Raporty okresowe

Spółka wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonuje zgodnie z Ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089).

Wybrane dane finansowe

2018

Raport półroczny SA-P 2018 07.09.2018 Raport kwartalny SA-Q 1/2018 18.05.2018 Raport roczny SA-R 2017 23.03.2018

2017

Raport kwartalny SA-Q 3/2017 09.11.2017 Raport półroczny SA-P 2017 (KOREKTA) 20.10.2017 Raport półroczny SA-P 2017 08.09.2017 Raport roczny SA-R 2016 24.03.2017 Raport kwartalny SA-Q 1/2017 19.05.2017

2016

Raport kwartalny SA-Q 3/2016 | 10.11.2016 Raport półroczny SA-P 1/2016 | 29.08.2016 Raport kwartalny SA-Q 1/2016 | 13.05.2016 Raport roczny SA-R 2015 | 18.03.2016

2015

Raport okresowy III Q 2015 13.11.2015 Raport półroczny SA-P 2015 31.08.2015 Raport okresowy I Q 2015 15.05.2015 Raport okresowy SAR-2014 20.03.2015

2014

Raport okresowy SA-Q 3/2014 14.11.2014 Raport półroczny SA-P 2014 29.08.2014 Raport okresowy SA-Q 1/2014 14.05.2014 Raport okresowy SAR-2013 21.03.2014

2013

Raport okresowy III Q 2013 14.11.2013 Raport okresowy SAP-2013 30.08.2013 Raport okresowy I Q 2013 15.05.2013 Raport okresowy SAR-2012 15.03.2013

2012

Raport okresowy III Q 2012 15.11.2012 – KOREKTA Raport okresowy III Q 2012 14.11.2012 Raport okresowy SAP-2012 31.08.2012 Raport okresowy I Q 2012 15.05.2012 Raport okresowy SAR-2011 16.03.2012

2011

Raport okresowy III Q 2011 Raport okresowy SAP-2011 Raport okresowy I Q 2011

2010

Raport okresowy SAR-2010 Raport okresowy III Q 2010 Raport okresowy SA-P 2010 Raport okresowy I Q 2010

2009

Raport okresowy SA-R 2009 Raport okresowy SA-Q III 2009 Raport okresowy SA-P 2009 Raport okresowy SA-Q I 2009

2008

Raport okresowy SA-R 2008 Raport okresowy IV Q 2008 korekta Raport okresowy IV Q 2008 Raport okresowy SA-Q III 2008 Raport okresowy SA-P 2008 Raport okresowy SA-Q II 2008 Raport okresowy SA-Q I 2008

2007

Raport okresowy 2007