złotówki. W związku z płynnością kursów walut kwota ta nie będzie prawdopodobnie dokładnie taka sama, jak wykazana w decyzji.

W związku z tym po uzyskaniu zwrotu konieczne będzie wyliczenie różnic kursowych. W tym wypadku powinniśmy posługiwać się rzeczywistym kursem walut, który został zastosowany przez bank. Wyliczone różnice będą stanowiły przychód lub koszt z działalności gospodarczej.

Kupujesz w Unii Europejskiej? Upewnij się, czy musisz rejestrować się do VAT-UE!
 

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

 

Autor: Anna Kubalka – ifirma.pl

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

Darmowy e-book z poradami księgowymi